TwitterFacebookPinterestGoogle+

Biskup Bogdan zaredio za đakone don Hrvoja Relju i don Marka Trogrlića

  • Written by:

Vojni ordinarij u RH mons. Jure Bogdan predvodio je u subotu, 30. lipnja 2018. u crkvi sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu svečano euharistijsko slavlje na kojem je za prezbitera zaredio Branka Čagelja, a za đakone Hrvoja Relju i Marka Trogrlića. S biskupom Bogdanom koncelebrirao je mons. Juraj Jezerinac umirovljeni vojni ordinarij, fra Ivo Martinović provincijal franjevaca trećoredaca i pedesetak svećenika iz Vojnog ordinarijata i drugih zajednica.

U prigodnoj homiliji biskup je govorio o sakramentu svetoga reda. Sveti red je sakramenat po kojemu se u Crkvi do konca vremena nastavlja poslanje što ga je Krist povjerio apostolima. Sakrament svetoga reda ima tri stupnja: episkopat (biskupstvo), prezbiterat (svećeništvo) i đakonat. Drugi Vatikanski Sabor uči da se biskupskim posvećenjem dijeli punina sakramenta reda, koju liturgijski običaj Crkve i glas svetih Otaca zove najvišim svećeništvom. 

Služba prezbitera (svećenika) usko je povezana s biskupskim redom, prezbiter sudjeluje u vlasti kojom sam Krist svoje Tijelo izgrađuje, posvećuje i upravlja. Svećenici su prvi suradnici biskupa i u zajedništvu s biskupima sudjeluju u općem poslanju kojeg je Krist povjerio apostolima. I premda svećenici nemaju puninu svećeništva i u vršenju svoje vlasti ovise o biskupima, ipak su s njima združeni svećeničkom čašću i posvećuju se po sakramentu reda, na sliku Krista, vrhovnog i vječnog svećenika, da propovijedaju Evanđelje, da budu pastiri vjernika i da vrše službu Božju kao pravi svećenici Novoga zavjeta.

Mons. Bogdan je zatim protumačio i bitne oznaka reda đakonata. One se, istaknuo je biskup, očituju u služenju u Crkvi, jer đakoni su „oči“ i „ruke“ biskupa, kako su to govorili sveti oci. Đakoni pak na osobit način sudjeluju u Kristovu poslanju i milosti. Sakramenat reda utiskuje im karakter (biljeg) koji se ne može izbrisati i koji ih suobličuje s Kristom koji je postao đakon, tj. poslužitelj svih, naglasio je nadalje u svojoj propovijedi vojni biskup. Istaknuo je njihovu dužnost pomaganja biskupu i prezbiterima u slavljenju božanskih otajstava, osobito euharistije, njezino dijeljenje, prisustvovanje ženidbi i njezino blagoslivljanje, navješćivanje Evanđelja i propovijedanje, vođenje sprovoda i posvećivanje različitim službama kršćanske ljubavi.

Nakon homilije uslijedio je središnji čin ređenja: polaganje ruku na glavu izabranicima za prezbiterat i đakonat te molitva ređenja. Novozaređeni đakoni Hrvoje Relja i Marko Trogrlić odjenuli su zatim štolu te dalmatiku, nakon čega im je biskup pružio u ruke evanđelistar govoreći: „Primi Kristovo evanđelje kojemu si postao navjestitelj. Nastoj vjerovati što pročitaš, učiti što uzvjeruješ, živjeti što učiš“. 

Novozaređeni svećenik Branko Čagelj odjenuo je štolu i misnicu. Zatim mu je biskup pomazao dlanove svetom krizmom te je na plitici primio darove – kruh i kalež s vinom pomiješanim s vodom. Na koncu je biskup s novozaređenim prezbiterom i đakonima izmijenio cjelov mira. Euharistijsko slavlje je zatim nastavljeno svojim redom.

Na kraju misnog slavlja novozaređeni prezbiter Branko Čagelj obratio se svima nazočnima u svoje ime i u ime novozaređenih đakona. Uputio je zahvalu na daru svećeničkog poziva Bogu, Blaženoj Djevici Mariji, obiteljima ređenika, vojnom ordinariju mons. Bogdanu, vojnom ordinariju u miru mons. Jurju Jezerincu, generalnom vikaru don Marku Medi, generalnom vikaru u miru ocu Jakovu Mamiću, karmelićaninu, kolegama svećenicima, djelatnicima Vojnog ordinarijata, bogoslovima koji su asistirali misnom slavlju, franjevcima trećorecima koji su velikodušno ustupili svoju crkvu i prostore ovom slavlju te svima koji su nazočili obredu ređenja.

Svečanom liturgijskom slavlju uz mnogobrojne vjernike nazočili su i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov, pomoćnik ministra obrane Roman Mikulić, brigadni general Ivica Kinder, glavni tajnik MORH-a Petar Barać, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, glavna tajnica MUP-a Sanda Šimić Petrinjak, načelnica Ureda glavnog ravnatelja policije Adrijana Bago, obitelj i rodbina novozaređenog prezbitera Branka te prijatelji novih đakona.

Misno slavlje svojim pjevanjem uveličala je klapa Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske “Sv. Matej” pod vodstvom policijskog kapelana Damira Vrabeca.

Branko Čagelj rođen je 1983. godine u Bugojnu. Uslijed ratnih strahota obitelj mu je preselila 1993. u Staru Mokošicu. Završio je srednju komercijalističko-ekonomsku školu smjer komercijalista. Nakon radnog iskustva odlučio se za svećeništvo. Filozofsko-teološki studij završio je na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu 2017. godine. Službe lektorata i akolitata primio je u Družbi Isusovoj čiji je član bio pet godina. Posljednje tri godine formacije boravio je u odgojnoj ustanovi kod karmelićana u Remetama u Zagrebu kao bogoslov Vojnog ordinarijata. Vojni ordinarij mons. Bogdan zaredio ga je za đakona u prosincu 2017. godine.

Hrvoje Relja rođen je 1970. u Splitu. Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu završio je studij strojarstva (1994.). Na Papinskom Sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu stekao je stupanj licencijata (2000.) te doktorata iz filozofije (2008.). Nakon povratka u Domovinu djeluje kao profesor metafizike i srednjovjekovne filozofije na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Formaciju za svećeničke kandidate primio je u Papinskom Kanadskom Zavodu u Rimu. Za boravka u istom Zavodu završio je licencijat iz fundamentalne teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana (2017.).

Marko Trogrlić iz Studenaca (Imotski) rođen je 1972. godine u Zadvarju. Studij povijesti i doktorat je završio na Sveučilištu u Beču. Studij filozofije završio je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (1997.), a studij teologije na Papinskom Sveučilištu Svetoga Križa u Rimu (2002.). Nakon povratka u Domovinu djeluje kao profesor moderne i suvremene povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Formaciju za svećeničke kandidate primio je u Papinskom Kanadskom Zavodu u Rimu, a za boravka u istom Zavodu apsolvirao je iz liturgijske teologije, također na Papinskom Sveučilištu Svetoga Križa u Rimu (2017.).

Izvor: MISIJA / VOJNI-ORDINARIJAT.HR

Komentari