Daily Archives: 16/08/2022

Domovinski rat: Zločin Armije BiH u selu Kiseljak, 16. kolovoza 1993.

Takozvana Armija BiH počinila je 16. kolovoza 1993. ratni zločin u selu Kiseljak (općina Žepče). Pripadnici Armije BiH, diverzanti 303. i 314. brigade 3. korpusa Armije BiH su u uniformama HVO-a neometano ušli u selo pa počinili strašan ratni zločin. Kada su upali u selo, vojnici Armije BiH iz kuća su istjerali civile i postavili…

Read more

Domovinski rat: Srpski zločini u općini Bihać

Rezultati popisa stanovništva iz 1991. i 2013. godine pokazuju da se broj Hrvata u općini Bihać smanjio za 41,51% (2.317 osoba). Tijekom Domovinskoga rata u Bihaću je poginulo i ubijeno 30 Hrvata (poginuli su od posljedica granatiranja, od mina, zlostavljanja i ubojstva). Ubijena su dva pripadnika HVO-a i tri djeteta. Radi se o ratnom zločinu…

Read more

16. kolovoza 1993. otvoreni radovi na tunelu „Sveti Rok“

Slika 1. Južni ulaz u tunel Sveti Rok (MJ) 16. kolovoza 1993. predsjednik Tuđman simbolično je otvorio radove na tunelu„Sveti Rok“. Predsjedniku se žurilo povezati sjevernu i južnu Hrvatsku. Rat je, još je 25% hrvatskoga teritorija pod okupacijom, a vizionar dr. Franjo Tuđman „otvara radove“ (Na Maslenici postavlja kamen temeljac) na tunelu i time poručuje…

Read more

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Limski kanal

Limski zaljev (udomaćeno Limski kanal) je zaljev na zapadnoj obali Istre između Vrsara i Rovinja. Dio je Limske drage, nastao je kao rijas (potopljeno riječno ušće) rijeke Pazinčice koja danas ponire u Pazinskoj jami kod Pazina, a u prošlosti se je ulijevala u more u Limskom zaljevu. U njezino staro korito je prodrlo more te je tako nastao današnji zaljev. Od…

Read more
HUB - Hrvatska udruga Benedikt
Skip to content