TwitterFacebookPinterestGoogle+

NEVJEROJATNE ČINJENICE O CROATAN INDIJANCIMA

  • Written by:

Vraćam se na uvodnu temu o Croatan Indijancima, bez Milanovića. Dobio sam, naime, poštom vrlo preglednu i ozbiljnu knjigu Božidara Ručevića o Croatanima, te mu se ovim putem zahvaljujem.

Ti su hrvato-indijanci, piše autor, bilježeni od druge polovice 17. stoljeća kao Croatan Indijanci, a tek 1913. službeno mijenjaju ime u “Cherokee Indians of Robeson Country”, a 1959. u “Lumbee”.
Prema Johnu Reedu Swantonu, američkom antropologu i lingvistu, potomci Hatteras Indijanaca, prethodnih Algonquian i Roanoke, pomiješali su se djelomice s bijelcima među kojima su prvi bili Hrvati (Croati) te je tako nastalo pleme Croatan.
Croatani su jedini Indijanci u Americi koji su uzgajali vinovu lozu od stoljeća šesnaestog.

I na kraju samo nekoliko croatan-indijanskih riječi: za barbara kažu – barbar, za lane vele lane, za dar – dare, nause znači naše, powhatan – pohvatan, riba-kon – ribarenje, wissakae – visok, yonoke – junak. A kako kažu za vrijeme? Sat. I da se vratimo na Cherokee – dolazi od riječi široki.

Hrvoje Hitrec

Komentari