TwitterFacebookPinterestGoogle+

HRVATSKA BAŠTINA – Prve hidroelektrane u Hrvatskoj

Slika 1. Prva hidroelektrana, Jaruga I (MJ)

Jaruga – prva hidroelektrana,  28. 8. 1895. 

Na rijeci Krki, ispod Skradinskog buka, izgrađena je prva hidroelektrana (HE) u Hrvatskoj i u Europi. Bila je to druga najstarija hidroelektrana u svijetu. Puštena je u rad 28. kolovoza 1895.,  samo dva dana nakon što je puštena u rad prva hidroelektrana (na slapovima Niagare). Ime hidroelektrane bilo je Jaruga I. Druga hidroelektrana izgrađena je 1903., pored Jaruge I. i nazvana je Jaruga II. (i danas radi).   

Šibenik je bio prvi grad u svijetu koji je dobio izmjeničnu električnu struju. Izgrađen je dalekovod, 11,5 km dug, na drvenim stupovima i povezao hidroelektranu na Krki i grad Šibenik.

 

Slika 2. Hidroelektrana Jaruga II (MJ)

 Mala hidroelektrana Ozalj

Mala hidroelektrana Ozalj ili MHE Ozalj smještena je na rijeci Kupi. Puštena je u pogon 18. kolovoza 1908. Karlovac je bio drugi grad u Hrvatskoj koji je imao javnu električnu rasvjetu,  struja iz Munjare Ozalj. Munjara Ozalj najstarija  je hidroelektrana u kontinentalnom dijelu Hrvatske. U 110 godina Teslina “Munjara” nikad nije prestala s radom…

 

Slika 3. Munjara Ozalj (MJ)

 

Munjara Zeleni vir

Munjara Zeleni vir je hidroelektrana na potoku Curak. Započela je radom 29. siječnja  1922.  ispod slapa Zeleni vir  koji je visok 70 metara. U podnožju slapa napravljena je protočna HE. Zanimljivost je: Partizansko zapovjedništvo je 1942. godine „osudilo Munjaru“ na smrt . Domobrani su čuvali Munjaru Zeleni vir pa je partizansko zapovjedništvo naredilo da se napadne domobranska postrojba i da se postrojenje digne u zrak. Partizanski diverzant, bivši radnik Munjare i sam Goranin, aktivirao je manju količinu eksploziva i onesposobio postrojenje, ali  ga nije uništio tako da i danas radi.

Slika 4. Munjara Zeleni vir (MJ)

Slika 5. Slap na Zelenom viru (MJ)

Ove hidroelektrane se dio naše povijesti, naše baštine i kao takve treba ih sačuvati.

Mi Hrvati, od stoljeća sedmoga (crtice)…

Dr. Marko Jukić

Komentari