TwitterFacebookPinterestGoogle+

Sedam mjeseci od Proglasa PHB-a hrvatskomu narodu – zaključci

  • Written by:

Sedam mjeseci poslije objave Proglasa hrvatskomu narodu (18. srpnja 2018. – 18. veljače 2019.), Poticajna skupina „Pokreta za hrvatsku budućnost“ razmotrila je dosadašnja iskustva, rezultate i spoznaje te donijela sljedeće zaključke:

1) U hrvatskoj politici – kako među skupinama, tako i među domoljubima općenito – još uvijek ne postoje pretpostavke za oblikovanje središnjeg nacionalnogpokreta koji bi postao alternativa strankama i strukturama koje čvrsto drže pozicije političke, društvene i druge moći.

2) Razlozi za osnivanje pokreta koji bi izmijenio sadašnje stanje i poveo hrvatski narod i državu prema sasvim drukčijoj Hrvatskoj od sadašnje nisu u međuvremenu ni najmanje otklonjeni, a ni hinjena briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini nifolklorna skrb za Hrvate u emigraciji nisu nadomještene čime ozbiljnijim i kvalitetnijim.

3) Razlogā za nemoć hrvatskoga naroda da u mnogo većoj mjeri nego sada razmišlja i postupa kao samosvjestan, slobodan čimbenik ima veoma mnogo, a najkrupniji su: neprovedena lustracija, dominacija „struktura grijeha“, izigravanje etičkih i demokratskih načela, nepoštivanje zakona i demokratskih standarda, uzurpacije ovlasti, raširena sebičnost, politička i druga korupcija, partitokracija, nebriga za opće dobro, služenje interesima domaćih i stranih centara otuđene moći, stanje svijesti, masovno ’ispiranje mozga’ putem javnih i drugih medija, zaokupljenost ljudi privatnim problemima i interesima, prevelika ovisnost gospodarskih i drugih djelatnosti o državi i politici, ovisnost intelektualaca o proračunskim i drugim jaslama, politiziranost i slabaučinkovitost pravosuđa i pravomoćne vlasti,bez čeganema cvata Republike, nakaradan izborni sustav, realna spriječenost građana da odlučuju o bilo čemu putem izravne demokracije, ovisnost udruga civilnoga društva, institucija i ostalih entiteta o državi i političkoj vlasti itd.

4) Poseban problem jest razmrvljenost, uskogrudnost ili nesposobnost vodstava stranaka političke alternative, pogotovu stranaka koje deklarativno nastupaju s nacionalnih, socijalnih, kršćanskih i vrijednosno-moralnih polazišta imanentnih hrvatskoj tradiciji i identitetu;osobit problem, koji odatle proizlazi te onemogućuje svaki politički preokret jest zbunjenost i pasiviziranost običnih ljudi, nerazumijevanje toga što se događa, raširen osjećaj nemoći, razočaranosti, nepovjerenja, prijezira prema politici i političarima te pesimizma i beznađa.

5) Takvo stanje iziskuje daljnje napore u sferi politike svih kojima je stalo do sebe, svojih sunarodnjaka i budućnosti hrvatske države, zato što ono može imati za posljedicu daljnje demografsko, ekonomsko, socijalno i moralno opustošenje Hrvatske te nesposobnost za suočavanje sa sve većim izazovima s kojima se ona susreće iznutra i izvana.

6) Nedopustivo je pristajati na „kapitulaciju“ pod izgovorom da se „više ništa ne može promijeniti ni učiniti“;nužna je vjera da će spoznaja stanja u kombinaciji s daljnjim procesima dovesti u jednom trenutku do političke homogenizacije hrvatskoga nacionalnog bića, kao što se to dogodilo godine 1990. i 1991.

7) Međunarodne okolnosti idu na ruku trendovima jačanja samosvijesti, odlučnosti i oslanjanja na sebe europskih naroda, koji se osjećaju sve više ugroženi pogrješnim i promašenim dosadašnjim politikama, a to iziskuje bitno kvalitetnije i odgovornije, pa i posve nove političke artikulacije.

8) Poticajna skupina za osnivanje Pokreta za hrvatsku budućnost ne će se baviti izborima za Europski parlament, zato što su razne stranke i skupine već propustile prigodu i poziv PHB-a da se povežu i time formiraju ozbiljnu koalicijsku alternativu združenim snagama koje brane status quo;Poticajna skupina nastavit će u ojačanom sastavu svoje aktivnosti s mišlju na sljedeće izbore za hrvatskog predsjednika, za Hrvatski sabor, a nadasve s mišlju na podizanje razine hrvatske političke svijesti kao pretpostavke svake istinske politike općega dobra.

9) Poticajna skupina PHB-a otvarat će i dalje prostorza susretanje i dijalog autentičnihsuverenističkih inicijativa, skupinai stranaka na bazi jasnihprogramskih načela; skupa s neformalnim krugom pristaša i podupiratelja činit će ono što smatra nužnim kao pretpostavku ičega politički ozbiljnoga te će objavljivati svoje priopćaje i prinose, ali do daljnjega ne će poduzimati korake u smjeru formiranja inicijativnog odbora, za koji još nema dovoljno zainteresiranih, a ni dovoljno kvalitetnih kandidata širokoga spektra struka, zvanja i djelatnosti.

10)Poticajna skupina PHB-a javnosti će se sa svojim ocjenama o stanju hrvatske oporbe i političke alternative, sa svojim prijedlozima i inicijativama što dalje činiti obratiti nakon što budu poznati rezultati izbora za Europski parlament.

Poticajna skupina „Pokreta za hrvatsku budućnost“

Komentari