TwitterFacebookPinterestGoogle+

Hrvatska udruga Benedikt: Pristupnica za učlanjenje

Ime: __________________

Prezime: ____________________

Datum i mjesto rođenja: __________________________

OIB: ______________________

Državljanstvo: _____________________

Završena škola ili fakultet: ____________________________

Adresa prebivališta: ___________________________

Kontakt telefon: __________________________

E-mail: ___________________________

U Splitu, _______________20___.

Predsjednik Hrvatske udruge Benedikt 

_______________________________

Popunjena pristupnica šalje se e-mailom na adresu hrvatska.udruga.benedikt@gmail.com ili poštom na adresu Dubrovačka 15, 21000 Split.

Hrvatska udruga Benedikt

 

Komentiraj