TwitterFacebookPinterestGoogle+

Obiteljska pitanja trebaju ostati u nadležnosti država članica

  • Written by:

Odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta uputio je pitanje Europskoj komisiji o proširenju područja primjene poglavlja I. Uredbe Bruxelles II.a radi uključivanja registriranih partnerstava. Riječ je u Uredbi  (EZ) br. 2201/2003 – nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću koja predstavlja jedinstveni pravni instrument koji parovima pomaže riješiti sporove koji se odnose na više od jedne zemlje, a u odnosu na njihov razvod i skrbništvo nad njihovom djecom.

U tijeku je naime parcijalna izmjena Uredbe koja, u prijedlogu Europske komisije, ne predviđa uključivanje registriranih partnerstava, već se isključivo odnosi na brak i roditeljstvo u skladu s postojećim zakonskim propisima država članica.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir ističe kako je prijedlog Odbora za pravna pitanja u potpunosti neprihvatljiv budući da ova Uredba predstavlja temelj pravosudne suradnje u obiteljskim pitanjima na razini cijele Europske unije, a registrirana partnerstva nisu pravno priznati institut u svim njezinim državama članicama.

„Budući da Uredba Bruxelles II.a u svom sadržaju određuje i priznanje sudskih presuda jedne države članice u drugoj, proširivanje područja primjene na registrirana partnerstva koja nisu poznata svim pravnim sustavima država članica Vijeće neće moći odobriti jer bi se tako izravno utjecalo na nacionalna zakonodavstva u području definicije obitelji i braka što bi predstavljalo presedansko kršenje načela supsidijarnosti i pravnog povjerenja spram Europske unije“, pojašnjava zastupnica Petir.

Petir smatra kako je odluka Komisije da se pristupi parcijalnoj izmjeni Uredbe jedina prihvatljiva državama članicama i građanima Europske unije jer se pokazalo da postojeći domet Uredbe u obiteljskom pravu na zadovoljavajući način uređuje ta osjetljiva pitanja.

„Pozivam Komisiju da ne pristupa proširenju područja primjene Uredbe jer bi se time stvorila dvojaka regulacija i proširio jaz između država koje reguliraju i onih koje ne poznaju institut registriranog partnerstva, a osobito po pitanju posvajanja djece“, rekla je zastupnica Petir te zaključila da je Europskoj uniji potrebna harmonizacija pravnog sustava, a ne dodatna podijeljenost, dvostrukost pravnih odredbi ili politički pritisak jednih na druge.

Izvor: hu-benedikt.hr

Komentari