TwitterFacebookPinterestGoogle+

Category Archives: Hrvatski narod

HRVATSKA BAŠTINA – Klapsko pjevanje

Slika 1. Klapa (MJ) Međuvladin odbor za nematerijalnu kulturnu baštinu prihvatio je 5. prosinca 2012. godine prijedlog da se klapsko pjevanje upiše na Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a.   „Klapsko pjevanje je tradicijsko višeglasno homofono pjevanje bez pratnje instrumenata. Fenomen klapskog pjevanja kontinuirana je i relativno stara pojava, a kakvog ga poznajemo i danas,…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Istarsko dvoglasno pjevanje

Slika 1. Instrument s kojim se prati pjevanje (MJ) Istarsko dvoglasno pjevanje i sviranje po istarskoj ljestvici upisano je 2009. na UNESCO-ov popis nematerijalne svjetske baštine u Europi. Istarska glazbena ljestvica sastoji se od 6 tonova koji se nižu izmjenjivanjem polustupnjeva i cijelih stupnjeva.  „Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja kompleksan je stil folklorne…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Hrvatsko javno bilježništvo

Slika 1. Hrvatska javnobilježnička komora (Zoran Jelavić) Javni bilježnik (notar) je javni službenik čija je glavna funkcija autentifikacija (ovjera) ugovora, akata i drugih dokumenata odgovarajućom potvrdom s notarskim pečatom. Javni bilježnik sastavlja zapisnike o pravnim radnjama koje je obavio ili kojima je nazočio notarski zapisnik te izdaje potvrde o činjenicama kojima je svjedočio – notarske…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Eufrazijeva bazilika

Slika 1. Ulaz u Eufrazijevu baziliku (MJ) Eufrazijevu baziliku UNESCO je 1997. godine proglasio Svjetskom kulturnom baštinom (drugim imenom Katedrala Uznesenja Marijina). S gradnjom se počelo 553. godine na temeljima prijašnje trobrodne crkve. Sustav bazilike čine: Eufrazijeva bazilika, Župna crkva, Sakristija i cela trikora, Krstionica i zvonik, Maurov oratorij te Biskupski dvor. Arheološka su istraživanja…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Starčevićeva stranka prava

Slika 1. Naslovnica knjige A. Starčević Politički spisi (MJ) Stranku prava utemeljio je dr. Ante Starčević 26. lipnja 1861. godine. Temeljno načelo stranke bilo je zastupanje hrvatskoga državnog prava. Nakon ukidanja Bachova apsolutizma i povratka ustavnosti 1860. u Hrvatskoj i Slavoniji djelovale su dvije političke stranke: Narodna (Strossmayerova) i Unionistička stranka. U složenim političkim prilikama…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Stjepan Radić

Slika 1. Spomenik Stjepanu Radiću u Petrinji (MJ) Stjepan Radić (1871. – 1928.) književnik, prevoditelj, političar, pravnik, politolog. Predsjednik Hrvatske seljačke stranke; trajanje službe 22. prosinca 1904. – 8. kolovoza 1928. Ministar prosvjete Kraljevine SHS; trajanje službe studeni 1925. – veljača 1927. Za života je postao jednom od najuglednijih i najpopularnijih osoba hrvatske političke scene…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Hrvatski povijesni grb i zastava

Slika 1. Hrvatska zastava (MJ) Grbovi na tlu Hrvatske do 15. stoljeća Na tlu današnje Hrvatske potkraj 11. stoljeća pojavljuju se grbovi kao oznake identiteta pojedinaca i čitavih obitelji (plemići, vladari). Vitezovi su nosili štitove s grbom kao znakom raspoznavanja, a posebno na bojnom polju kada je vitez bio u oklopu sa smanjenim vidokrugom. Prvi…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Hrvatska seljačka stranka

Slika 1. Grb i zastava Hrvatske seljačke stranke Hrvatsku seljačku stranku osnovali su Antun i Stjepan Radić u prosincu 1904. godine pod imenom Hrvatska pučka stranka; 1920. mijenja ime u Hrvatsku republikansku seljačku stranku (HRSS), a od 1925. naziva se Hrvatska seljačka stranka (HSS). Hrvatska seljačka stranka bila je progresivna narodna stranka koja se zalagala…

Read more

NATJEČAJ ZA HRVATSKE PJESNIKE: Rasplamsaj oluje u pjesmi i srcu

  • Written by:

Udruga Jesenice i kulturno vijeće 19. dugoratskoga ljeta, Udruga veterana 4. gardijske brigade, Udruga hrvatske domovinske vojske 1941. – 1995., Glavni Stan Split i Hrvatska udruga Benedikt pozivaju hrvatske pjesnike na deseti N A T J E Č A J za domoljubne pjesničke priloge posvećene hrvatskim braniteljima, naslovljene: Rasplamsaj oluje u pjesmi i srcu, a…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Hrvatski Caritas

Slika 1. Caritas Nadbiskupije Split (MJ) Hrvatski Caritas središnja je ustanova Hrvatske biskupske konferencije za pastoralno, karitativno i humanitarno djelovanje te krovna organizacije mreže koju čini 16 nad/biskupijskih Caritasa i Caritas vojnoga ordinarijata. Kapilarnu mreže čini oko 1500 župa s više ili manje razvijenim župnim Caritasima. Prvi institucionalni Caritas po uzoru na Njemačku osnovao je…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Trsat i Gospa Trsatska

Slika 1. Crkva Gospe Trsatske (MJ) Na brdu Trsat nalazilo se predantičko naselje Liburna. U rimsko doba sagrađena je vojna utvrda; naselje se zvalo Tarsatica (na mjestu današnjega Starog grada). Franci su ga razorili 799. Tarsatica se prvi put spominje u Vinodolskom zakoniku iz 1288. kao sjedište Vinodolske župe. Trsat je bio u posjedu krčkih…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Povaljska listina

Slika 1. Povaljska listina (MJ) Povaljska listina Povaljska listina najstariji je sačuvani dokument pisan hrvatskom ćirilicom (tzv. bosančicom). Listina je nastala 1. prosinca 1250. godine, a govori o posjedu benediktinskog Samostana sv. Ivana u Povljima na otoku Braču. Listina se čuva u Župnom uredu u Pučišćima na Braču. To je jedan od najstarijih hrvatskih jezičnih…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Ivan Mažuranić

Slika 1. Bista Ivana Mažuranića na Zrinjevcu (MJ) Ivan Mažuranić (1814. – 1890.), hrvatski pjesnik, jezikoslovac, prevoditelj, političar. Prvi hrvatski ban pučanin od 1873. do 1880. Osnivač (1862.) i vođa Samostalne narodne stranke. Na poziv bana Josipa Jelačića uključio se u politiku 1848. godine, pristupio je novoosnovanom Banskom vijeću. Središnji odbor s Mažuranićem na čelu…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Hrvatska pravoslavna crkva

Slika 1. Naslovnica knjige o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi (MJ) Hrvatska Karlovačka arhiepiskopija, odnosno Hrvatska pravoslavna crkva, postojala je kao autokefalna pravoslavna crkva Hrvatskog kraljevstva u razdoblju 1707. –  1920. Poglavar je nosio titulu Patrijarh hrvatski. Zadnji njezin zakon iz 1887. – Zakon o grčko-istočnoj crkvi i ćiriličnom pismu – u čl. 2. propisuje kako će…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Hrvatski kraljevi

Slika 1. Spomenik Branimiru u Ninu (MJ) Kraljevina Hrvatska (Regnum Croatiae) od 925. do 1102. godine Nakon pobjede kneza Tomislava nad Mađarima ujedinjuje se Dalmatinska i Panonska kneževina i nastaje hrvatsko kraljevstvo. Hrvatski kraljevi (925. – 1102.) bili su: Tomislav, Trpimir II., Krešimir I., Mislav, Mihajlo Krešimir II., Stjepan Držislav, Svetoslav Suronja, Krešimir III., Stjepan…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Hrvatski državni arhiv

Slika1. Državni arhiv u Zagrebu (MJ) Povijest Hrvatskoga državnog arhiva Hrvatski državni arhiv (HDA) prikuplja i čuva te znanstveno-stručno obrađuje arhivsku građu, odnosno dokumente državnih i javnih ustanova, poduzeća, pravnih i fizičkih osoba na teritoriju Republike Hrvatske i šire. U srednjem vijeku isprave i spise Kraljevine Hrvatske čuvali su: banovi, banovci, protonotari i Zagrebački kaptol.…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Najpoznatiji arheološki lokaliteti u Hrvatskoj

Slika 1. Muzej vučedolske kulture (MJ) Arheološki lokaliteti u Hrvatskoj, 8 podgrupa: Ilirski arheološki lokaliteti, 11 lokaliteta (Hvar, Hum, Mljet i ostali) Novovjekovni arheološki lokaliteti, 4 lokaliteta (Bilina, Klokoč, Nutjak i Stari grad Prekovršac)   Slika 2. Eufrazijeva bazilika (MJ)   Prapovijesni arheološki lokaliteti, 50 lokaliteta (Smilčić, Gradina na Brijunima, Hušnjakovo brdo, Mujina pećina, špilja…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Arheološki lokaliteti u Hrvatskoj

Slika 1. Biskupija, Sv. Marija Arheološki lokaliteti u Hrvatskoj, 22 lokaliteta, 349 arheoloških nalazišta Osječko-baranjska županija, 22 lokaliteta (Batina – Gradac, Cesta Kneževi Vinogradi – Zmajevac, Lug – Gradina, Osijek – više lokaliteta, Petrijevci, Viškovci i ostali) Vukovarsko-srijemska županija, 17 lokaliteta (Bapska – Gradac, Ilok, Sotin, Vinkovci – više lokaliteta, Vučedol, Vukovar i ostali) Brodsko-posavska…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA – Stari grad Sisak

Slika 1. Tvrđava u Sisku (MJ) Arheološkim istraživanjima nađeni su predmeti koji pokazuju da je područje današnjega Siska bilo naseljeno od 4. st. prije Krista (Segestica). Na tom prostoru živjeli su: Iliri, Kelti, Rimljani. Rimljani su osvojili grad 35. godine prije Krista i osnovali vojni logor Sisciju. Siscija je bila glavni grad provincije Panonije (Pannonia…

Read more

HRVATSKA BAŠTINA ̶ Hrvatski sveci

Slika 1. Svetište u Šibeniku (MJ) Marko Križevčanin Sveti Marko Križevčanin (1589. – 1619.), svećenik, košički mučenik, profesor teologije, kanonik i misionar. Beatificiran 15. siječnja 1905. Punim imenom zvao se Marko Stjepan Krizin. Studirao je najprije u isusovačkom kolegiju u Grazu, zatim u rimskom kolegiju Germanicum et Hungaricum. Bio je svećenik u svojoj župi u…

Read more