TwitterFacebookPinterestGoogle+

Daily Archives: 21. lipanj, 2022.

Dr. Vide Popović: Zašto sam se odlučio angažirati na izborima u Splitu

  • Written by:

Zašto ste se odlučili aktivirati i kandidirati na listi HDZ-a za Gradsko vijeće grada Splita? Čovjek sam koji je od studentskih dana volonterski društveno i humanitarno angažiran kroz različite udruge i organizacije na području grada Splita, ali i šire. U svom dosadašnjem društvenom angažmanu nastojao sam uvijek činiti dobro i realizirati projekte koji će biti…

Read more

Komunističke laži o prvom partizanskom odredu

Formiranje Prvog sisačkog partizanskog odreda na dan 22. lipnja 1941. komunistička je izmišljotina i laž. Do 1991. nije se obilježavao 22. lipanj kao Dan antifašističke borbe već se u Hrvatskoj slavio Dan ustanka 27. srpnja 1941. Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske neprimjereno je bilo slaviti Dan ustanka 27. srpnja jer su toga dana (1941.) četnici izvršili…

Read more

DOMOVINSKI RAT: Operacija Miljevci, 21. – 22. lipnja 1992.

Slika 1. „Miljevačka oluja“ (Wikipedia) Na okupiranome području Miljevačkog platoa (na Miljevačkom platou su isključivo živjeli Hrvati) okupator je maltretirao preostalo stanovništvo, minirao i palio domove Miljevčana. Također su s okupiranoga područja vršeni topnički napadi na Šibenik i Skradin. Akciji „Miljevačka oluja“ prethodila je akcija oslobađanja Nos Kalike (02. ožujka 1992.) koju je izvela 2.…

Read more

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Đakovo

Đakovo je grad u istočnoj Hrvatskoj koji nosi titulu “Srce Slavonije”. Arheološka istraživanja pokazala su da je bilo  života i u doba neolitika, 5500 godina prije Krista. Povijest Đakova započinje 1239. godine kada je knez Koloman poklonio bosanskom biskupu Ponsi grad Đakovo i cijeli kraj za sjedište biskupije. Tom darovnicom prvi put se spominje ime grada…

Read more