TwitterFacebookPinterestGoogle+

Domovinski rat: Zločini Armije BiH u općini Zavidovići (1992. – 1995.)

 

U općini Zavidovići Hrvati su činili 6,50% stanovništva 1991. godine (3.429 osoba), a prema popisu stanovništva iz 2013. godine čine samo 3,30% stanovništva općine (1.204 osobe). Broj Hrvata u općini se smanjio za 2.225 (64,89%).

Na području općine Zavidovići počinjen je ratni zločin nad 36 osoba (Davor Marijan i sur.).

Prema Istraživačko dokumentacijskom centru (Sarajevo) u Zavidovićima je tijekom rata (1991. – 1995.) ukupno ubijeno 128 osoba hrvatske nacionalnosti (14 civila i 114 vojnika).

 

Muslimanska politika etničkog čišćenja primijenjivala se i na području općine Zavidovići. Za sukobe Hrvata i Muslimana odgovorni su dr. Halid Muhić predsjednik ratnog predsjedništva i Husein Muratović predsjednik SDA.

Tijekom sukoba između Armije BiH i HVO-a na području općine Zavidovići smrtno je stradalo 97 Hrvata, a protjerano 4.000 hrvatskih civila. Devastirano je i uništeno 530 stambenih i gospodarskih objekata.  U knjizi Zločin s pečatom navedena su imena ubijenih civila.

U zločinima na području općine Zavidović sudjelovale su 318. i 320. brigada iz Zavidovića, Zelene beretke, Vojna policija, Snajpersko odjeljenje iz Zenice, Zelena legija, specijalne postrojbe. Zapovjednik 318. brigade bio je Jasmin Šarić.

Inicijator sukoba u Lašvanskoj dolini bio je Refik Lendo.

 

Kronika zločina

 • Napad na hrvatsko selo Lovnicu. U hrvatskom selu Lovnica živjelo je 180 obitelji s oko 820 žitelja. 25. lipnja 1993. Muslimani su iznenada započeli granatirati selo. Dr. Halid Muhić postavio je ultimatum da se Hrvati predaju, da će civilima garantirati sigurnost, a vojnicima HVO-a ne.
 • Tijekom lipnja 1993. snajperskim hitcima je u Zavidovićima ubijena jedna osoba, a na području Viništa tri osobe.
 • Dana 26. lipnja 1993. je opet granatirana Lovnica; ranjeno je više osoba. U noći između 27. i 28. lipnja civili su se izvukli iz sela, a ostali su samo pripadnici HVO-a. U obrani sela poginulo je više osoba. Neka tijela su nađena bez odjeće, masakrirana.
 • Tijekom srpnja muslimanski snajperisti su usmrtili više osoba. Nekoliko osoba je bilo zatočeno pa ubijeno.
 • U kolovozu 1993. muslimanski snajperisti ubili su nekoliko osoba.
 • Dana 7. rujna 1993. od krhotina granata stradala je jedna žena.
 • Snajperisti su ubili tri osobe, od granatiranja je poginula jedna žena, a jedna osoba je zarobljena pa ubijena.
 • Postrojbe Armije BiH su izvele 10. rujna 1993. snažni topnički napad na selo Vrbicu. Poginulo je šest, a ranjeno 14 hrvatskih civila.
 • Na predjelu zvanom Berići nađeno je masakrirano tijelo Ive Juranovića.
 • U selu Vinište su 24. rujna 1993. ubijena dva civila. U istom selu su 4. studenoga 1993. masakrirane i ubijene tri osobe.
 • U selu Vinište su 4. studenoga 1993. zarobljene 3 osobe, masakrirane i ubijene. Jedna je osoba bila invalid; zaklana je u krevetu.
 • U bolnici u hotelu Kristal na bolničkom krevetu ubijen je (23. siječnja 1994.) Stipo Banović (pripadnik HVO-a) iz Travnika. Ubio ga je Sead Smajlović iz Zavidovića.
 • Na lokalitetu Goli Brijeg, selo Lovnica, 23. siječnja 1994. ubijene su 2 osobe.

Ubojstva, zatvori i progoni Hrvata

U općini Zavidovići mudžahedini su imali svoje domove. Prema hrvatskom stanovništvu su se loše odnosili, vršili su pljačke i paljenje imovine. Posebno su bili grubi prema zatočenim Hrvatima (civilima i vojnicima HVO-a) koje su fizički maltretirali. Bilo je i silovanja.

U Zavidovićima je bio i vojni zatvor u podrumu stare općine. Kroz zatvor je prošlo oko 200 zatočenika. Upravnik zatvora bio je Nurija Bašić, a njegov zamjenik Amir Imširović.

 

 

Oštećenja groblja i katoličkih objekata

Muslimanski vojnici su u Biljačićima opljačkali grobljansku kapelu. U Dolini su devastirali i opljačkali crkvu na mjesnom groblju i oštetili grobove. Opljačkali su i oštetili crkvu sv. Petra i Pavla u Lovnici. Također su oštetili crkvu sv. Josipa i kapelu sv. Vida u Zavidovićima.

Odgovorni za počinjene zločine

Za sukobe Hrvata i Muslimana te počinjene zločine odgovorni su: dr. Halid Muhić (predsjednik ratnog predsjedništva), Husein Muratović (predsjednik SDA), Refik Lando (inicijator sukoba između Armije BiH i HVO-a) te Jasmin Šarić (zapovjednik 318. brigade), Fuad Zilkić (zapovjednik 320. brigade), Nurija Bašić (upravnik zatvora), Mirsad Kadić (načelnik MUP-a Zavidovići) i drugi.

Dr. Marko Jukić

Komentari