TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Petak, 31. srpnja

  • Written by:

Božja prisutnost
U tišini mog najintimnijeg bića,
u fragmentima mog žuđenog jedinstva,
mogu li osjetiti šapat Božje prisutnosti?
Mogu li se sjetiti kada sam osjetio Božju blizinu;
kada smo hodali zajedno, a da sam si dopustio da budem zagrljen Božjom ljubavlju?

Sloboda
Bog me tada poučavao
kao što učitelj poučava učenika. (sv. Ignacije)
Podsjetit ću se da ima još mnogo stvari kojima me Bog treba poučiti,
i molit ću za milost da ih uočim
i dopustim mu da me po njima mijenja.

Svjesnost
Pomozi mi Gospodine da budem još svjesniji tvoje blizine.
Nauči me kako da te prepoznam u drugima.
Ispuni moje srce zahvalnošću za sve one trenutke
kada si mi preko drugih ljudi iskazao svoju brigu.

Riječ Gospodnja
Mt 13,54-58
Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: “Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?” I sablažnjavahu se o njega.

A Isus im reče: “Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.” I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:
Mještani Nazareta bili su sigurni da sve znaju o Isusu pa nisu bili spremni dati se iznenaditi njegovim novostima. To je uvijek rizik, čak i za mene. Mogu se opirati njegovoj prisutnosti u novim životnim područjima ili njegovim izazovima glede nekih mojih odnosa, ili načinu ponašanja prema onome što se događa u Crkvi i svijetu oko mene. Molit ću za otvoreno srce, za želju da bolje upoznam Isusa kako bih ga mogao više ljubiti i bliže slijediti.
Danas slavimo sv. Ignacija Lojolskog, autora knjižice Duhovnih vježbi i utemeljitelja Isusovaca. Ignacije je o sebi volio govoriti kao o hodočasniku, uvijek tražeći Božju volju. Rastao je u sposobnosti da pronalazi Boga u svim stvarima.
Po zagovoru sv. Ignacija molit ću za stvarnu unutrašnju slobodu da postanem osjetljiviji i otvoreniji Božjoj prisutnosti u vlastitom životu i svijetu koji me okružuje.

Razgovor
Dar govora je izvanredan dar.
Daj da taj dar mogu ljubazno koristiti.
Neka budem spor na oštre riječi koje ranjavaju,
riječi izgovorene u ljutnji.

Zaključak
Zahvaljujem ti, Gospodine, za svaki poticaj koji si mi darovao dok sam molio nad tekstom sv. Pisma.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari