TwitterFacebookPinterestGoogle+

Predavanje o infektivnim rizicima vodoopskrbe

U organizaciji Hrvatske udruge Benedikt, povodom Svjetskog dana voda,

u srijedu, 22. ožujka 2017., s početkom u 19 sati

u dvorani Dominikanskog samostana u Splitu

održat će se predavanje pod nazivom

„Infektivni rizici vodoopskrbe: iskustva prošlosti – poduka za budućnost“

Predavanje će održati izv. prof. dr. sc. Mladen Smoljanović, specijalist epidemiolog s Katedre za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta u Splitu.

Prof. Smoljanović je epidemiolog s najviše praktičnih iskustava u Republici Hrvatskoj iz obrade i rješavanja epidemija akutnih crijevnih infekcija s putem prijenosa vodom za ljudsku potrošnju kroz proteklih trideset godina, od 1987. godine. Prikazat će hidrične epidemije koje je obradio na tlu Hrvatske i susjednih država Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Uzroci epidemijama, koji su uglavnom bili propusti subjektivne prirode, raščlanjeni su i sistematizirano prikazani kroz zaključke kako bi se pojavnost istih spriječila u budućnosti. Po pokazateljima pobola od akutnih crijevnih zaraznih bolesti urađena procjena rizika vodoopskrbe po područjima Splitsko-dalmatinske županije pokazuje koji su vodoopskrbni sustavi većeg, a koji manjeg rizika prijenosa infekcija. Unatoč činjenici kako su mnoge od crijevnih zaraznih bolesti poput trbušnog tifusa, bacilarne dizenterije i dječje zarazne žutice suzbijene do iskorjenjenja, još uvijek su prisutne virusne infekcije koje zahtijevaju drugačiji, novi i učinkovitiji higijensko
-epidemiološki nadzor.

Hrvatska udruga Benedikt

Komentiraj