TwitterFacebookPinterestGoogle+

HRVATSKA BAŠTINA – Arheološki lokaliteti u Hrvatskoj

Slika 1. Biskupija, Sv. Marija

Arheološki lokaliteti u Hrvatskoj, 22 lokaliteta, 349 arheoloških nalazišta

 • Osječko-baranjska županija, 22 lokaliteta (Batina – Gradac, Cesta Kneževi Vinogradi – Zmajevac, Lug – Gradina, Osijek – više lokaliteta, Petrijevci, Viškovci i ostali)
 • Vukovarsko-srijemska županija, 17 lokaliteta (Bapska – Gradac, Ilok, Sotin, Vinkovci – više lokaliteta, Vučedol, Vukovar i ostali)
 • Brodsko-posavska županija, 11 lokaliteta (Dolina, Mačkovac, Slavonski brod – više lokaliteta, Utvrda Bijela stijena i drugi)
 • Požeško-slavonska županija, 7 lokaliteta (Alilovci, Ivandol, Rudina, Tulnik i drugi)
 • Virovitičko-podravska županija, 11 lokaliteta (Humljani, Lipovac, Suhopolje, Virovitica – više lokaliteta i drugi)
 • Bjelovarsko-bilogorska županija, 10 lokaliteta (Bijela, Čazma, Gornji Borki, Orovački vinogradi, Sirač i drugi)

Slika 2. Arhološki lokalitet Bribirska glavica (MJ)

 

 • Koprivničko-križevačka županija, 9 lokaliteta (Brezovljani, Kalnik, Koprivnica, Virje i drugi)
 • Međimurska županija, 5 lokaliteta (Čakovec, Lopatinec, Štrigova i drugi)
 • Varaždinska županija, 8 lokaliteta (Humščak Gornji Hum, Lonja, Ludbreg, Varaždinske Toplice i drugi)
 • Krapinsko-zagorska županija, 8 lokaliteta (Donja Stubica, Krapina, Lobor, Stari grad Kostelgrad i drugi)

 

 

Slika 3. Kapitel s grbom Šubića Bribirskih (MJ)

 

 

 • Grad Zagreb i Zagrebačka županija, 15 lokaliteta (Budinjak, Donje Orešje, Stari grad Žumberak, Vrbovec, Zračna luka Pleso, Žumberak i drugi)
 • Sisačko-moslavačka županija, 23 lokaliteta (Banova Jaruga, Kutina, Sisak – više lokaliteta, Stari grad Jelengrad, Stari grad Zrin, Topusko i drugi)
 • Karlovačka županija, 10 lokaliteta (Bukovlje, Lasinja, Rijeka Kupa, Stari grad Drežnik, Viničica Josipdol i drugi)
 • Istarska županija, 37 lokaliteta (Dvigrad Kanfanar, Fažana, Motovun, Pazin, Poreč, Pula, Savudrija, Umag, Vrsar i drugi)

 

Slika 4. Sv. Jurji na Putalju (MJ)

 

 • Primorsko-goranska županija, 22 lokaliteta (Brbat, Cres, Krk, Novi Vinodolski, Osor, Vrbnik i drugi)
 • Ličko-senjska županija, 13 lokaliteta (Caska, Karlobag, Otok Pag, Senj, Smiljan, Udbina i drugi)

 

Slika 5. Arheološki lokalitet Rižnice (MJ)

 

 • Zadarska županija, 25 lokaliteta (Biograd na Moru, Ljubač, Nin, Silba, Starigrad Paklenica, Vir, Vrana, Zadar, Zaton i drugi)
 • Šibensko-kninska županija, 19 lokaliteta (Biskupija – Crkvina, Bribir, Burnum, Kaprije, Kornati, Knin i drugi)
 • Splitsko-dalmatinska županija, 60 lokaliteta (Bol, Cista Velika, Kaštela – više lokaliteta, Lovreć, Omiš, Solin – više lokaliteta, Split – više lokaliteta, Hvar, Vis i drugi)

 

Slika 6. Crkva sv. Spasa (MJ)

 • Dubrovačko-neretvanska županija, 16 lokaliteta (Čepikuće, Dubrovnik – više lokaliteta, Korčula, Trsteno i drugi).

 

Izvori: Hrvatski arheološki godišnjak, 10/2013., Ministarstvo kulture RH

 

Mi Hrvati, od stoljeća sedmoga (crtice)…

Dr. Marko Jukić

Komentari