TwitterFacebookPinterestGoogle+

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Limski kanal

Limski zaljev (udomaćeno Limski kanal) je zaljev na zapadnoj obali Istre između Vrsara i Rovinja. Dio je Limske drage, nastao je kao rijas (potopljeno riječno ušće) rijeke Pazinčice koja danas ponire u Pazinskoj jami kod Pazina, a u prošlosti se je ulijevala u more u Limskom zaljevu. U njezino staro korito je prodrlo more te je tako nastao današnji zaljev.

Od 1964. zakonom je zaštićen geomorfološko-hidrogeološki lokalitet u kategoriji značajnih krajolika; od 1980. specijalni rezervat u moru. Limski zaljev je značajno uzgajalište školjaka.

 

Na ulazu u zaljev visina je obale na sjevernoj strani 26 m, na južnoj 67 m, dok je u središnjem dijelu na objema stranama visina kota obala oko 95 m. Pri samom kraju kote su 177 m na sjevernoj strani i 230 m na južnoj (kota postojeće crkvice sv. Martina). Na vertikalama sjeverne obale vidljiva su četiri tamna otvora ovećih polupećina i pećina, dok se ispod Sv. Martina, u dijelu obraslom makijom, nalazi otvor Romualdove pećine, očišćene i otvorene za javnost.

Komentari