TwitterFacebookPinterestGoogle+

Festival drvenih kapela Sancta Barbara

  • Written by:

Drvene crkve i kapele predstavljaju najviši domet narodnog graditeljstva barokne arhitekture na području Sjeverne Hrvatske. Iako ih je bio velik broj, posebno na području rasta hrasta lužnjaka, do danas ih brojimo svega četrdesetak iz razdoblja od 17. do kraja 19. stoljeća.

U Turopolju, žarištu koje je koncentracijom izvorne narodne stvaralačke snage širilo svoj utjecaj na Pokuplje i Posavinu, geografskom prostoru gdje se tradicija gradnje drvenih crkava zadržala duboko u 20. stoljeće, nastao je kompleks drvene sakralne arhitekture koja osvaja svojom arhitektonskom jednostavnošću i originalnošću.

Kako je riječ o turistički izrazito atraktivnoj, a nedovoljno prezentiranoj autentičnoj i vrijednoj kulturnoj baštini, ovim novim projektom – multimedijalnim međunarodnim Festivalom drvenih kapela Sancta Barbara –  organizirat će se vrhunski glazbeni programi u prostorima koji nemaju kapacitet za veliku publiku, ali zato atraktivnošću programa i prostora u kojima se održavaju mogu angažirati publiku i privući veliku pažnju na društvenim mrežama i na taj način direktno utjecati na razvoj publike kao i na razvoj kulturnog turizma Turopolja, Posavine i Pokuplja.

Zato planiramo organizirati promidžbenu kampanju kojom bi se publiku motiviralo na interaktivnu komunikaciju putem digitalnih sadržaja i privuklo na izravno praćenje koncerata putem interneta. Riječ je o prijenosu 7 različitih koncertnih programa iz reprezentnih drvenih kapela uživo (life streaming) i istovremeno na više web servisa.

Glazbeni program festivala obuhvaća vrhunske izvođače i ansamble ozbiljne glazbe, ali i izvedbe na tradicionalnim instrumentima i ambijentalne koncerte suvremene elektroničke glazbe. Festival otvaramo u najreprezentativnijoj drvenoj Kapela Sv. Barbare u Velikoj Mlaki podignutoj 1642. godine (današnji izgled potječe iz otprilike 1867.) koncertom ansambla za ranu glazbu Ars longa. Program nastavljamo koncertom Anabele Barić, sopran i Izidora Erazema Grafenauera, slovenskog umjetnika teorbe i barokne gitare u Kapeli ranjenog Isusa u Pleškom Polju (Velika Gorica). Vrata jedne od najstarijih i najvrednijih drvenih kapela – Sv. Jurja u Lijevim Štefankima iz 1677. godine – koncertom 10. 7. 2019. u 20 sati će otvoriti Andrej Grozdanov na akustičnoj gitari marke Olson guitar, programom „Acoustic Songs of Faith“. U jedinoj zagrebačkoj drvenoj kapeli, odnosno Župnoj crkvi Sv. Marka Evanđeliste u Jakuševcu, koncert će održati sopranistisa Josipa u pratnji brata Franje Bilića, čembalista. Kapela Sv. Antuna Padovanskog u Gustelnici svojim izgledom i specifičnom gradnjom «na žale» razlikuje se od domaćeg tradicionalnog načina gradnje. Sagrađena 1888. godine, a nacrt kapele izradio je dr. Hermann Bollé. U drvenoj katedrali, kako zovu ovu turopoljsku ljepoticu, nastupit će naš najcjenjeniji oboist Branko Mihanović. Slušat ćemo 12 fantazija za obou solo Georga Philippa Telemanna. Drvena kapela Presvetog Trojstva u Gladovcu Pokupskom iz 1847. osobito osvaja lokacijom kojoj će fantastično odgovarati svirka najboljeg svjetskog didgeridooista Dubravka Lapainea  13.7.2019. u nedjelju, 14.7. ćemo zatvoriti festival koncertom Amsabla Camerata Garestin u Kapeli Svetog Ivana Krstitelja u Staroj Drenčini, koja je primjer povijesno slojevite sakralne drvene tradicijske arhitekture Pokuplja.

Sve programe festivala uživo će se prenositi putem www.festivaldrvenihkapela.com i već izgrađenih društvenih mreža organizatora festivala – Hrvatske udruge Ars organi Sisciae. Time projekt na inovativan način pristupa razvoju publike, osiguravajući dostupnost  kulturnih i umjetničkih programa u prometno dislociranim područjima u kojima je smješten najveći broj sačuvanih drvenih kapela. Također, ovaj će projekt značajno pridonijeti povećanju vidljivosti kulture u medijskom prostoru.

Ovim projektom izraditi će se trajno dostupni arhiv audio-vizualnih snimki čiji se materijali mogu koristiti u mnogobrojne promotivne svrhe, kako kulturnog projekta i festivala, tako i turizma u kraju nadomak zagrebačkoj zračnoj luci. 

FESTIVAL DRVENIH KAPELA

Sancta Barbara

7.–14. srpanj 2019.

Nedjelja / 7. srpnja / 20 sati – otvorenje:

Kapela Sv. Barbare, Velika Mlaka

ARS LONGA – ansambl za ranu glazbu

Ana Benić, barokna flauta

Stjepan Nodilo, barokna oboa i blok-flauta

Izidor Erazem Grafenauer, teorba i barokna gitara

Lea Sušanj Lujo, barokno violončelo

Linda Mravunac Fabijanić, čembalo

Ponedjeljak / 8. srpnja 2019. / 20 sati

Kapela Ranjenog Isusa, Pleško polje

Anabela Barić, sopran

Erazem Grafenauer, teorba i barokna gitara

Srijeda / 10. srpnja / 20 sati

Kapela Sv. Jurja, Lijevi Štefanki

Andrej Grozdanov, akustična gitara

Četvrtak / 11. srpnja / 20 sati

Kapela Sv. Marka evanđelista, Zagreb

Josipa Bilić, sopran

Franjo Bilić, čembalo

Petak / 12. srpnja / 20 sati

Kapela Sv. Antuna Padovanskog, Gustelnica

Branko Mihanović, oboa

Subota / 13. srpnja / 20 sati

Kapela Presvetog Trojstva, Gladovec Pokupski

Dubravko Lapaine, didgeridoo

Nedjelja / 14. srpnja / 20 sati

Kapela Sv. Ivana Krstitelja, Stara Drenčina

Camerata Garestin

Komentari