TwitterFacebookPinterestGoogle+

MASONI PROTIV HRVATSKE

 • Written by:

Masonstvo u Hrvatskoj od pomodarstva do okultizma, kozmopolitizma i južnoslavenstva

Kada su se slobodni zidari pokazali javnosti 1717. godine osnovavši u Londonu Veliku ložu Engleske, sa zaprepaštenjem se utvrdilo da je cijela mreža dobro organiziranih tajnih društava postojala već stoljećima u svakom gradiću Engleske, Škotske, Walesa i Irske. Godine 1725. javno se proglašava Velika loža Irske s velikim meštrom grofom od Rosse, dok se u Škotskoj tek 1737. prvi puta javno okupila Velika loža Škotske. S britanskog otočja, uz potporu kraljevske obitelji i Anglikanske crkve, organizirano masonstvo dolazi na kopno Europe.

Nije slučajno što im je na prvom udaru bila upravo katolička Francuska, tada bedem katolicizma. Masoneriju je u Francuskoj organizirao nesuđeni britanski kralj Jakov III., Andrew Michael Ramsay, koji je postao i Veliki meštar pariške slobodnozidarske lože 1737. godine.

Masonstvo se vrlo rano organiziralo i u Habsburškoj Monarhiji. Naime još 1731. godine engleski poslanik lord Chesterfield uveo je u ložu Franza od Lothringije. Pošto su španjolski Habsburgovci izumrli 1700. godine, a 1740. vodio se i rat za austrijsko prijestolje jer više nije postojala muška loza Habsburgovaca (glavni razlog njihovog izumiranja je incest jer su sklapali brakove unutar svoje obitelji), Marija Terezija udala se upravo za tada već visoko pozicioniranog masona Franju Stjepana Lotarinškog. Od tada Beč postupno gubi sva svoja prepoznatljiva samorodna obilježja mijenjajući ih judejsko-masonskim sinkretizmom. Anacionalna i razaračka devijacija počela se širiti na sve zemlje Monarhije, čineći kao takva dalekosežni razdor u nacionalnoj svijesti hrvatskog naroda.

Sveta Stolica je vrlo brzo uvidjela vezu između masonstva i sotonizma te se žestoko odupirala „đavoljem modernizmu“ toga vremena. Još je papa Klement XII. uvidio veliku opasnost masonstva i jasno ih svrstao u najveće neprijatelje svakog pozitivnog kršćanstva, a poglavito Katoličke crkve. Smatrao ih je također odgovornim za pojavu reformacije u Europi, odnosno za odvajanje anglikanske i luteranske protestantske zajednice od Katoličke crkve. Papa Klement XII. je ekskomunicirao masonstvo i proglasio ih neprijateljima kroz stoljeća, izdajući 1738. godine bulu In Eminenti Apostolatus Specula.

Zanimljivo je da zaslugom masona Franje Stjepana Lotarinškog papina bula protiv masonstva nije niti proglašena u Monarhiji. Stvarala se percepcija u višim slojevima društva da masonstvo nije nikakva opasnost po društveni poredak i tradicionalne duhovne vrjednote. Odjednom je postalo jako moderno biti slobodni zidar. Gotovo da se nadmetalo tko će više masonskih obilježja pokazivati u javnosti. Postalo je nobles nositi zlatne džepne satove, dugmad manžeta na rukavima, razne privjeske, lančiće itd. sa znakovima masonerije. Ta percepcija je poput metastaza zahvatila hrvatsko plemstvo koje je, prečesto iz samoljubivog egoizma, a djelomično i iz pogrešnog vjerovanja da će se putem članstva u masonskim ložama Hrvatska lakše oduprijeti carskom apsolutizmu, postalo oruđe masonskih okultista u stvaranju sotoninog kraljevstva na Zemlji.

Početak masonstva u hrvatskim zemljama pojavljuje se utemeljenjem bečke lože Tri počela (Aux trois canons, Zu den drei Kanonen) 1742. godine. Jedan od utemeljitelja lože bio je i grof Sigismund Gondola-Gundulić koji je postao njen starješina 1744. godine. U tu ložu je primljen i grof Kažimir Drašković (obitelj Drašković dala je niz hrvatskih masona). Ipak, prva loža koja je utemeljena na hrvatskom tlu, a ujedno je i prva masonska loža u ovom dijelu Europe, je loža Ratno prijateljstvo (L’Amitie de la Guerre, Zur Keigsfreundschaft), utemeljena u Glini 1759. godine. Tu ložu je osnovalo hrvatsko plemstvo, a bila je pod jakim utjecajem francuske masonerije, tako da su se i svi ritualni obredi obavljali na francuskom jeziku. Njezin prvi Veliki meštar bio je grof Ivan Drašković kojega slobodno možemo nazvati ocem hrvatskog masonstva. Grof Ivan Drašković utemeljio je 1773. godine i ložu Razboritost (Prudentia).

U Varaždinu su osnovane dvije lože: 1772. godine, na poticaj grofa Draškovića, Savršeni savez (Union parfaite) koja je radila na latinskom jeziku, s Velikim majstorom grofom Stjepanom Niczkyijem, i 1775. godine loža Sloboda (Libertas) koja je radila na njemačkom jeziku, s Velikim majstorom grofom Ladislavom Erdodyijem. Grof Stjepan Niczky bio je Veliki župan Križevačke županije koji je pored lože Savršeni savez u Varaždinu utemeljio i ložu u Križevcima i ložu Budnost u Osijeku. Grof Ivan Drašković utemeljio je u Otočcu 1777. godine ložu Nepobjediva ruka vojske (L’Invincible aux bras Armes), a u Karlovcu 1780. godine utemeljuje ložu Hrabrost. U Petrovaradinu je 1785. godine grof Andrej Hadik osnovao ložu Poštenje (Probitas).

Već u prvim godinama organiziranog masonstva u Hrvatskoj masonske lože imale su preko tisuću članova, uglavnom aristokracije, vojničkih časnika, državnih službenika i gdje kojeg pripadnika nižeg svećenstva. Postupno se masonske lože počinju organizacijski udruživati te se u dvorcu Brezovica kraj Zagreba 1775. godine osniva nova hrvatska Velika loža (Latomia Libertatis sud Corona Hungariae in Provinciam redacta), pod čijom su zaštitom radile četiri lože: u Zagrebu, Glini, Varaždinu i Križevcima. Na čelu te nezavisne hrvatske velike lože bio je Veliki majstor, a na čelu okruga (u Glini i Zagrebu) stajao je zastupnik Velikog majstora (Comendator). Koncem 1779. godine na trećoj Skupštini Velike lože Hrvatske u dvorcu Klenovniku prihvaćena je Konstitucija kojom je proglašena nezavisnost od stranih loža, a usvojeni su novi Statut i Rituali. Na temelju Draškovićevih naputaka utvrđen je način primanja svakog novog člana kao i način svečanog prisezanja. Kod prisege je svaki kandidat prisezao svojoj masonskoj braći na vječno prijateljstvo i ljubav, te čuvanje masonske tajne koju ni u kom slučaju ne može odati profanima, u koje spada i njegova najuža obitelj, uz pristanak na najgore uništenje ako drugačije postupi. Veliki majstor je prigodom inicijacije prijetio kandidatu za slučaj izdaje neizbježnom osvetom, od koje ga, kako mu je izričito naglašeno, ne će moći zaštiti ni oltari, ni crkve, ni kraljevska prijestolja. (Ivan Mužić: Masonstvo u Hrvata, Knjigotisak, Split, 2001., str. 20.)

Konstituiranjem Velike lože Hrvatske, Veliki majstor postao je grof Ivan Drašković, Prvi nadzornik postao je Aleksandar pl. Pastori, a Drugi nadzornik pukovnik Knežević iz Gline. Pod patronatom Velike lože radilo je devet loža: Sloboda iz Varaždina, Mudrost iz Zagreba, Ratno prijateljstvo iz Gline, Nepobjediva ruka vojske iz Otočca, Budnost iz Osijeka, Velikodušnost iz Budimpešte, Šutljivost iz Bratislave, Zeleni lavovi iz Praga i Tri bijela ljiljana iz Temišvara. Druga varaždinska loža Prijateljstvo nije se priključila Draškovićevom sustavu, već je ostala raditi pod okriljem Velike zemaljske lože u Berlinu.

Međutim Velika loža Hrvatske nije dugo samostalno djelovala jer je na Prvom kongresu slobodnih zidara iz Habsburške Monarhije 1784. godine u Beču utvrđeno da će cijela Monarhija imati samo jednu veliku ložu. Tu su delegati osnovali Veliku ložu, sastavljenu od četiri provincijalne lože. U Ugarsku provincijalnu ložu pristupile su sve lože iz Ugarske, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.

Zanimljivo je aktivno članstvo zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca, tada još kanonika, u masonskoj loži Razboritost (Prudentia). Teško je dokučiti poriv kanonika Vrhovca za pristup u članstvo masonerije. Moguće da se radilo i o neznanju o iskonskoj okultnoj naravi, luciferijanstvu i stvarnim ciljevima masonerije. Činjenica je da samo masoni na najvišem stupnju masonskih loža, pravi okultisti i ezoterici, poznaju ishodišni cilj masonstva, dok masoni na nižim stupnjevima masonske ljestvice obično iz nekog cilja, prečesto i osobnog probitka, pristupaju masonstvu. Razloge svakako treba tražiti u sveopćem pokretu koji je zahvatio cijelu Europu gdje je masonstvo postalo pomodnost, a koji je krenuo od jakobinskih prosvjetitelja u doba Francuske revolucije. Vrhovec nije prepoznao da je duhovni pokret prosvjetiteljstvo i nastalo po nadahnuću „nositelja svijetla“ Lucifera.

To vrijeme bilo je i doba približavanja svih južnih Slavena kao i težnja za federalizacijom Habsburške Monarhije. Vrhovec je znao da je bez članstva u masonstvu to nemoguće ostvariti. Osim toga, kod dijela hrvatskog svećenstva, a tako i kod kanonika Vrhovca, postajala je vječna dvojba treba li stvoriti Starokatoličku hrvatsku crkvu kojoj na čelu ne bi bio vatikanski Papa nego hrvatski poglavar, tako da se i u tom eventualnom otklonu od Svete Stolice kriju razlozi Vrhovčevog pristupanja masonstvu.

U svakom slučaju taj veliki humanist i graditelj, biskup Maksimilijan Vrhovec, ostat će upamćen po mnogim crkvama i građevinama koje je dao izgraditi. Svakako je najznačajniji zagrebački park Maksimir koji je svečano otvoren 1794. godine. Od hrastove šume nastao je najstariji javni perivoj u ovom dijelu Europe. Možda je manje poznato da je Maksimir projektiran prepun masonskih simbola i kodova. Nakon smrti biskupa Vrhovca uređenje parka i brigu o njemu nastavio je nadbiskup dr. Juraj Haulik. Nadbiskup Haulik rodio se u Trnavi u Slovačkoj, a nama Hrvatima posebice je omiljen svojom dragom rečenicom: „Rodio sam se kao Slovak, a umrijet ću kao Hrvat.“

Godine 1843. nadbiskup Haulik je dao izgraditi crkvicu svetog Jurja i, koliko je to bilo moguće, ispravio je masonske tlocrte perivoja. U Haulikovo vrijeme taj se zagrebački perivoj zvao Jurjaves, upravo po izgrađenoj crkvici. Smrt dr. Haulika zagrebački slobodni zidari su željno očekivali i odmah nakon njegove smrti promijenili su ime najljepšem zagrebačkom perivoju u Maksimir, prema njegovu utemeljitelju biskupu Maksimilijanu Vrhovcu.

Pristupanjem hrvatskih masonskih loža Ugarskoj provincijalnoj loži ubrzano je rashrvaćenje hrvatskih masona koji će sve više naglašavati svoj kozmopolitizam i sve više se odnarođivati od hrvatskog političkog i kulturnog bitka. Sve se to poklopilo s odlukom Hrvatskog sabora da se Hrvatska podvrgne Ugarskom namjesničkom vijeću. Naime, nakon požara u Varaždinu 1776. godine, tradicionalno glavni grad Zagreb ponovo je postao upravnim središtem. Hrvatski staleži su u Hrvatskom namjesničkom vijeću, osnovanom 1767. godine (Vijeće su sačinjavali ban i pet savjetnika imenovanih od carskog dvora, a zasjedalo je u Varaždinu), vidjeli opasnost za tradicionalna prava Sabora te su se, uz svesrdnu potporu ugarskih staleža, založili za ukidanje te ustanove. Tako je hrvatsko plemstvo, potpomognuto hrvatskim masonima kojih je već znatan broj bilo i u Saboru, Hrvatsku 1790. godine izručilo ugarskoj hegemoniji. U toj su odluci Mađari vidjeli ostvarenje svog sna o stvaranju mađarske nacionalne države od Karpata do Jadrana.

Hegemonističke pretenzije Ugarske uskoro će izazvati permanentni sukob Hrvata i Mađara koji će obilježiti hrvatsku politiku sve do propasti Habsburške Monarhije. Pošto hrvatski narod nije širiteljski ni osvajački, a poglavito ne asimilatorski, već je više očuvateljski i etnički distanciran narod čiji se praetnikum sa 120.000 kvadratnih kilometara sveo na reliquiae reliquiarum, počinje se okretati svom zlokobnom južnoslavenstvu. Paradoksalan je dualni mentalitet Hrvata. S jedne strane imamo najviteškije junaštvo i najčvršću vjeru, a na drugoj strani gotovo lirsku pasivnost, naivnu povodljivost i nekritičnost prema svakom tuđincu koji želi ukrasti novi komad hrvatske zemlje. Hrvati kao politički nemitotvorni narod koji svakome vjeruje bez imalo promišljanja i koji lako zaboravljaju krivce za sve zlo koje su mu učinili, pokleknut će pred novim, još surovijim uzurpatorom s istoka.

Jasno da je tomu pridonijela i velikosrpska ideja stvaranja Velike Srbije predvođena Srpskom pravoslavnom crkvom, čiju asimilatorsku politiku započinje u Hrvatskoj patrijarh Arsenije Crnojević koji na poziv Habsburgavaca 1690. godine sa 36000 obitelji naseljava Hrvatsku i južnu Ugarsku. Srpska pravoslavna crkva, po svom pravilu Tko pripada srpskoj pravoslavnoj crkvi, taj je Srbin, pretvarala je sve narode u svom okruženju u Srbe (kako nekad Rašane, Zečane, Neretljane i Humljane, tako i od osnivanja svojih mitropolija i eparhija u 18. stoljeću u Hrvatskoj, i Hrvate, Vlahe, Cincare, Rome itd.). Srbi su, poput Židova, poistovjetili svoju vjeru s nacijom jer je njihovo pravoslavlje u stvari svetosavlje u službi velikosrpstva. Prema tome njihova pravoslavna crkva nije istinska ekumenska Božja crkva kao većina pravoslavnih crkava, budući da Srbi pretežito nisu vjernici, a dobar dio njih uopće nije niti kršten, već je njihova crkva politička hegemonistička institucija. Stoga za većinu Srba, vjerovanje u pravoslavlje nije vjerovanje u Božje poslanje, već vjerovanje u svetosavsko srpstvo.

Ono s čim se stopila Srpska pravoslavna crkva u svojim osvajačkim ambicijama je srpsko masonstvo. Slobodno zidarstvo se najprije pojavilo u predustaničkom Beogradu krajem 18. stoljeća. Osnovao ga je beogradski vezir Mustafa-paša koji je gajio izrazitu naklonost prema Srbima. Među najpoznatijim članovima masonskih loža bili su Petar Ičko, Janko Kostić i Pavle Popović. Značajno je to da su svi oni bili vođe srpskih ustanaka. Karađorđe Petrović, vođa Prvog srpskog ustanka, također bio vrlo blizak masonskim organizacijama. Međutim, svakako je najznačajniji srpski mason bio srpski iluminatist, jakobinac i reformator Dositej Obradović koji je slobodnozidarski duh utkao u javni život i javno mnijenje srpstva, povezujući ih na internacionalnom planu s masonstvom Zapada. Praktički od osnutka Kneževine Srbije 1815. godine do danas, srpskom politikom dominiraju slobodni zidari koji imaju golemo uporište u vladajućoj kasti Srbije, stvarajući neraskidive političke sveze sa britanskim i francuskim masonskim svijetom.

Nestalo je u Hrvatskoj za sva vremena „Draškovićevog masonstva“ iz 18. stoljeća koje je, bez obzira na sve zablude i natruhe, bilo perjanica hrvatske političke zbilje. Draškovićevo masonstvo je bilo hrvatsko masonstvo, pomalo prostodušno, ali nezatrovano okultizmom i ezoterijom, a poglavito ne halucinacijama o nekoj zajedničkoj državi sa istočnim susjedima. Za razliku od srpskog masonstva koje je ujedinjeno postalo nositelj srpskog imperijalizma, hrvatsko masonstvo je postalo obezglavljeno i razjedinjeno. Svakako da je jedan od razloga što su lože u banskoj Hrvatskoj pripadale pod Simboličku Veliku ložu Ugarske, a u južnoj Hrvatskoj Velikom Orijentu Francuske ili Italije.

No, najtragičnije je da je hrvatsko masonstvo pod izrazitim utjecajem velikosrpske ideje u potpunosti izgubilo hrvatski karakter, da bi postupno potpuno zatajilo i teško posrnulo u svom kozmopolitizmu, antihrvatstvu, antikatolicizmu, okultizmu te hrvatskoj samouništavalačkoj opsjeni južnoslavenstva. Takvo je ostalo do danas!

Korišteni dijelovi iz knjige: Masoni protiv Hrvatske

Mladen Lojkić

Komentari

4 comments

 1. marijo

  O VLADARIMA SVIJETA

  Očito ima mnogo onih koji vjeruju da Sotona vlada svijetom. Mi vjernici znamo ili barem bi trebali znati da je svaka vlast od Boga, i da se njima Bog služi posredno da bi preko njih vladao. Naravno, Bog poštuje slobodnu vlju čovjeka i te vlasti imaju svoju autonomiju unutar Božje vladavine koje je apsolutna: možda nije zgodno reči da je svaka vlast od Boga, radije treba reči da su one dopuštene od Boga , slikovito… ni vrabac ne pada na zemlju bez Božjeg dopuštenja a nad Višim straži On najviši. To je i Isus Pilatu kazao: Ne bi imao vlasti nada mnom da ti nije dano odozgo ! I učio je : dajte caru carevo a Bogu Božje , iako je znao da če ga ta vlast dati razapeti. Ista ta Rimska vlast je štitila Pavla od onih koji su ga htjeli ubiti, iako je Rim označen od prvih krščana kao Babilon. Bog je Alfa i Omega povijesti i on sve vodi i upravlja i preko nesavršenih vlasti posredno i mijenja ih kada ispune mjeru svoje odgovornosti. Objava biblije dakle gleda u vlastima službe koje ne nose uzalud mača i koje imaju zadaču štititi dobre od zla, iako tu ima zloporaba. Krščani su pozvani i moliti za vlasti i biti im poslušne. Danas je krajnje neobično da se u poslanicama Pavla pozivalo robove krščane na posluh svojim gospodarima, ili da su krščni čak molili za cara Nerona koji ih je progonio. Divan primjer odnosa prema vlasti dao je David koji nije htio dgnuti ruku da ubije Šaula koji ga je progonio. ON njega koji je čak bio opsjednut zlim duhom i dalje je nazivao Božjim Pomazanikom ! Čak i Mihael arkanđeo kada se prepirao s đavlom oko Mojsijeva tijela nije se usudio protiv njega izgovoriti uvredljive riječi, nego je sa dostojanstvom i odlučnošču rekao: Neka bi ti Gospodin zapovijedio da ušutiš. A kako se mi ponašamo ?
  Sveta majka Terezija kada je ušla u Albaniju najprije je otišla na grob Envera Hođe itamo se pomolila za njegovu dušu ! A nama je Tito zločinac ! Iako je on slika našeg povijesnog nasljeđa. Ako ga ne uvažavamo s tog aspekta onda ne priznajemo ni granice Avnoja i zašto se onda sa Slovencima borimo za Savurdijsku uvalu ?
  Izreka : Zloča nema moči protiv mudrosti i podzemlje ne vlada zemljom ! Ali očito neki misle da podzemlje i sotona vladaju ! U potencijalnom smislu i utjecaju da ! Ali ne stvarno.
  MI stalno brkamo institucije i zloporabu institucija !! pa ne možemo posve ocrniti sve institucije !
  Razlikujmo neke stvari ! Jedno su bankari a drugo bankarska mafija unutar njih ! Jedno su bogataši a drugo tajkuni ! Jedno je vojska a drugo podzemlje unutar vojski ! Itd. Itd.
  Sociometrijski naše je društvo zatrovano tim indoktrinacijama u duhu tužitelja koji dan i noć optužuje poput Sotone cijele kolektivitete ! Da je Hitler proganjao one židove kriminalce i one koji su nešto krivi to bi razumio, ali proganjati cijeli kolektivitet samo zato što je neko židov to je zločin.
  Pravo je pitanje za krščane kada su zadnji put molili za vlasti ? I zato i imamo to što imamo !

 2. marijo

  Masoni i masoni !?

  Masoni su masoni a tko su iluminati ? Tko su majstori vatre-magi iz preuzjskih kultova ?
  zašto upirete psrt na msone a gredu iz svog oka ne vidite ? Tko su npr. iluminati ? Zar to nisu crni masoni ? A imamo i zelene masone – koji i nisu svijesni da su unzamci jednookog Dedzala i koji u ime jednoumlja kao oka na vrhu piramide žele podreiti sve ostale ! Zar Alah želi jednoumlje ? On koji je stvorio različite narode a posebno narode knjige ? Zar su narodi knjige nevjernici ?
  Islamski DEDZAL-Anitkrist ima samo jedno oko ! A to jeoko znak jedoumlja na vrhu piramide ispod koje su svi ostali ropski podložni ! Ali Alah je stvorio različite narode sa smislom i posebno narode knjige a o tim razlikama čeonsam kao Poslejdnji sudac suditi i objasniti te razlike !
  Kada se Isus rodio u Jeruzalem su došli magi, ne tri kraljeva kako ih se u predaji prikazuje nego čk grups maga medijjaca (perzijanaca)! Kako to ? Pa oni su došli na ideju Mesije još od proroka Dnijela i znali su za njega. Ali danas iz zemlje Medije- Irana čujemo glasove protiv Izraela ! Zašto ? Zbog megalomanskih apetita ! Tko kontrolira Perzijski zaljev taj kontorlira i cijenu nafte i zato se i vode ratovi oko dominacije Perzijskog zaljeva a tu je najveća smetnja Izrael. Ali ti narodi koji su u sukobu tu zbog ineteresa ne razumiju da je Izrael Božji Izabranik oko kojega se sve vrti.
  Arkaneđo Gabirijel se bori protiv knezaPerzije a Mihael protiv kneza Grčke ! Zar nam ni toliko nije jasno ? Zašto protiv kneza Perzije ? Pa zato što je Gabrijel nebeski svjedok o židovskom Mesiji Isusu a Perzija zastupa svoga Mesiju Avatara arijske super rase !
  Na čijoj smo mi strani kada molimo krunicu ? s Gabijelem ili sa knezom Perzije protiv kojega se bori arkanđeo Gabrijel ?
  Sama Marija moli na kraju svog Veliča : Priskoči u pomoč Izraelu sluzi svome , kako obeća Abrahami i potomstvu njegovu.. zašto ? Jer svatko tko primi proroka primit če proročku plaču.. a poobjavi starog zavjeta stoji jasna opomena: Blagoslovljen tko te blagoslivlje Jakove ! A prokelt tko te proklinje Jakove ! Albanci su uz Dance jedini narod koji nije dopustio da strada i jedna židov. I zato ih Bog blagoslovi i umnoži a mi imamo “bijelu smrt ” iako smo mosioci punine objave. Jer moramo to zanti ili bi trebali znati.
  Dakle, imamo i bijele pa crne masone , po nekima i crvene masone(komuniste) koji su tu više neki poslužatelji šegrti koji su poslužili u ulozi žrtvenog pijuna, ali zelene masone islamiste koji vjeruju u Isu koji ima doči i lomiti križeve i tamaniti židove ! Zar on koji je bio raspet za sve nas ? Da lomi križ i svoje svjedočanstvio ?

 3. marijo

  IRAN I IZRAEL
  Perzijski kralj Kir je štitio židove i čak omogučio im da sagrede hram u svojoj zemlji Tri tzv. Kralja zapravio su grupa maga koja su se došla pokloniti Isusu židovskom Mesiji: Uopće na odeju Mesije Perzinci su došli posredstovom židova koji su tamo deportirani a posebice preko proroka Danijela a ne obrnuto kako se tvrdi nadahnućem Zratustre koji govori o Perzijskom Saosjantu koji se ima na kraju pojaviti. Inače postoji cijli niz konkurenta liku Mesije. Tako imao i 10 Avatar kod Indijaca poznat pod imenom Kalki, a onda imamo i Maitreju bodisatvu kod budista, pa kod muslimana Mahdija i uz njega i ISU tj. Isusa koji je iskrivljeni lik Isusa i koji ima doči lomiti križeve kao dokaz da Isus zapravo nije razapet na križu nego se onima koji su to promatrali pričinilo i da je samo muzet u nebo iz kojega se ima vratiti sa misijom da lomi križeve i ubija židove. Dakle konkurenta Mesiji imamo na pretek ali samo je jedan istiniti !
  Magi iz medije su došli u Jeruzalem da se poklone židosvkom Mesiji ! I to je prema istraživanjima bila čak grupa maga a ne ona pučkim prepričavanjem tri kralja ! Zaštitnika židova je bio i KIR perzijski car koji je inače bio medijac poput nas hrvata i on je židovima čak omogučio sagraditi hram ! A mi kao potomci medijaca barem tako tvrdimo-Genetski medijci nađosmo se na suprotnoj strani progonitelja židova ? Unatoč tome što smo kao katolici nosioci punine Objave !
  U knjizi Danijela arkanđeo Gabrijel se otvoreno bori protiv kneza Perzije i to onaj isti koji Mariji kao jedinstveni navjestitelj i svjedok naviješta autentičnog židosvkog Mesiju ! UZ njega se protiv kneza Grčke bori arkanđeo Mihael ali mi smo toliko nebudni i zaslijepljeni da ni toliko ne vidimo.
  Marija na kraju svog Veliča jasno moli : Priskoči u pomoče svome sluzi Izraelu kako obeča ocima našim u prilog Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka ! Jer tko pimi proroka primit čem proročku plaču … a logički tko primi židova primit če blagoslov i to prvorođenca ! Po objavljenom načelu : Blagoslovljen tko te blagoslivljeJakove ! A proklet tko te … U poslanci Efežanima stoji da je Bog srušio pregradu u svom tijeli da od obaju naroda stvori Jedan narod, tj od pitome masline Izraela i pogana-otkupljenih koji se imaju ucijepiti u Pitomu maslinu Izrale da tako budu Jedan Božji narod
  Molimo li mi s Marijom ono isto : Priskoči u pomiće sluzi svome Izraelu ili smo na suprotnoj strani tužitelja koji ih u duhu tuženja dan i noć optužuje klevetamo etiketama o sotoniziranim židovima itd. ? U Zaharija jasno vidimo to stanje. S jedne strane tužitelj Sotona koji ih danonoćno tuži a s druge strane anđeo koji ih brani od optužbi !
  Dali su idovi naša brača ? Itekako ! Iako su u tamnici trenutno ! Zar brat u tambici više nije naš brat ? I to naš stariji brat-provorođenac ! Ta on je brat i Jišmaelu-arapima, a nama po udjelu o Objavi po vjeri.

