TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Srijeda, 24. srpnja

  • Written by:

Božja prisutnost
Dozivam u svijest da sam u tvojoj prisutnosti, o Bože.
I utječem se tvome nježnom srcu.
U trenucima slabosti ti si moja snaga.
U trenucima žalosti moj tješitelj.

Sloboda
Bog me tada poučavao
kao što učitelj poučava učenika. (sv. Ignacije)
Podsjetit ću se da ima još mnogo stvari kojima me Bog treba poučiti,
i molit ću za milost da ih uočim
i dopustim mu da me po njima mijenja.

Svjesnost
Dok se vraćam svojim svakodnevnim zadacima,
podsjeti me, Gospodine,
da si uvijek uza me.
Nikada ne trebam očajavati.

Riječ Gospodnja
Mt 13,1-9
Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk.” “Tko ima uši, neka čuje!”

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:
Isusovo objašnjenje o rezultatima posijanog sjemenja slijedi prekosutra. No, između, u Matejevu evanđelju je dodatak Isusove pune refleksije na pitanje zašto je samo zauzeti učenik spreman prihvatiti to objašnjenje.
Jer, što se traži, nije samo neka vrst razumijevanja, već razumijevanje srcem: potrebna je početna otvorenost srca da osigura prostor za Isusovu poruku.
Isus citira proroka da opiše kako su umovi zatvoreni: “Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim.”
A učenicima, s druge strane kaže: “Vama je dano znati otajstva kraljevstva nebeskog.” Takvi su sretni – jer “mnogi su željeli vidjeti što vi gledate ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate ali nisu čuli”.

Razgovor
Koji osjećaji se bude u meni
dok molim i meditiram Božju riječ?
Zamišljam Isusa kako stoji ili sjedi uza me
i otvaram mu svoje srce.

Zaključak
Zahvaljujem ti Gospodine što sam mogao provesti nekoliko trenutaka nasamo s tobom.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari