TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Utorak, 12. siječnja

  • Written by:

Božja prisutnost
U tišini mog najintimnijeg bića,
u fragmentima mog žuđenog jedinstva,
mogu li osjetiti šapat Božje prisutnosti?
Mogu li se sjetiti kada sam osjetio Božju blizinu;
kada smo hodali zajedno, a da sam si dopustio da budem zagrljen Božjom ljubavlju?

Sloboda
Bog me tada poučavao
kao što učitelj poučava učenika. (sv. Ignacije)
Podsjetit ću se da ima još mnogo stvari kojima me Bog treba poučiti,
i molit ću za milost da ih uočim
i dopustim mu da me po njima mijenja.

Svjesnost
Daj, Gospodine, da uvijek budem svjestan i zahvalan
za sva dobročinstva koja si mi udijelio.
Neka taj blagoslov uvijek dijelim s drugima.

Riječ Gospodnja
Mk 1,21-28
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: “Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!”
Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: “Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda i pokoravaju mu se.”
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:
Isus, već znamo, posjeduje Duha Svetoga i donosi Radosnu vijest o Božjoj ljubavi prema čovječanstvu. Nečisti duh predstavlja sve sile koje dominiraju ljudima i čine ih manje slobodnima. Takva dinamika životnog uništavanja nalazi se u središtu ljudskog života: u obiteljskim odnosima, u naučavanjima, politici, ekonomiji itd. Uključene su sve zlouporabe moći. Vidimo ga posvuda. Ali za Isusa je moć snaga za jednostavno služenje drugima – kao u ovoj sceni iscjeljenja.
Moć kao ponizna služba omiljena je tema u Markovu prikazu Isusa. Umrijet će u, čini se, uzaludnom naporu da se eliminira zlouporaba moći. Ovdje sam poučen o cijeni učeništva. Postavljaju se dva pitanja: pokušavam li ponekad dominirati nad drugima? Protestiram li protiv iskazivanja nadmoći? Molim da mi se pokaže kako se moje ponašanje treba promijeniti.

Razgovor
Danas, Gospodine, tvoju prisutnost nalazim u svim stvarima.
Sjedim, promatram i divim se ljepoti tvojih stvorenja.
Slušam pjev ptica.

Zaključak
Zahvaljujem ti, Gospodine, za svaki poticaj koji si mi darovao dok sam molio nad tekstom sv. Pisma.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari