TwitterFacebookPinterestGoogle+

Održano I. vijećanje Pokreta za hrvatsku budućnost (PHB) u nastajanju

  • Written by:

Poticajna skupina za osnivanje „Pokreta za hrvatsku budućnost“ organizirala je I. vijećanje, na temu „Stanje i perspektive hrvatske politike u 21. stoljeću“. Vijećanje je održano u subotu, 15. rujna od 15 do 19 sati u Zagrebu. Sudjelovala su četiri člana Poticajne skupine (dr. sc. Ante Birin, Zdravko Gavran, Mario Ostojić i Nenad Piskač) te 10 pozvanih stručnjaka i podupiratelja. Ukupno 30 osoba bijaše izrazilo prethodnu spremnost sudjelovati, ali njih 16 nije se zbog drugih obveza ili spriječenosti moglo odazvati.

U kraćim predstavljanjima i izlaganjima te u susljednoj raspravi sudionici vijećanja iznijeli su svoja gledanja na sadašnje stanje hrvatskog društva i politike te prijedloge i razmišljanja.  Svi su pozdravili stvaranje nove političke opcije te govorili o prioritetnim programskim sadržajima nacionalno svjesne, na opće dobro i prema budućnosti orijentirane te moralne, odgovorne i inovativne političke usmjerenosti. Ocijenjeno je da već dugo postoji potreba za stvaranjem političke stranke s kojom bi se mogao poistovjetiti dio hrvatskih birača nezadovoljnih postojećim strankama i politikama, stanjem društva i upravljanjem državom. U velikoj mjeri izražena je suglasnost s programskim ciljevima i načelima naznačenima u Proglasu od 18. srpnja. Iznesene su i brojne sugestije kako početne sadržaje i zamisli nadograđivati.

Otkako se 18. srpnja 2018. Poticajna skupina skupa sa 17 supotpisnika „Proglasa hrvatskomu narodu“ obratila javnosti, za novu političku opciju u nastajanju doznali su (unatoč zamalo posvemašnjem informacijskom embargu, uz nekoliko portala kao časnih iznimaka) najmanje deseci tisuća ljudi, a reakcije mnogih bile su gotovo odreda pozitivne. Određeni broj ljudi izrazio je zainteresiranost da se izravno priključi inicijativi, a mnogo veći broj njih da ju na druge načine podupire. Na Facebook-stranici „Pokret za hrvatsku budućnost“ donose se prinosi kojima se rasvjetljuju i bistre bitna pitanja hrvatske politike i društva, budućnosti hrvatskoga naroda i države te međunarodnog konteksta, a informira se i o aktivnostima PHB-a.

Sastavni dio strategije za oblikovanje nove političke opcije jest načelo postupnosti (ostvaruje se „po etapama“) i dugoročnosti. Nije glavni cilj pokušati na „ho-ruk“ okupiti što više ljudi, niti pošto-poto osnovati stranku ili mrežu koja bi sudjelovala na sljedećim izborima (iako se ni to ne isključuje), nego sustavno i temeljito okupljati ljude po odgovarajućim kriterijima te ostvarivati suradnju s politički bliskim strankama ili skupinama. Unutar PHB-a razborito se širi krug aktivno uključenih pripadnika – tako da u nj ne „dolutaju“ oni koji ne odgovaraju kriterijima i koji bi ga mogli iznutra raskopavati, kao što se u posljednjih 25-30 godina u pravilu događalo unutar niza novih političkih inicijativa i novoutemeljenih  stranaka.

Uskoro ćemo izvijestiti o proširenom sastavu Poticajne skupine, koja će razmjerno svom brojčanom i kvalitativnom rastu granati i sadržajno širiti svoje aktivnosti prema budućemu članstvu i javnosti.

Izvor: hu-benedikt.hr

Komentari