Category Archives: Mladen Parlov

Razgovor s dr. don Mladenom Parlovom: Sveti Benedikt je u svijetu koji se urušavao uspio posijati sjeme novoga svijeta i nove europske civilizacije

  • Written by:

Nalazimo se uočnici blagdana zaštitnika i naslovnika naše udruge, sv. Benedikta, tako je s razlogom biran i moj  cijenjeni sugovornik, prof. dr. sc. don Mladen Parlov, jedan od utemeljitelja udruge, njezin duhovnik i član Savjetodavnog vijeća i puno toga još, lijepog i sadržajnog. Aktualni ste prodekan splitskog Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu s vrlo…

Read more

Don Mladen Parlov: Isus je ženi vratio njezino iskonsko dostojanstvo

Mi kršćani svaku smo stvarnost pozvani promatrati Kristovim očima, u Kristu pa tako i „pitanje žene“. Zanimljivo u evanđeljima nailazimo na Isusove susrete s različitim ženama, sveticama i grješnicama, ali nikada, baš nikada ne nalazimo nijedan Isusov prijekor ili prigovor ženi. On je ženi vratio njezino iskonsko dostojanstvo koje joj je Bog udijelio po stvaranju,…

Read more

DON MLADEN PARLOV: Nedjelja krštenja Gospodnjega

„Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj“ (Mt 3, 16). Nedjeljom krštenja Gospodnjega završava se božićno vrijeme, a počinje liturgijsko vrijeme kroz godinu. Evanđelist Matej piše kako je Gospodin Isus došao na Jordan Ivanu da ga krsti.…

Read more

DON MLADEN PARLOV: Bogojavljenje

Sa žala, evo, perzijskih Mudraci zvijezdu motreći Stijeg Kraljev u njoj gledaju, U čudu stojeć veliku. himan Svetkovina Bogojavljenja, kao i druge liturgijske svečanosti ima svoju povijest. Izvorno ime za Bogojavljenje je Epifania (na grčkom znači pojavljivanje, dolazak), što upućuje na istočno porijeklo ove svečanosti. Čini se da je uvedena na Istoku zbog istih razloga…

Read more

DON MLADEN PARLOV: Tri kralja jahahu

Tri kralja jahahu, s onih sunčanih stran, tri dara nošahu mîr, zlato, tamijan. božićna pjesma Sv. Matej, jedini od četvorice evanđelista, izvještava nas o poklonu mudraca s Istoka novorođenome Isusu: Kad se rodio Isus u Betlehemu Judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: „Gdje je taj novorođeni…

Read more

MLADEN PARLOV: Misterij vremena

Slavlje Nove godine uvijek nas iznova stavlja pred pitanje vremena, pred stvarnost njegove protočnosti, naše osobne prolaznosti i odnosa prema vječnosti. Stare su civilizacije na Istoku, pa i grčka misao, shvaćale tijek vremena ciklički, na način stalnog kruženja i ponavljanja. Takvo se poimanje sažimalo u krilaticu „ništa novo“, koju nalazimo i u Svetome pismu: „Što…

Read more

DON MLADEN PARLOV: Meditacija o volu i magarcu

U zamišljanju i predstavljanju božićnih jaslica redovite se uz same jaslice, uz likove Josipa i Marije, stavljaju figure vola i magarca. Pozadina je jedan tekst proroka Izaije o volu i magarcu koji poznaju svoga gospodara, a naprotiv Izrael ne spoznaje svoga Gospodina – Jahvu (usp. Iz 1,3), koji se u prethodnom retku žali: „Sinove sam…

Read more

DON MLADEN PARLOV: Vjernost kršćanskim/katoličkim načelima

Uvod Sam naslov može se različito shvatiti i protumačiti. Na temelju našega svakodnevnog iskustva poprilično nam je jasan pojam vjernosti. Tako, primjerice, cijenimo osobe koje su vjerne zadanoj riječi; cijenimo osobe koje su vjerne preuzetim obvezama i odgovornostima koje proizlaze iz njihovih životnih odabira. To naše iskustvo ljudske vjernosti narodna će mudrost oblikovati u izreku:…

Read more

DON MLADEN PARLOV: Poziv na vjernost

(Razmišljanje uz IV. nedjelju došašća ) „Ne boj se, Marijo!… Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus… Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu ne će biti kraja“ (Lk 1,30-33). Liturgijska čitanja četvrte nedjelje došašća, ciklus ‘B’, govore…

Read more

DON MLADEN PAROV: Duha ne trnite

(Razmišljanje uz III. nedjelju došašća) „Braćo!… Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite“ (1 Sol 5,19-22). Kako bi se kršćanski život mogao razvijati u svojoj izvornosti, neophodno je trajno ispitivanje unutarnjih poticaja, koji mogu biti plod nadahnuća Duha Božjega, mogu biti plod samoga čovjeka, a mogu doći…

Read more

DON MLADEN PARLOV: Glasnik Velikoga Kralja

(Razmišljanje uz II. nedjelju došašća – ‘B’) – „Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Tako se pojavi Ivan… i propovijedao je: Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje…

Read more

DUHOVNA MISAO: Don Mladen Parlov – Svetkovina Krista Kralja

TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA – SVETKOVINA KRISTA KRALJA Ez 34, 11-12. 15-17; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-36 „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste“ (Mt 25, 40). Svake godine na zadnju nedjelju crkvene godine Crkva slavi svetkovinu Krista Kralja. U tu zadnje nedjelju uviru sva…

Read more
Skip to content