TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Utorak, 20. kolovoza

  • Written by:

Božja prisutnost
Gospodine, pomozi mi da otvorim čitavo svoje biće tvojoj prisutnosti.
Okruži me svojom ljubavlju.
Neka se moje srce sjedini s tvojim.

Sloboda
Molim za milost
da zaboravim na sve svoje brige,
da budem otvoren onome što Bog od mene traži,
da se prepustim vodstvu Stvoritelja koji me voli.

Svjesnost
Živim u mreži isprepletenoj mnogim odnosima – vezama s prirodom, s ljudima, s Bogom.
Uočavam te veze i zahvaljujem za život koji kroz njih struji.
Neke od tih veza su iskrivljene, neke narušene, neke prekinute:
možda se radi toga osjećam tužan, srdit, razočaran.
Molim za dar prihvaćanja i oprosta.

Riječ Gospodnja
Mt 19,23-30
Isus reče svojim učenicima: “Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.” Čuvši to učenici se silno snebivahu govoreći: “Tko se onda može spasiti?” A Isus upre u njih pogled pa im reče: “Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.”

Tada Petar prihvati pa upita: “Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?” Reče im Isus: “Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega stostruko će primiti i život vječni baštiniti. A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.”

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:
“Iglene uši” je zapravo bilo ime za vrlo mala vrata koja su vodila u Jeruzalem. Koliko često Isus primjećuje svakodnevne stvari koristeći ih kao slike kako bi prenio svoju poruku?
I opet Isus podiže standard za one koji žele ući u Kraljevstvo Božje, a učenici su opet ogorčeni. Isus često ide do ekstrema kako bi prenio istinu. Možemo biti u napasti da upadnemo u razočaranje ili, pak, čekamo riječ milosrđa koju on redovito pridodaje.
Vjeruješ li Isusovoj riječi o baštinjenju života vječnoga?

Razgovor
Tvoje me riječi, Gospodine, uče kako trebam moliti.
Divna molitva Oče naš
sadrži sve što želim reći.

Zaključak
Zahvaljujem ti Gospodine što sam mogao provesti nekoliko trenutaka nasamo s tobom.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari