TwitterFacebookPinterestGoogle+

“S margine političkoga spektra” – Verbalni delikt se “vraća”!

Ministarstvo kulture i medija pod vodstvom ministarke Nine Koržinek Obuljen poslalo je u procedure novi Zakon o elektroničkim medijima (ZEM) kojim se guši sloboda govora, uvodi verbalni delikt i rodna ideologija. Novi Zakon provodi direktive Europske unije (zadnja Direktiva EU, 2018/1808).

Subjektivni osjećaj pojedinca je važniji od činjeničnog stanja. ZEM-om se negira prirodni zakon i uvodi verbalni delikt. Prema novom ZEM-u može biti tužena svaka osoba koja muškarcu koji se osjeća kao žena ili neki drugi rod kaže da je on zapravo muško!

Verbalni delikt, kazneno djelo predviđeno u čl. 133. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Odredba je glasila:

(1) Tko natpisom, letkom, crtežom, govorom ili na drugi način poziva ili potiče na obaranje vlasti radničke klase i radnih ljudi, na protuustavnu promjenu socijalističkog samoupravnog društvenog uređenja, na razbijanje bratstva i jedinstva i ravnopravnosti naroda i narodnosti, na svrgavanje organa društvenog samoupravljanja i vlasti ili njihovih izvršnih organa, na otpor prema odlukama nadležnih organa vlasti i samoupravljanja koje su od značaja za zaštitu i razvoj socijalističkih samoupravnih odnosa, sigurnost i obranu zemlje, ili zlonamjerno i neistinito prikazuje društveno-političke prilike u zemlji,

kaznit će se zatvorom od jedne do deset godina.

(2) Tko djelo iz stava 1. ovog člana učini uz pomoć ili pod utjecajem iz inozemstva, kaznit će se zatvorom najmanje od tri godine.

Temeljem navedene zakonske odredbe osuđene su desetine tisuća stanovnika Jugoslavije. Sve je bilo po komunističkom zakonu koji se tumačio po naputku i potrebama dnevne politike: uhititi, zatvoriti, osuditi, konfiscirati imovinu, ukinuti građanska prava, ukinuti pravo na školovanje, studiranje itd. To je bio obrazac komunističke vladavine. Oni koji ne vjeruju neka potraže svjedočanstva i sudske spise iz doba komunističke vladavine (Vlado Gotovac, Franjo Tuđman, Zlatko Tomičić, Dražen Budiša, Ante Paradžik itd.).

Danas je iznošenje očitih bioloških istina i kritičkih mišljenja o rodnoj ideologiji, iznošenje istina o Drugom svjetskom ratu i komunističkoj vladavini, korumpiranoj i nesposobnoj vlasti cenzurirano, a sada se želi ZEM-om kazneno goniti.

Istina o migrantima koji žele ilegalno ući u Europu, istinu o ponašanju migranata u Europi, istinu o paljenju crkava u Europi, o zločinima koje su migrant počinili zbog vjerske netrpeljivosti se cenzurira, a prema ZEM-u bit će ubuduće kažnjivo kao govor mržnje. Svako iznošenje istine, drugog mišljenja o rodnoj ideologiji može biti kažnjeno kao govor mržnje jer nema jasne, precizne definicije što je govor mržnje pa svaki sudac može proizvoljno tumačiti što je govor mržnje.

Rasprava u Saboru i u medijima pokazala je da se radi o nedorečenom zakonu koji guši slobodu govora, uvodi cenzuru i drakonske kazne bez da “počinitelj” jasno zna zašto je kažnjen. Kako definirati “govor mržnje”? Ne postoji u našem pravnom sustavu “govor mržnje” i kao pojam ga je nemoguće jasno definirati. U našoj sredini se pojam često koristi za diskreditaciju i ušutkavanje neistomišljenika.

Novi ZEM je kontradiktoran jer u članku 4. govori o pravu na slobodu govora, a poslije nameće cenzuru i priječi slobodu govora.

U članku 71. kaže da će se poticati: proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih projekata, programa i sadržaja za (…) poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji. Zašto će se poticati nešto što je neprirodno, protivno naravnom zakonu?

U Zakonu se navodi da je pružatelj elektroničke publikacije odgovoran je za cjelokupni sadržaj objavljen na elektroničkoj publikaciji uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici. Ovim se guši sloboda govora, kritike i komentara.

Članak 97. Propisuje drakonske kazne: Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

  1. objavi audiovizualnu komercijalnu komunikaciju koja uključuje ili promiče bilo kakvu diskriminaciju na temelju rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnosti ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije (članak 22. stavak 4. podstavak 2.)
  2. objavi audiovizualnu komercijalnu komunikaciju koja potiče ponašanje koje je štetno za zdravlje ili sigurnost (članak 22. stavak 4. podstavak 3.)

Tko će dati ocjenu komunikacije i temeljem čega? Mora se jasno navesti kako se procjenjuje diskriminacija na raznim osnovama. Također, treba ljude educirati što je to diskriminacija i na taj način im pomoći da ne rade kaznena djela.

Prema članku 325. Kaznenog zakona Republike Hrvatske kažnjava se govor mržnje i poticanje na mržnju. Što je govor mržnje? Je li iznošenje bioloških činjenica po pitanju rodne ideologije govor mržnje? Je li otkrivanje istine o logoru Jasenovac govor mržnje kako neki tvrde?

U raspravi je još rečeno:

Velik dio cenzure koja se odvija na društvenim mrežama, a i u medijima, nema nikakve veze s ilegalnim sadržajem već s mišljenjima i stavovima koji štite obitelj, pravo na život i izražavanje vjerskih istina ili svjetonazora u javnom prostoru.

Novi ZEM uvodi verbalni delikt i totalitarnu ideologiju. (rodnu ideologiju). Ne spriječava govor mržnje jer prijedlog ZEM-a omogućava da vladajući određuju što je prikladni a što neprikladni sadržaj kao i u doba komunizma.  Prijedlogom zakona se onemogućava sloboda govora, krši Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a članak 19.

“Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.”

Predložene odredbe Zakona o elektroničkim medijima su nejasne, neprecizne, otvorene širokim interpretacijama, zloporabama i pogubne za slobodu mišljenja i izražavanja.

Prijedlog ZEM-a suprotan je USTAVU RH članku 40.

Članak 40 kaže: “Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.”

Predlagatelj nastavlja s uvođenjem u hrvatski pravni sustav ‘rodnog identiteta’ kao novog prava, koji to ni po svojoj prirodi ne može biti – i to mimo Ustavom propisanog postupka uvođenja novih i razrade postojećih prava.

Prijedlog ZEM-a je protupravan i protuustavan. (pravo na rodni identitet)!

Tijekom rasprave u Saboru Obuljen Koržinek nije znala objasniti što je rodni identitet iako ga prijedlogom zakona želi izjednačiti s ustavnim kategorijama poput rase, boje kože, spola, jezika i vjeroispovijesti te predviđa financiranje programa i sadržaja za podizanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji.

Vlada ZEM-om uvodi verbalni delikt za iznošenje očitih bioloških istina i kritičkog mišljenja te nastavlja aktivno financiranje rodne propaganda.

Za sintagmu govor mržnje sigurno je samo jedno – može značiti sve što treba, kome treba.

Svjedoci smo diktature i cenzure tzv. Big Techa (pod kojim se podrazumijeva pet tehnoloških divova: Amazon, Apple, Google, Facebook i Microsoft) koji krši sve antimonopolističke zakone. Cenzurirali su američkog predsjednika Donalda Trumpa i time pokazali da mogu cenzurirati sve one koji im se ne sviđaju. EU birokracija podupire cenzuru svega što se ne uklapa u njihovo shvaćanje. O provedbi i zaštiti njihovu shvaćanju života i rada brinut će njihovo Ministarstvo istine (kao i u doba staljinizma, maoizma, komunizma) koje kontrolira mainstream medije, društvene mreže i provodi cenzuru.

Saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović pitao je ministarku Ninu Koržinek Obuljen:

“Molim Vas gospođo Obuljen da mi kao političaru kojem su nacionalizam i sloboda temeljni postulati djelovanja i ideološkog stava razjasnite koji bi to nacionalizam i nacionalistički režim trebalo medijski kriminalizirati i koja je kompetencija činovnika i politički imenovanih članova Vijeća za elektroničke medije, pa ako hoćete i sudaca da o tome prosuđuju?”

Nije znala odgovoriti!

Članak 16. propisuje i da: “vijesti moraju biti nepristrane i profesionalno korektne te moraju poticati slobodno oblikovanje mišljenja, mišljenja i komentari moraju biti lako prepoznatljivi kao mišljenje ili komentar te mora biti razvidno čije se mišljenje ili komentar objavljuje. Pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija obvezni su promicati nepristranost, poštujući razlike u mišljenjima o političkim ili gospodarskim pitanjima ili u svezi s trenutačnom javnom politikom”.  kaže se u prijedlogu. Ukratko, proizlazi da će država određivati kako pojedini medij mora “vjerno prikazivati” određeni događaj, a “različita mišljenja primjereno zastupati”.

Svakodnevno smo svjedoci diskriminacije pojedinaca i skupina u hrvatskom društvu, svjedoci smo cenzure na društvenim mreža, svjedoci smo govora mržnje prema braniteljima, domoljubima, Katoličkoj crkvi, pojedinim biskupima itd. Navedeni govor mržnje se potiče od strane mainstream medija i političara, a odgovor na taj govor mržnje se blokira. Mainstream mediji vrše cenzuru na ideološkoj osnovi, neke događaje prešućuju, a druge ističu. Ti mediji svojim komentarima nameću svoj stav i onemnogućavaju drugo mišljenje bez obzira na argumente, činjenice. Očito je da Direktiva EU, 2018/1808. i Zakon o elektroničkim medijima RH vode totalitarizmu, cenzuri slobode govora i progonu svih koji ne misle kao EU birokrati, kao ministarka Koržinek Obuljen i njen šef Plenković.

Neoliberalni fašizam na djelu

Obavijest:

Prije desetak dana, CitizenGO je obaviješten da je naš račun u TransferWiseu tehnološkoj kompaniji specijaliziranoj za bankovne transakcije putem interneta zatvoren. Kad smo tražili objašnjenje rečeno nam je da je to ne zato što kršimo zakone ili kodeks ponašanja već jednostavno zato što ne žele podržavati naše aktivnosti.

CitizenGO se zalaže za pravo na život i na obitelj, razotkriva kulture smrti, transrodno ludila i indoktrinaciju djece rodnom ideologijom !

Tako neoliberalni fašisti shvaćaju demokraciju, toleranciju, jednakost, slobodu govora i mišljenja…STRAŠNO!

Ja ne ću doživjeti njihov pad ali netko hoće!

Dr. Marko Jukić

 

 

Komentari