TwitterFacebookPinterestGoogle+

Daily Archives: 9. veljača, 2020.

DON MARINKO MLAKIĆ: Sol, svjetlo i grad na gori

  • Written by:

(5. nkg-a) U evanđeoskom odlomku kojeg čitamo ove nedjelje Isus koristi tri slike kojima predstavlja ulogu Crkve, odnosno kršćana u svijetu. To su: sol zemlje, svjetlost svijeta i grad na gori. Sve one imaju starozavjetnu pozadinu. Sklapajući Savez sa svojim narodom, Bog ga je pozivao da to bude osoljen savez. Mi danas sol poznajemo kao…

Read more

Molitva na početku dana

  • Written by:

Gospodine, zahvaljujem Ti što me ljubiš i što ćeš sa mnom u ovaj dan. Daj mi sve vidjeti novim očima. Ispuni me novom snagom: otvorenošću za moju okolinu, ljubavlju za moje bližnje, pozornošću za Tvoje vodstvo, zanimanjem za sve dobro i lijepo. Zahvaljujem Ti što mi daješ mogućnost da danas smijem ponovno činiti dobro: obavljati…

Read more

Sveta Apolonija

  • Written by:

Danas slavimo svetu Apoloniju iz Aleksandrije, mučenicu iz III. stoljeća. U vrijeme posljednjih godina vladavine rimskog cara Filipa Arapina (vladao je od 244. do 249.) u narodu je izbila buna. Kao odgovor buknuo je progon u kojem su pogubljeni mnogi kršćani, a njihova imanja su pljačkana i paljena. U egipatskom gradu Aleksandriji pored ostalih uhvatili…

Read more