TwitterFacebookPinterestGoogle+

Josip Jović: Noćni marš protiv žena

  • Written by:

Vodeći su političari čestitali Dan žena, nalik na čestitku tipa „Hristos se rodi“. Verbalna borba protiv nasilja nad ženama, masovnim žrtvama nasilnih muškaraca, od Babine Grede pa sve do Hollywooda, postalo je još jednim pitanjem političke korektnosti, kojom se u ljude i narode diljem svijeta utjeruje duh novog svjetskog poretka. U pozadini svega, kao spiritus movens, stoji famozna Istanbulska konvencija. U povodu 8. ožujka oglasilo se Vijeće Europe, koje je tu konvenciju donijelo, tražeći od svojih članica njezinu ratifikaciju (do sada je to učinilo 24 od 47 članica VE te 14 od 28 članica EU-a). Tajnica VE zapovijeda: „Raspršite maglu pogrešnih tumačenja“!

Nevolja, međutim, te Konvencije VE o sprječavanji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji nije u magli pogrešnih tumačenja, već u magli samog njezina teksta. Što, na primjer, znači rodno uvjetovano nasilje? Teza je kako se žene napada samo zato što su žene, što, ako se zanemari Jack Trbosjek, ničim nije potvrđeno. Ako pak nije riječ o nametanju rodne ideologoje, zašto se pored biološki jasnog pojma spol uvodi i nejasni pojam roda, koji se definira kao društveni konstrukt, predrasuda i osobni izbor, što se doživljava i kao nasilje nad prirodom žene i čovjeka uopće.

Ostaje dojam kako Konvenciji i nije cilj zaštita žena, koja ih i ne može zaštititi, ona treba poslužiti samo kao instrument protiv „konzervativnih“ shvaćanja i prirodnih zakona za račun ne znam čega. Za račun kreatora moralne revolucije, ideološke kolonizacije svijeta, perverznih moćnika, zainteresiranih i dobro plaćenih udruga i za račun slijepih putnika revolucije. U svakom je slučaju nepotrebna.

Kad feminisitičke udruge organiziraju „Noćni marš“, tobože za prava žena u koja one u prvom redu ubrajaju spolni odgoj bez ograničenja i apsolutno pravo na pobačaj, one manipuliraju govoreći u ime svih žena koje ih na to nisu ovlastile, govore protiv djece i zapravo protiv dostojanstva i prava žena na njihovu prirodnu ulogu. Te „ženske mreže“ predstavljaju samo jednu frustriranu manjinu koja osobne, društvene, obiteljske, seksualne, itd. probleme žele pretvoriti u frontalni sukob između žena i muškaraca. Sama riječ borba, koja se najčešće koristi, uvodi nas u neku ratničku amosferu.

Dileme više nema. Andrej Plenković najavio je ratifikaciju Konvencije u Saboru, i to za dva tjedna. Našavši se u procjepu između pritisaka Vijeća Europe i Europske komisije i ucjenjivačkih stavova brojnih koalicijskih partnera, zbog čijega hira vlast visi o tankom koncu, te moralnih uvjerenja osamdeset posto građana, što je pokazala rasprava na Vladinu e-savjetovanju, on se opedijelio na pragmatično rješenje, koje će mu sačuvati vlast, ali na kratke staze.

Izvor: Josip Jović/Slobodna Dalmacija

Komentari