 4. marijo

  SUPERIORNE RASE I OBJAVA BIBLIJE
  priče o “rasnim korijenima ” iz pradavnih vremena pokazuju naše afinitet i usmjerenost ka smislu. rasizm i supermcija neke rase koja želi dominirati nije po božjoj volji.
  Kada Bog bira onda bira na način da razbija rasni ključ. On npr. ne uzima prirodnog prvorođenca Jišmaela nego, Izaka kao izabranog jer tipološki Izak je i Jedinac od zakonite žene i isto tako i zakoniti i izabrani prvorođenac koji aludira i ukazuje na Mesiju koji ima doči. Zato je Izak tipološka slika u Objavi. Zatim od Izaka ne uzima Ezava-Edoma nego drugoga JAKOVA a od jakova ne uzima prvog Rubena nego četvrtog Judu itd. itd. Čak su i rodoslovlja u evanđelljima naštimana tako da budu obrazac i poruka za univerzalno spasenje pa su ubačeni tu čak i ubojica kajin i bludnica Rahaba i drugi.
  Ipak Izrael ostaje izabrani narod kao prvorođenac zato što je nositelj prvorođenog od mrtvih tj pobjednika smrti Isusa, a samo onaj koji pobjeđuje smrt može baštiniti , nasljediti i posjedovati neraspadljivu baštinu ! Zato i izraz prvorođenac i znači kod hebreja i zakonitog nasljednika ali u slikovitom značenju jer se Obečanja Abrahamu ostvaruju u novom besmrtnom i neraspadljivom svijetu. Međutim, Jeruzalem i dalje ostaje posvečeno mjesto jer je posvečeno sredstvo koje vodi sudbinu židova prema obračenju na samo kraju i koji su stoga u tom smislu itekako povezani sa nebeskim Jeruzalemom- zato se i židovi po svim objavama proroka vračaju u svoju ( prolaznu ) domovinu kao psiholiški kazano na -mjesto počinjenja- gdje su ubili svoga Mesiju i gdje se imaju na kraju sučeliti sa učinjenim i prepoznati svoga autentičnog Mesiju i tako i obratili.
  zato je i židosvki rasni gen u tom smislu prolongiran da se tako izrazim, u slici starca Šimuna koji oslikava jedan drevni narod koji ne može umrijeti DOK ne ugleda i prepozna svoga autentičnog Mesiju. Ali s druge strane imamo i prolongirani rasni gen onih naroda koji imaju ispuniti mjeru svojih otaca i koji dozivaju sud na sebe, a to su oholi narodi koji govore u ime mitskog nadahnuća a mitovi su kreirani od demona. to je dokazano kod prvih provedenih egzorcizama kada su izgnani zli duhovi kod poganskih naroda koji su prešli u krščanstvo.
  Identificirati se sa nekim pranarodima je stoga krivi pristup shvačanju biti. Jer mi smo kršteni na način da svlačimo staroga čovjeka i oblačimo novog i kako stoji u Otkrivenju: Otkupljeni smo od svakog puka, JEZIKA i naroda da budemo njegova premila svojina, Dakle mi smo pozvani po imenu u krštenju kao pojedinci a ne kao narod, dok su židovi jedini pozvani kao narod a zajedno imamona kraju tvoriti Jedan Božji narod.
  Inače stvatko ima toliko porijekla koliko izvora krvi, a krv nastaje miješanjem dviju krvi kao slika saveza dviju različitih krvi od kojega dijete nosi ta dva izvora i uvijek u svim tim kombinacijama dalje, a svi smo mi potekli od Adama I Eve. Ako neko misli da je potekao iz nebskih zvijezda to je njegov problem
  Marijo