TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Srijeda, 12. kolovoza

  • Written by:

Božja prisutnost
Dragi Isuse, dolazim ti danas i trebam tvoju blizinu.
Želim te voljeti kao što ti voliš mene.
Neka me nikada ništa ne razdvoji od tebe.

Sloboda
Mnogi u ovomu trenutku trpe strahote rata.
Prigibam glavu u znak zahvalnosti za vlastitu slobodu
i molim za sve zatvorene i zarobljene.

Svjesnost
Biti svjestan nečega znači to i zapažati.
Gospodine, pomozi mi da uvijek budem svjestan da si mi darovao život;
hvala ti na tom daru života.
Nauči me kako da se saberem i budem smiren te uživam u stvarima koje si za me stvorio.
Da zapažam ljepotu koja me okružuje,
divote planinskih vrhunaca, mirnoću jezera, krhkost cvjetne latice…
Uvijek moram biti svjestan da sve to dolazi od tebe.

Riječ Gospodnja
Mt 18,15-18
Reče Isus svojim učenicima: “Pogriješi li tvoj brat idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša reci Crkvi. Ako, pak, ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.”

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:
Isus je Emanuel, ”Bog s nama”. On je s nama u crkvenoj zajednici. Njegova je poruka poruka pomirenja, a ne osvete. Od nas se traži da ”opet pridobijemo” našu braću i sestre. ”Dobiti natrag” nekoga više je nego zaustaviti nečije napadačko ponašanje. To je obraćenje te osobe – istinska promjena ponašanja.
Isusova otvorenost prema grješnicima zavisi o otvorenosti srca i promjeni ponašanja: ”Idi i ne griješi više”.
Kad Bogu pristupamo u zajednici, čak u zajednici od dvije ili tri osobe, on je već s nama.

Razgovor
Riječi mi ne naviru lako, Gospodine.
Pogledaj u moje srce i vidi da čeznem za mirom.
Čuvaj me, Gospodine. Znam da si uvijek uza me.

Zaključak
Zahvaljujem ti, Gospodine, za svaki poticaj koji si mi darovao dok sam molio nad tekstom sv. Pisma.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari