TwitterFacebookPinterestGoogle+

DA SE NE ZABORAVI 5. i 6. prosinca 1991. godine oslobađanje grada Lipika

  • Written by:

Akcijom Orada, 5. – 6. prosinca 1991. godine, je oslobođen grad Lipik (prvi oslobođeni grad u Domovinskom ratu).

Prva granata na Lipik pala je 19. kolovoza 1991. godine, tijekom kolovoza i rujna do 24. rujna 1991. godine bilo je sporadičnog granatiranja. Dana 24. rujna 1991. godine Lipik je žestoko napadnut minobacačima i od tada je na grad padalo stotine granata dnevno.

Agresor je 11. listopada premostio rijeku Pakru i 12. listopada zauzeo dijelove Lipika. Napad na Lipik izvela je brigada iz Zrenjanina i 3.000 domaćih četnika. U gradu je bila crta razgraničenja između agresora i branitelja. Dana 28. studenog 1991. godine agresor je zauzeo cijeli Lipik. Borbe za Lipik su bile važne jer se u Lipiku branio Pakrac. Odmah nakon što je agresor okupirao Lipik počele su pripreme za njegovo oslobađanje.

5. prosinca 1991. godine je započela akcija oslobađanja Lipika, u akciji je sudjelovalo 600 boraca uz potporu tenkova i topništva. 6. prosinca je oslobođen Lipik i uspostavljena je nova crta razgraničenja. Pokušaji neprijatelja da ponovno zauzme Lipik nisu uspjeli.

Pri oslobađanju Lipika poginulo je 5 boraca a 22 borca su bila ranjena.

Tijekom srbočetničke agresije u Lipiku je uništeno više od 90 posto objekata.

Na pakračko-lipičkom ratištu poginulo je 127 branitelja iz pakračko-lipičkog kraja te 300 branitelja iz drugih krajeva Hrvatske.

Oslobađanje zapadne Slavonije:

Akcija Otkos 10: od 31. listopada  do 4. studenoga 1991. g., oslobođeno 370 km2

Akcija Orkan: 29. listopada 1991. – 3. siječnja 1992. g., oslobođeno 675. km2

Akcija Papuk 91.: od 28. studenoga 1991. do 3. siječnja 1992. g., oslobođeno 1230 km2

Zadnjim vojnim akcijama 3.siječnja 1992. godine završena je vojna operacija „ PAPUK 91“  u sklopu koje je uz operaciju „OTKOS“  i „ORKAN“  na Zapadno-Slavonskom bojištu oslobođen prostor od 2.275 kvadratnih kilometara što je najveće oslobođeno područje po površini do Operacije OLUJA što je vidljivo i u zemljovidu.

U sklopu vojne operacije Papuk 91. izvedena je akcija „Orada“ od 1 do 3 siječnja kojom su oslobođena sela oko Pakraca, Akciju je izvela 123. brigada, 1 bojna 123 brigade je izvršila zadnju akciju 3. siječnja 1992. godine prije primirje (Sarajevsko primirje). Poginula su 4 pripadnika brigade a 13 ih je ranjeno.

Marko Jukić/hu-benedikt.hr

Komentari