TwitterFacebookPinterestGoogle+

Daily Archives: 21. rujan, 2020.

HRVATSKA BAŠTINA – Nastanak sveučilišta u Hrvatskoj

Slika 1. Spomen-ploča o prvom sveučilištu u Hrvatskoj (Zadar) (MJ) Filozofsko-teološko učilište dominikanskog reda osnovano je u Zadru (Universitas Studiorum Jadertina) 1396. godine. To je prvo sveučilište na prostoru današnje Hrvatske, koje je djelovalo do 1807. Sveučilište su ukinule francuske okupacijske vlasti koje su osnovale Licej s nastavom iz područja kirurgije, medicine, kemije i prava.…

Read more