TwitterFacebookPinterestGoogle+

DA SE NE ZABORAVI Proglašenje neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991.

Hrvatski sabor je 25. lipnja 1991. donio Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske pa je time Republika Hrvatska proglašena samostalnom i neovisnom državom.

25. lipnja slavi se kao Dan državnosti Republike Hrvatske.

Odluka Hrvatskog sabora bila je u skladu s voljom naroda koja je izražena na referendumu 19. svibnja 1991. Također je donesena Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske koja nema pravnu učinke kao Odluka o samostalnosti i suverenosti. Treba spomenuti da su reformirani komunisti (SDP) pod vodstvom Ivice Račana bili protiv izglasavanja Deklaracije o samostalnosti pa su napustili dvoranu Sabora. Oni su bili za novo udruživanje, za novu Jugoslaviju, ali je njihov amandman odbijen. Dio SDP-ovaca je demonstrativno napustio Sabor, a od 49 preostalih SDP-ovaca njih 48 je glasovalo protiv Odluke. Za Odluku o neovisnosti glasovao je samo jedan zastupnik reformiranih komunista (SDP-a), a to je bio Marko Vlašić Čiča iz Čare na Korčuli!

Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

  1. Republika Hrvatska proglašava se suverenom i samostalnom državom.
  2. Ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje.

III. Međunarodni ugovori koje je sklopila i kojima je pristupila SFRJ primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike Hrvatske, na temelju odredaba međunarodnoga prava o sukcesiji država u pogledu ugovora.

  1. Na području Republike Hrvatske važe samo zakoni koje je donio Sabor Republike Hrvatske, a do okončanja razdruživanja i savezni propisi koji nisu stavljeni izvan snage. Republika Hrvatska preuzima sva prava i obveze koja su Ustavom Republike Hrvatske i Ustavom SFRJ bila prenesena na tijela SFRJ. Postupak preuzimanja tih prava i obveza uredit će se ustavnim zakonom.
  2. Državne granice Republike Hrvatske su međunarodno priznate državne granice dosadašnje SFRJ u dijelu u kojem se odnose na Republiku Hrvatsku, te granice izmedu Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Bosne i Hercegovine. Srbije i Crne Gore u okviru dosadašnje SFRJ.
  3. Prihvaćajući načela Pariške povelje. Republika Hrvatska jamči svima svojim državljanima nacionalna i sva druga temeljna prava i slobode čovjeka i građanina, demokratski poredak, vladavinu prava i sve ostale najviše vrednote svoga ustavnog i međunarodnog pravnog poretka.

VII.

Ova ustavna odluka stupa na snagu kada ju proglasi Sabor Republike Hrvatske.

Zagreb, 25. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Žarko Domljan, predsjednik Hrvatskoga sabora, nakon izglasavanja državne nezavisnosti rekao je: „Rođena je država Hrvatska! Neka joj je dug i sretan život.“

U svom govoru predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman istaknuo je:

„Mi ne možemo više podržavati život u zajedničkoj državi, u kojoj postoji neprekidna, pritajena i javna agresija, patološka mržnja i zloća prema svemu izvornome hrvatskom. U državnoj zajednici, u kojoj smo suočeni s uzastopnim prijetnjama upotrebe sile, kako one zajedničke, tako i ilegalne u obliku buntovništva i terorizma. Proglašujući samostalnost Hrvatske, mi činimo isto ono što i svi narodi svijeta na putu postizanja svoje neovisnosti i to iz istih, prirodnih i vrhonaravnih razloga.“

„S neskrivenim zadovoljstvom i ponosom obznanjujemo svim republikama i saveznim tijelima SFRJ, objavljujemo cijelom svijetu suverenu volju hrvatskog naroda i svih građana Republike da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom i suverenom državom te pozivamo sve vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju čin slobodne odluke hrvatskoga naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom međunarodne zajednice slobodnog svijeta.“

Sabor je usvojio tri dokumenta: Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti, Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne države i Ustavni zakon o provedbi republičkoga Ustava. Prihvaćena je i Povelja o pravima Srba i drugih nacionalnosti u Hrvatskoj.

Na Odluku Hrvatskoga sabora o samostalnosti Europska zajednica uvela je tromjesečni moratorij (Brijunska deklaracija od 8. srpnja 1991.) jer je htjela očuvati Jugoslaviju kao jedinstvenu državu. Odluka Hrvatskoga sabora od 25. lipnja 1991. nikada nije poništena niti povučena već je napravljena zadrška do 8. listopada 1991. (Dan neovisnosti – Odluka o raskidu svih državno-pravnih veza) kada je završen proces razdruživanja. Dan prije isteka tromjesečnoga moratorija EZ-a (7. listopada) JNA je raketirala Banske dvore s namjerom da ubije predsjednika dr. Franju Tuđmana.

Marko Jukić/hu-benedikt.hr; Slika 1. Spomenik dr. Franji Tuđmanu (mj); Slika 2. Naslovnica knjige „Stvaranje hrvatske države 1991.“ (mj)

Komentari