TwitterFacebookPinterestGoogle+

28. svibnja Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske

Slika 1. Spomen ploča na svečanu smotru ZNG-a u Zagrebu (MJ)

 

Dana 28. svibnja 1991. godine održana je svečana smotra Zbora narodne garde (ZNG) i Hrvatske policije na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Predstavljene su prve brigade ZNG-a, profesionalne, uniformirane, oružane jedinice za obavljanje obrambeno-redarstvenih zadataka na području RH. ZNG je bio u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, bio je preteča Hrvatske vojske, jer po zakonu nije bilo moguće formirati vojnu jedinicu.

Poslije svečane prisege domovini, predsjednik dr. Franjo Tuđman predao je zastave zapovjednicima postrojenih brigada, a potom odaslao glavne poruke:

„Vi ste danas položili prisegu i preuzeli veliku i plemenitu obvezu“. „Nadam se da ćemo demokratskim putem spriječiti one koji nam žele raditi o glavi. Ali, bude li potrebno branit ćemo svi skupa, do posljednjeg, svoju slobodu i suverenost.“

 svibnja obilježava se kao Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH), Dan Hrvatske vojske (HV) i Dan Hrvatske kopnene vojske (HKoV), u spomen na prvu smotru 800 pripadnika ZNG-a i Hrvatske policije.

U rujnu 1991. godine (21. rujna) donesen je Zakona o obrani i temeljem tog zakona oružane snage se organiziraju u jedinstvenu Hrvatsku vojsku. Dana 3. studenoga 1991. jedinice ZNG-a formalno su preimenovane u Hrvatsku vojsku.

Slika 2. Hrvatski vojnici (MJ)

Oružane snage Republike Hrvatske su stvarane i organizirane tijekom Domovinskog rata u vrlo teškim okolnostima zbog nedostatka oružja, opreme i vojne tehnike. Treba podsjetiti da su komunisti (SDP) predali (23. svibnja 1990.) naoružanje hrvatske teritorijalne obrane neprijateljskoj vojsci (JNA) koja ga je raspodijelila pobunjenicima i četničkim hordama koje su oformljene u Hrvatskoj ili su došli iz Srbije. Nedostatak logističke podrške, prometna izoliranost cijele Južne Hrvatske, nepovoljne političke okolnosti (embargo na nabavu oružja) i silina agresije bile su otežavajući čimbenik u razvoju oružanih snaga 1991. godine. U teškim okolnostima (zvjerstva agresora i djelovanje pete kolone) nastajala je Hrvatska vojska koja se postupno organizirala, naoružavala i stjecala borbena iskustva. Godine 1995. Hrvatska vojska je u akcijama Bljesak i Oluja pokazala svoju snagu, organiziranost, koordinirano djelovanje svih rodova vojske i moderan pristup ratovanju. Oružane snage Republike Hrvatske bile su u ratnom ustroju sve do 12. ožujka 1996., kad su odlukom predsjednika RH dr. Franje Tuđmana prešle na mirnodopski ustroj.

Slika 3. Brod Hrvatske ratne mornarice (MJ)

 

Treba naglasiti činjenicu da sve rezolucije i sporazumi o normalizaciji stanja, povratku prognanika, uspostavi prometa te uspostavi pravnog poretka RH na okupiranim područjima ostale bi mrtvo slovo na papiru da ih nije oslobodila Hrvatska vojska i policija.

Glavna zadaća Oružanih snaga RH je zaštita suverenitet i neovisnosti Republike Hrvatske te očuvanje teritorijalne cjelovitosti. Nažalost, živimo u svijetu stalnih prijetnji te moramo imati oružanu silu za odvraćanje od agresije i obranu našeg suvereniteta i cjelovitosti RH. Oružane snage, također, su oslonac narodu u slučaju elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija. HV sudjeluje u aktivnostima Sustava domovinske sigurnosti, Obalne straže, protupožarnim aktivnostima, zbrinjavanju i transportu životno ugroženih (medicinski letovi, akcije traganja i spašavanja), pomoć kod elementarnih nepogoda (potresi, poplave), pomoć pri epidemijama te sudjelovanje u mirovnim misijama NATO-a i UN-a. 

Slika 4. Borbeni helikopter Kiowa (MJ)

 

Danas je Hrvatska vojska brojčano manja ali je profesionalizirana, dobro obučena, mobilna i dobro naoružana (za naše potrebe). Ustroj postrojbi, obučenost, opremljenost  i zapovijedanje su ustrojeni prema NATO standardima. U vojnim učilištima se stječu nova vojna znanja i koriste se iskustva iz Domovinskog rata. Sustav obuke u Oružanim snagama Republike Hrvatske uključuje obuku dobrovoljaca-ročnika, obuku pričuvnika i obuku djelatnih vojnih osoba. Treba vratiti obvezni vojni rok (4 do 6 mjeseci) te obučiti ročnike vojnim vještinama, samodisciplini i drugim sposobnostima.

 

Slika 5. Samohodna haubica (MJ)

 

U zadnje tri godine vraćeno je dostojanstvo hrvatskome vojniku nizom mjera, izvršena je modernizacija i preustroj. Nažalost, postupak nabave višenamjenskih borbenih zrakoplova nije uspio ali ne krivnjom ministarstva i vlade već izvanjskih okolnosti. Samo idioti ne shvaćaju važnost ratnog zrakoplovstva u vojnom i tehnološkom smislu, a neprijatelji države Hrvatske ne žele RH kao samostalnu državu.

Hrvatska vojska uspješno sudjeluje u mirovnim misijama UN-a i NATO-a. To je jedna od njenih zadaća. Legalne mirovne misije služe za očuvanje mira i RH je dužna sudjelovati u tim misijama. Ne treba zaboraviti da je mirovna misija UN-a tijekom Domovinskog rata, pored niza propusta, pomogla hrvatskom narodu.

Za vrijeme pandemije virusa COVID 19. i velikog potresa u Zagrebu i okolici pokazalo se kolika je važnost organizirane i osposobljene vojske. Treba naglasiti da postavljanje šatora i čišćenje ruševina nije posao profesionalnih vojnika već je to posao za ročnike na vojnoj obuci. Osim vojnih znanja ročnici stječu osjećaj odgovornosti, zajedništva i postaju , disciplinirani. Također, ročnici su pričuva za popunu profesionalnog sastava vojske.

 

Slika 6. Akrobatska grupa HRZ-a “Krila Oluje” (MJ)

Moramo imati svoju vojsku jer živimo u nemirnom okruženju pa nije pitanje hoće li biti rata već kada će se to dogoditi. Agresori s istoka nisu odustali od projekta Velike Srbije, a u Bosni i Hercegovini se provodi islamizacija pa to predstavlja stalnu prijetnju miru i stabilnosti regije. Ako se ne budemo sami branili nitko drugi nas ne će braniti! Opremanje I osposobljavanje Hrvatske vojske je garant naše slobode, samostalnosti i teritorijalne cjelovitosti. Također treba navesti da moderna tehnološki napredna vojska predstavlja kotač zamašnjak tehnološkog napretka cijelog društva. 

Nakon višegodišnje marginalizacije Hrvatske vojske u zadnje tri godine vraćeno je dostojanstvo hrvatskom vojniku, podignut je moral, materijalni položaj i izvršen strateški razmještaj u Vukovar, Pulu,, Ploče i drugdje.

Hvala hrvatskim vojnicima, dočasnicima i časnicima na doprinosu i velikoj žrtvi pri oslobađanju Domovine kao i za aktivnosti u miru. Neka je vječna slava palima u borbi za slobodnu Hrvatske. Naša je dužnost da promičemo istinu o Hrvatskoj vojsci u Domovinskom ratu i herojima Domovinskog rata.

Svim vojnicima, dočasnicima i časnicima čestitamo Dan Oružanih snaga RH i želimo mnogo sreće u obavljanju njihovih zadaća!

Dr. Marko Jukić (HUB)

 

 

Komentari