TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Četvrtak, 24. prosinca

  • Written by:

Božja prisutnost
Podsjećam se da me, dok sjedim ovdje i sada,
Bog blagonaklono i s ljubavlju promatra
dajući mi da postojim.
Na trenutak ću se zaustaviti i o ovome razmisliti.

Sloboda
Gospodine, stvorio si me za život u slobodi.
Neka me Duh Sveti vodi da te slobodno nasljedujem.
Usadi u moje srce želju da te svaki dan
sve više i više upoznajem i ljubim.

Svjesnost
Gospodine, dao si mi noć za odmor i san.
Neka u mojim budnim trenucima nikada ne zaboravim tvoju dobrotu.
Pouči me da tvoj blagoslov dijelim s drugima.

Riječ Gospodnja
Lk 1,67-79
U ono vrijeme Zaharija, otac Ivanov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati:

“Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj! Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega, kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka: spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze; iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog Saveza svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem će nas pohoditi Mlado sunce s visine da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira.”

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:
Zaharijin hvalospjev pri rođenju Ivana ima mnogo paralela s Marijinim Magnificatom. Čvrsto je ukorijenjen u Starom zavjetu i vjerskoj priči ljudi. Molitva se usredotočuje prvenstveno na Isusa kao Spasitelja, a ne Ivana. Bog je vjeran obećanjima koja je dao. Ivan je prorok koji će ići pred Gospodina pripremiti put i posredovati znanje o spasenju. Nježno Božje milosrđe nudi svjetlost, nadu i put mira.
Zaharijin jezik progovorio je rođenjem Ivana koji će postati glas koji će objaviti Isusovu prisutnost, vječnu Riječ. Gdje sam ja pozvan biti glas koji će predstaviti Isusa? Gdje me ušutkava strah ili sumnja da živim svoju vjeru? U svojoj molitvi mogu sve predati Gospodinu.

Razgovor
Isuse, za svoga si boravka na zemlji uvijek s radošću primao malu djecu.
Pouči me da imam djetinje povjerenje u tebe.
Da živim sa sviješću da me ti nikada nećeš napustiti.

Zaključak
Zahvaljujem ti, Gospodine, za svaki poticaj koji si mi darovao dok sam molio nad tekstom sv. Pisma.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari