TwitterFacebookPinterestGoogle+

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Rijeka Krka

Rijeka Krka izvire u blizini Knina, u podnožju planine Dinare podno Topoljskog buka ili Krčića, kojeg stvara pritok Krčić. Krka teče Kninskim i Kosovskim poljem, ukupna duljina rijeke iznosi 72, 5 km. Utječe u Jadransko more.

Na rijeci Krki  nalazi se 7 slapišta: Bilušića buk, Brljan ili Ćorića buk, Manojlovac, Rošnjak, Miljacka, Roški slap i Skradinski buk koji je najpoznatiji. Na rijeci se nalazi Visovačko jezero gdje je smješten otočić Visovac s franjevačkim samostanom. Nizvodno od Skradina Krka se širi u Prokljansko jezero, u more utječe kod Šibenika.

Na rijeci Krki je 5 hidroelektrana: hidroelektrana Jaruga, Hidroelektrana Miljacka, Hidroelektrana Golubić, MHE Roški slap i MHE Krčić.

 

Tok rijeke Krke od Knina do Skradina proglašen je 1985. godine nacionalnim parkom. Površina nacionalnog parka je 110 četvornih kilometara.

Na Krki je bila izgrađena druga najstarija hidroelektrana na svijetu i prva u Europi.

Bila je otvorena 28. kolovoza 1895. godine, samo dva dana nakon prve svjetske hidroelektrane na slapovima Niagare.

U Parku je stanište: piramidalnih zvončića, uskolisna zvonca, stoljetnih šuma hrasta medunca i bijelog graba, čovječje ribice, šišmiša, vidre, visovačke pastrve.

Komentari