TwitterFacebookPinterestGoogle+

Četnicima smeta hrvatski povijesni grb

Najstariji hrvatski grb potječe iz 1495., sastavljen je od 16 crvenih i bijelih polja, prvo polje je bijelo.

Četnici i antife su protiv hrvatskog povijesnog grba. To je njihovo pravo ali ne razumijem zašto hrvatskoj policiji smeta hrvatski povijesni grb. Policija je dolazila u prostorije stranke Neovisni za Hrvatsku i tražila da se skine hrvatska zastava s povijesnim hrvatskim grbom.  S kojim pravom? Temeljem kojeg zakona, propisa?

Četnici mrze sve što je hrvatsko pa i hrvatski grb te stalno šire laži. Da je to tako potvrđuje i pregledni članak Dunje Bonacci Skenderović i Marija Jareba: Hrvatski nacionalni simboli između negativnih stereotipa i istine (Hrvatski nacionalni simboli God. 36., br. 2., 731.-760. (2004.).

Autori su reagirali na članak Maje Brkljačić i njemačkog povjesničara Holma Sundhausena

«Symbolwandel und symbolischer Wandel Kroatiens ‘Errinerungskulturen’», koji je objavljen u časopisu Osteuropa u srpnju 2003. godine.

Maja Brkljačić i njemački povjesničar su hrvatske nacionalne simbole povezali isključivo s ustaškim simbolima što je tendeciozno, nestručno i neprihvatljivo. Autori navode, citat:

“Poistovjećivanje hrvatskog grba s revitalizacijom ustaštva, a time i ugrožavanjem srpske manjine u Hrvatskoj, pretvoreno je u stereotip koji su prihvatili i neki istraživači i publicisti u svijetu.34

Zanimljivo je da se sve do prvih desetljeća 20. stoljeća u prikazivanju hrvatskog šahovskog grba nije uvijek pazilo na broj kocaka, pa je uz navedenih 16 kocaka često prikazivan grb od 20, 48, pa i 64 kocke. Za ovo je razmatranje svakako zanimljivija neustaljenost u određivanju boje početnog polja grba, koja je keristična za cijelo razdoblje od kraja 15. stoljeća do današnjih dana. Zbog toga je svođenje problema određivanja boje početnog polja grba na razdoblje Drugog svjetskog rata uistinu neprimjereno.”

“Svakako najpoznatiji primjer grba Trojedne kraljevine u kojem kockasti grb počinje s bijelim poljem, onaj je prikazan na krovu zagrebačke crkve Sv. Marka.

    Slika 1. Crkva Sv. Marka

Grb potječe iz 1876. godine, kada je dotadašnji pokrov krova zamijenjen crjepovima u boji. Pritom je uz grb Trojednice prikazan i tadašnji grb grada Zagreba.

To je konačno 1883. godine našlo odraza i u Zakonskom članu XVIII. Sabora Trojedne kraljevine, kojim je i zakonski određen izgled hrvatskog državnog grba. Prema tome je članu određeno da se u drugom polju trodijelnoga grba Trojednice nalazi «grb Hrvatske srebrno i crveno 25 puta kockani štit tako da je prva kocka srebrna, druga crvena /…/».38

 

Slika 2. Grb iz 1883.

 

Slika 3. Grb Trojedne kraljevine

Dostupni izvori pokazuju da je grb s prvim bijelim poljem u razdoblju do bio češće upotrebljavan od grba s prvim crvenim poljem, a i u razdoblju između 1918. do 1941. bio je upotrebljavan razmjerno često.”

Za vrijeme NDH, citat: Problem je u tome što oni grb NDH opisuju isključivo kao kockasti štit od 25 bijelih i crvenih polja, a prešućuju da je njegovim integralnim dijelom bio tzv. vrhovnički znak.

To je neoprostivo zbog činjenice da je upravo taj znak, koji se sastojao od plavog slova «U» okruženog tropletom crvene boje, bio onaj ideološki element koji je grb i zastavu NDH izdvajao kao nešto što je bilo specifično za tu državu i njezinu ideološku usmjerenost.”

 

Slika 4. Pavelićeva inačica grba

Komunistička vlast je pazila da budu istaknuta socijalistička obilježja (crvena zvijezda petokraka) a nije vodila računa je li prvo polje na hrvatskom grbu bijelo ili crveno. Autori navodi više primjera iz doba komunističke vladavine. Ako nisu bila istaknuta socijalistička  obilježja poduzimani su sudski postupci i počinitelji su bili kažnjavani za remećenje javnog reda i mira, citat: “Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a niti obilježja prekršaja iz nekog drugog propisa, jer trobojnica bez zvijezde petokrake ne može se smatrati ustaškom zastavom,jer na njima nedostaju amblemi koje je imala ustaška zastava (dio u kurzivu istaknuli autori), valjalo je stoga u smislu čl. 131. OZP-a protiv okrivljenih obustaviti prekršajni postupak»

Komunističke vlasti nisu definirale boju prvog polja, to je učinila novoizabrana hrvatska vlast 1990. Tijekom osamdesetih godina prošloga stoljeća dio sudstva u Socijalističkoj republici Hrvatskoje je nacionalne simbole bez socijalističkih obilježja izjednjačavao s ustaškim simbolima.

Hrvatski grb s prvim bijelim poljem i u Ustavu SFRJ iz 1974.!

Marc Gjidara, professor emeritus na Sveučilištu Panthéon-Assas, Pariz II, navodi francuski prijevod jugoslavanskog Ustava gdje su prikazani grbovi jugoslavenskih republika pa i Socijalističke republike Hrvatske. Hrvatski grb započinje s bijelim poljem.

Slika 5. Grb iz 1974. (Francuski prijevod Ustava SFRJ) Izvor: 7DNEVNO

“francuski tekst je objavilo Tajništvo za informacije Savezne skupštine, Beograd 1974., urednik Borba-Beograd, tisak Prosveta-Novi Sad: reprodukcija boja grba svake federalne republike, uključujući i Hrvatsku nalazi se na kraju knjige). Tekst je apsolutno autentičan.”

Hrvatska ima službeni grb i zastavu i propisano je kada se i kako koriste (NN 55/90.). Međutim, stranačke i klupske zastave te grbovi se razlikuju od službenog grba. Nema zakonskih odredbi koji bi zabranjivali isticanje povijesnog hrvatskog grba koji nema ideoloških oznaka.

Manipulacija s hrvatskim grbom je proizvod komunističko-četničke rabote koja nastoji uništiti hrvatski povijesni identitet pa proglašava povijesni hrvatski grb ustaškim grbom što nema nikakve veze. Komunističko-četničke podvale su nevjerovatne pa se tako za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji pisalo da hrvatski nogometaši nose ustašku zastavu jer je prvo polje bilo bijelo a ne crveno. Te manupulacije, laži i četnički terror traju godinama a hrvatska vlast šuti.

Oba grba, s početnim bijelim i s početnim crvenim poljem su ispravna! Boje imaju svoju simboliku, crvena: boja snage, krvi, tijela, svega tjelesnog vezanog za čovjeka, a bijela boja simbolizira duhovnost, pomazanje i čistoću. Također imamo objašnjenje kada grb započinje srebrenim (bijelim) a kada crvenim poljem, citat: “Pa da pojasnimo zašto je kraljevska boja srebro a banska crvena. Kralj je pomazanik od boga da vlada narodom i time njegova boja biva srebrom zbog svoje čistoće i sjaja, dok ban odabrnik i miljenik naroda nosi crvenu boju jer je biran među ljudima. Najbolji primjer vidljivosti boja je kod zastava kralja i bana. Kraljevska zastava je bijela dok banska zastava je crvena. Takav odnos boja i vlasti ostaje do današnjih dana što je i vidljivo u samom štitu Hrvatskog grba kroz povijest. Uvođenjem apsolutne monarhije grb se mijenja te početno i završno polje postaje srebrno jer i duhovna i izvršna vlast je u rukama kralja”

“Hrvatsku crveno-bijelo-plavu trobojnicu uspostavio je ban Josip Jelačić, koji je pod svojom vlašću ujedinio Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju. Trobojni barjak stvoren je prema bojama iz zajedničkog trodjelnog grba. U Hrvatskom povijesnom muzeju i danas se čuva Jelačićeva inauguracijska trobojnica.”

Pavelić je na hrvatski grb nalijepio U a Tito zvijezdu petokraku. I jedno i drugo je odraz ideologije pa trebaju imati isti tretman.

Hrvatska dijaspora uglavnom je koristila hrvatsku zastavu s grbom koji je započinjao srebrenom (bijelom) bojom.

O nastanku hrvatskog grba i zastave Mario Jareb je napisao knjigu “Hrvatski nacionalni simboli”.

Izvori: Skenderović i Jareb, Hrvoje pl. Knezović, Mate Božić, 7DNEVNO, narod.hr, wikipedija…

Rasprave o prvom bijelom ili crvenom polju su bezpredmetne, kao i priče o ustaškom grbu (prvo polje srebreno). Radi se o negiranju hrvatskog nacionalnog identiteta od strane neprijatelja Hrvatske i Hrvata što je nedopustivo.

Čuvajmo i branimo svoje simbole, povijesni grb i zastavu!

Dr. Marko Jukić

Komentari