TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Utorak, 30. srpnja

  • Written by:

Božja prisutnost
Dragi Isuse, dolazim ti danas i trebam tvoju blizinu.
Želim te voljeti kao što ti voliš mene.
Neka me nikada ništa ne razdvoji od tebe.

Sloboda
Gospodine, stvorio si me za život u slobodi.
Neka me Duh Sveti vodi da te slobodno nasljedujem.
Usadi u moje srce želju da te svaki dan
sve više i više upoznajem i ljubim.

Svjesnost
Znam da me Bog voli bezuvjetno.
Zato iskreno promatram prošli dan, događaje i doživljaje.
Postoji li nešto za što bih trebao biti zahvalan? Onda ću zahvaliti.
Nešto za što se osjećam kriv? Onda ću moliti za oproštenje.

Riječ Gospodnja
Mt 13,36-43
Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: “Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.” Isus odgovori: “Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli.

Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.”

“Tko ima uši, neka čuje!”

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:
Ovdje Isus objašnjava parabolu o žitu i kukolju koji rastu zajedno – a sada dramatizirano s pojedinačnim ulogama (kako bi se slušateljstvo poistovjetilo s pojedinim likovima).
Prvo imamo Isusa (“Sin Čovječji”) koji dolazi na svijet da proširi kraljevstvo života i svjetla u srcima ljudi. Oni koji prihvate kraljevstvo smještaju se protiv sila tame čiji je vođa zli (koji koristi svaku prigodu da stvori nered).
Za konačnu pobjedu i za žetvu dobrih djela vjerni sljedbenici morat će čekati “kraj vremena” – kada će nebeske sile suzbiti sile zla a počinitelji zla će dobiti što zaslužuju.
Ova usporedba je rečena da nas uvjeri da naše odluke (za dobro ili zlo) itekako znače – i da naša nastojanja (posebno naše borbe) Gospodin ozbiljno uzima u obzir.

Razgovor
Isuse, za svoga si boravka na zemlji uvijek s radošću primao malu djecu.
Pouči me da imam djetinje povjerenje u tebe.
Da živim sa sviješću da me ti nikada nećeš napustiti.

Zaključak
Zahvaljujem ti, Gospodine, za svaki poticaj koji si mi darovao dok sam molio nad tekstom sv. Pisma.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari