TwitterFacebookPinterestGoogle+

Daily Archives: 25. veljača, 2021.

Molitva – Četvrtak, 25. veljače

  • Written by:

Božja prisutnost Dragi Isuse, danas te posebno trebam. Uglavnom od tebe tražim neku uslugu. Danas samo želim biti s tobom. Neka moje srce odgovori na tvoju ljubav. Sloboda Molit ću Boga da mi pomogne da se oslobodim svojih tjeskoba i briga, da mu se otvorim kroz ovo vrijeme molitve, kako bih ga još više ljubio…

Read more

Srpski zločini u općini Ključ 1992. godine

(foto: sh.wikipedia.org) U općini Ključ, prije rata (1992. – 1995.), živio je mali broj Hrvata, činili su 1,10% stanovništva općine. Nakon rata njihov broj se smanjio za 90,71% (prema popisu iz 2013. godine), pa je njihov udio u ukupnom stanovništvu pao s 1,10% na 0,20%. Bošnjaci (Muslimani) su bili u većini (62% 1991. g.), a…

Read more

Sveti Donat

  • Written by:

Danas zajedno sa Zadranima slavimo svetoga Donata, zadarskog biskupa i diplomata. Rodio se u drugoj polovini VIII. stoljeća, prema predaji u Zadru, premda neki smatraju da je bio Irac. Spominje se u franačkim analima iz 805. kao izaslanik dalmatinskih gradova kod Karla Velikog u Thionvilleu. Posredovao je pri mirenju Franaka s Bizantom (Aachenski mir, 812).…

Read more