TwitterFacebookPinterestGoogle+

Hrvatska pravoslavna crkva protivi se ratifikaciji Istanbulske konvencije

  • Written by:

STAJALIŠTE HPC O RATIFIKACIJI ISTANBULSKE KONVENCIJE

Ukratko o namjeravanoj ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe (koje čine 44 države) o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji – poznatijom pod nazivom Istanbulska konvencija.

Istanbulsku konvenciju nisu potpisale Rusija, Armenija i Azerbajđan.

Nije ju ratificiralo 14 država (Velika Britanija, Irska, Mađarska, Češka, Slovačka, Litva, Latvija, Ukraina, Moldova, Austrija, Grčka, Makedonija, Bugarska, Hrvatska), a 11 njih, koje su ju ratificirale, izjavile su da ju samo djelomično primenjuju (Cipar, Češka, Latvija, Francuska, Finska, Njemačka, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovenija i Švedska). Stanovništvo ovih 25 država čini 80 % sveukupnog stanovništva država, koje čine Vijeće Europe.

Hrvatska pravoslavna crkva, temeljeno na biblijskoj istini: ” Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.” (Postanak 1:27), kao autohtoni izraz svih hrvatskih pravoslavnih kršćana, poštujući ustavno načelo nediskriminacije na temelju spola, kao i uspostavljene norme međunarodnog prava na jednako postupanje prema muškarcima i ženama, podržavajući napore međunarodnih i europskih institucija, kao i državnih vlasti u Republici Hrvatskoj za zaštitu žena od svih oblika nasilja,

Izjavljujemo da je sporna Istanbulska konvencija u potpunosti nepodobna za ratifikaciju, jer se njom u hrvatsko društvo uvode konceptnespojivi s hrvatskim pravnim poretkom, javnim redom i narodnom tradicijom, kao i idejsuprotne vjeri Svete pravoslavne crkve.

Upravo činjenica da Istanbulska konvencija izaziva ogromni spor u hrvatskom društvu o konceptima koje uvodi je alarmantna. Taj spor moguće ima potencijal tektonskog društvenog poremećaja.

Predmet Konvencije odnosi se na pitanja od javnog interesa, a javna rasprava se trebala održati prije potpisivanja Konvencije, a ne u završnoj fazi zakonodavnog procesa, kada se predlaže za ratifikaciju.

Hrvatski sabor s njegovim stajalištem o Istanbulskoj konvenciji, dat će jasan signal hoće li slušati glas naroda ili neke druge, strane glasove, koji promiču teorije, proizvode društvenog inženjeringa, društveno modificirane proizvode, koji utječu na temelj društva – čovjeka, njegovu vjeru, obitelj i moralne vrijednosti.

Hrvatska pravoslavna crkva motivirana ovim načelnim stavom, nesumnjivo je zabrinuta da Istanbulska konvencija nadilazi proglašene ciljeve na temelju sljedećeg:

  1. HPC ne prihvaća legalizaciju kategorija kao što su “rod”, “rodni identitet”, spolkao “društveno (socijalno) određena uloga”, “spol” kao “nestereotipne rodne uloge”(članak3. „b” i „c”) i sl. U svrhu Konvencije “rod” znači društvene uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnim za žene i muškarce “. Znači koncept ”rod” se uistinu razlikuje od koncepta spola (eng. sex)”.Spol može biti jedino biološki određen jer su muškarci i žene Božja stvоrenja.
  2. U sustavnom i logičkom tumačenju Konvencije i njezinim naslovom postajejasno da su predmet zaštite žene i djevojke, tj. jedan od ustanovljenjih dva spola.U tom smislu, postojanje ove definicije spola ili „rod” suprotno je naslovu Konvencije i izvan konteksta.
  3. Članak 53. “Objašnjavajućeg izvješća” Konvencije jasno objašnjava koje su skupine ljudi uključene u područje zaštite – “Određene grupe pojedinaca… To uključuje kategorije pojedinaca, poput transseksualnih i transgender ljudi, crossoverova, transvestita i drugih skupina ljudi koji ne odgovaraju onome što je društvo identificiralo kao pripadnost kategorijama muškaraca i žena”.
  4. Zabrinjavajući su pojmovi koji se koriste za poduzimanje mjera za iskorjenjivanje običaja i tradicija vezanih za “stereotipne uloge muškaraca i žena” (čl. 12),socijalnom roduidentitet temeljen na spolu (članci 3. i 4).

Dragi zastupnici Hrvatskog sabora,

Svaka vlast je od Boga (Mt. 22:21) i u društvu mora postojati sporazum koji je na dobrobit hrvatskog naroda.

Zabrinuti za budućnost hrvatskog naroda, u ime svih pravoslavaca u Republici Hrvatskoj pozivamo sve kršćanske vjernike demokrate, zastupnike u Hrvatskom državnom saboru da poslušaju glas naroda i ne glasuju za ratifikaciju tzv. Istanbulske konvencije koja uvodi koncepte koji su u suprotnosti s kršćanskom vjerom i hrvatskom tradicijom.

Sveta dužnost Hrvatske pravoslavne crkve jest podsjetiti Božji narod na riječi sv. Biblije: „Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom, koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu, koji gorko slatkim čine, a slatko gorkim!” (Izaija 5:20).

HRVATSKI ARHIEPISKOP †ALEKSANDAR

Komentari