TwitterFacebookPinterestGoogle+

Dr. Marko Jukić: Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske

  • Written by:

Dana 28. svibnja 1991. godine održana je u Zagrebu svečana smotra Zbora narodne garde (ZNG) i predstavljene su prve brigade ZNG-a. Zbor narodne garde bio je preteča Hrvatske vojske i imao je obrambeno-redarstvene zadaće te je bio u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. Poslije svečane prisege domovini, predsjednik dr. Franjo Tuđman predao je zastave zapovjednicima postrojenih brigada, a potom odaslao glavne poruke:

„Vi ste danas položili prisegu i preuzeli veliku i plemenitu obvezu“. „Nadam se da ćemo demokratskim putem spriječiti one koji nam žele raditi o glavi. Ali, bude li potrebno branit ćemo svi skupa, do posljednjeg, svoju slobodu i suverenost.“

Slika 2.

Zbor narodne garde je osnovan temeljem odluke predsjednika Tuđmana (Odluka o ustrojstvu Zbora narodne garde) od 20. travnja 1991. godine. Zbog zakonskih i političkih razloga te su snage bile u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. Jedinicama Zbora narodne garde zapovijedalo je Ministarstvo obrane. Zbor narodne garde je ustrojen sa zadaćom obrane teritorija i zaštita od narušavanja javnog reda i mira.

Slika 3.

Snage ZNG-a su bile slabo naoružane, loše opremljene i dvojbenog lanca zapovijedanja.

U rujnu 1991. godine (21. rujna) donesen je Zakona o obrani i temeljem tog zakona oružane snage se organiziraju u jedinstvenu Hrvatsku vojsku. Jedinice ZNG-a 3. studenog 1991. formalno su preimenovane u Hrvatsku vojsku.

Oružane snage Republike Hrvatske su stvarane i organizirane tijekom Domovinskog rata u vrlo teškim okolnostima zbog nedostatka oružja, opreme i vojne tehnike. Treba podsjetiti da su komunisti (SDP) predali naoružanje hrvatske teritorijalne opreme neprijateljskoj vojsci (ostatci JNA) koja ga je raspodijelila pobunjenicima i četničkim hordama koje su oformljene u Hrvatskoj ili su došli iz Srbije. Nedostatak logističke podrške, prometna izoliranost cijele Južne Hrvatske, nepovoljne političke okolnosti (embargo na nabavu oružja) i silina agresije bile su otežavajući čimbenik u razvoju oružanih snaga 1991. godine. U teškim okolnostima (zvjerstva agresora i djelovanje pete kolone) nastajala je Hrvatska vojska koja se postupno organizirala, naoružavala i stjecala borbena iskustva. Godine 1995. Hrvatska vojska je u akcijama Bljesak i Oluja pokazala svoju snagu, organiziranost, koordinirano djelovanje svih rodova vojske i moderan pristup ratovanju.

Slika 4.

Oružane snage Republike Hrvatske bile su u ratnom ustroju sve do 12. ožujka1996., kad su odlukom predsjednika RH dr. Franje Tuđmana prešle na mirnodopski ustroj.

Glavna zadaća Oružanih snaga RH je zaštita suverenitet i neovisnost Republike Hrvatske te očuvanje teritorijalne cjelovitosti. Nažalost, živimo u svijetu stalnih prijetnji te moramo imati oružanu silu za odvraćanje od agresije  i obranu našeg suvereniteta i cjelovitosti RH. Oružane snage,  također, su oslonac narodu u slučaju elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija.

Slika 5.

Danas je Hrvatska vojska brojčano manja, ali je profesionalizirana, dobro obučena, mobilna i dobro naoružana (za naše potrebe). Ustroj postrojbi, obučenost, opremljenost  i zapovijedanje su ustrojeni prema NATO standardima. U vojnim učilištima se stječu nova vojna znanja i koriste se iskustva iz Domovinskog rata. Sustav obuke u Oružanim snagama Republike Hrvatske uključuje obuku dobrovoljaca-ročnika, obuku pričuvnika i obuku djelatnih vojnih osoba.

Slika 6.

Dr. Franjo Tuđman je 28. svibnja 1991. godine kazao: „Mi smo miroljubiv narod, no moramo stvoriti silu jer ima onih, koji bi htjeli protiv hrvatske slobode i suverenosti Nećemo se naoružavati radi osvajanja tuđih teritorija, imat ćemo onoliko, koliko je potrebno za slobodu Hrvatske i hrvatskog naroda.“

Provodi se modernizacija svih rodova vojske: kopnene vojske kupnjom oklopnih vozila (Patria AMV), haubica i opremanje novom hrvatskom jurišnom puškom, mornarice kupnjom novih raketnih topovnjača, ratnog zrakoplovstva nabavom novih borbenih helikoptera, zrakoplova (u postupku).

Slika 7.

Pripadnici oružanih snaga RH sudjeluju u mirovnim misijama UN-a (12 misija).

Hvala hrvatskim vojnicima, dočasnicima i časnicima na doprinosu i velikoj žrtvi pri oslobađanju Domovine. Neka je vječna slava palima u borbi za slobodnu Hrvatske. Naša je dužnost da promičemo istinu o Hrvatskoj vojsci u Domovinskom ratu i herojima Domovinskog rata.

Slika 8.

Vojnici, dočasnici i časnici sretan vam Dan Oružanih snaga RH!

Dr. Marko Jukić

Komentari