TwitterFacebookPinterestGoogle+

DA SE NE ZABORAVI: Kronologija, rujan 1991. – 1995.

Slika 1. Spomen-križ na Memorijalnome groblju u Vukovaru (MJ)

U rujnu 1991. nastavljena je vojna agresija Srbije na Republiku Hrvatsku. Zločine nad braniteljima i civilima počinili su pobunjeni Srbi, četnici (iz Hrvatske i Srbije) i JNA na teritoriju Hrvatske. Oni su izvršili razaranje gradova i sela, pljačku i paljenje hrvatskih domova te progon Hrvata. Imali su dva cilja: stvaranje velike Srbije (etnički čiste) i otimačinu tuđe imovine. Pobunjeni Srbi su silnu mržnju prema susjedima Hrvatima iskazali mučenjima i krvoločnim ubojstvima susjeda, policajaca i pripadnika Zbora narodne garde u okupiranim hrvatskim selima i gradovima.

 

 • 1. rujna 1991. g. Srbi su topništvom napali Slavonski Brod.
 • 1. rujna 1991., napad na Daruvar, bitka u prigradskom naselju Doljanima (krvava daruvarska nedjelja); U žestokim borbama poginulo je 6 branitelja, a 11 ih je ranjeno. Grad je obranjen.
 • 2. rujna 1991. JNA je napala Petrinju iz svoga tenkovskog garnizona pod zapovjedništvom potpukovnika Slobodana Tarbuka.
 • 2. rujna 1991. srpske postrojbe (četnici i JNA) okupirale su Berak, Bokšić, Oriolik i Grabovo te Mikluševce, Tompojevce i Čakovce.
 • 3. rujna 1991., okupacija Bilja kod Osijeka i Sotina kraj Vukovara
 • 3. rujna 1991. u Sisku je JNA predala kasarne i skladišta Hrvatskoj vojsci (Barutana Sisak).
 • 3. rujna 1991. JNA je bacila kasetne bombe na Gospić; više dana napadani su Gospić, Perušić i Lički Osik.
 • 3. rujna 1991. u napadu na Osijek poginulo je 14 ljudi, a 28 je ranjeno.
 • 3. rujan 1991., pokolj 20 Hrvata u Graboštanima, Stublju i Majuru
 • 3. rujna 1991., pokolj 24 Hrvata u Četekovcu, Balincima i Čojlugu
 • 5. rujna 1991. okupirano je šire područje Okučana.
 • 5. rujna 1991. velikosrbi su ponovno granatirali Gospić; veliko razaranje Starog Ličkog Osika
 • 6. rujna 1991. agresor je gađao i oštetio katedralu sv. Petra i Pavla u Osijeku; agresorske granate oštetile su i crkvu sv. Petra.
 • 8 rujan 1991., pokolj u Kusonjama, masakrirano 20 hrvatskih gardista
 • 11-12. rujna 1991. okupirano je Kruševo, Jasenice, Lovinac i Sv. Rok u Lici te Hrvatska Kostajnica i Dubicu na Banovini;
 • 12. rujna 1991. admiral Sveto Letica, sudionik antifašističke borbe, postao je zapovjednik Hrvatske ratne mornarice (HRM); jedan je od utemeljitelja Hrvatske ratne mornarice
 • 12. rujna 1991. srpski teroristi i JNA ispalili su oko 500 projektila na hrvatski grad Vinkovce.
 • 14. rujna 1991. Hrvatska Kostajnica je u potpunosti pala u ruke četnika i JNA. Zarobljeni branitelji su prebačeni u logore: Manjaču i Glinu, a dio je odmah ubijen.
 • 14. rujna 1991. okupirano je Topusko, a 15. rujna okupirani su Kosovac i Gornji Bogićevci.
 • 14 – 15. rujna 1991. osvojena je vojarna u Pločama (akcija Zelena tabla – Male bare).
 • 14. – 19. rujna 1991. g., rat za vojarne; Tijekom šest dana zauzeto je 36 vojarni i skladišta te 26 drugih objekata (raketna baza i dva centra veze). Razoružan je u cjelosti 32. varaždinski korpus dok su 10. zagrebački i 13. riječki razoružani djelomično. Hrvatska vojska došla je u posjed 230 tenkova, oko 400 većih topova, desetaka tisuća pušaka i streljiva.
 • 16. rujna 1991. okupirani su Čovac, Gređane i Novi Varoš.
 • 16. rujna 1991. Jugoslavenska ratna mornarica (JRM) blokirala je sve hrvatske luke (do 23. rujna); blokade su također ponovljene tijekom listopada i studenoga 1991. godine.
 • 16. -23. rujna 1991. tijekom teških borbi obranjen grad Šibenik.
 • 17. rujna 1991. okupirana HE Peruća i Rovanjska.
 • 17. rujna 1991. pogođen je odašiljač Hrvatske televizije na Sljemenu.
 • 17. rujna 1991. Hrvatske snage osvojile bazu JNA, zloglasni Poligon C” u Osijeku. Ova je baza bila glavno uporište JNA prilikom napada na grad Osijek.
 • 17. rujna 1991. JNA napala Drniš; protjerano je 17.000 stanovnika.
 • 18. rujna 1991. u napadu na Petrinju masakrirano 17 pripadnika Zbora narodne garde.
 • 19. rujna 1991. hrvatski branitelji osvojili vojarnu JNA u Gospiću i spriječili pad grada u ruke pobunjenih Srba.
 • 20. – 21. rujna 1991. okupirana su sela oko Petrinje i grad Petrinja.
 • 20. rujna 1991. hrvatski su branitelji nanijeli znatne gubitke jugovojsci kod Tovarnika.
 • 21. rujna 1991. u zgradi policije u Dalju pripadnici paravojnih postrojbi SAO Krajine, predvođeni Željkom Ražnatovićem, ubili su iz vatrenog oružja jedanaest zatočenika Hrvata i pokopali njihova tijela u masovnu grobnicu u selu Ćelije.
 • 21. rujna 1991. u Ivanovu Selu ubijeno je 7 osoba, 12 je ranjeno, a jedna osoba se vodi kao nestala. Sve žrtve bili su Česi.
 • 22 – 23. rujna 1991. agresor je okupirao Tovarnik; ubili su 68 osoba.
 • 23. rujna 1991. okupiran je Veliki Miletinac kod Daruvara; tri osobe su ubijene, 2 odvedene i mučene.
 • 24. rujna 1991. četnici su ubili tri civila (Babića Most) te 7 civila u Brloškoj Dubravi.
 • 25. rujna 1991. JNA je ubila tri malodobne osobe u autokampu Grabovac (Plitvička jezera).
 • 25. rujna 1991. Vijeće sigurnosti (VS) UN-a prihvatilo je Rezoluciju 713 o uvođenju potpunog embarga na isporuku oružja i vojne opreme na područje Jugoslavije; time je srpskom agresoru omogućeno lakše osvajanje teritorija u Hrvatskoj, a kasnije i u BiH.
 • 25. rujna 1991. izvršen je napad na Tordince. Na području župe Tordinci (Tordinci, Antin, Ćelije i Korođ) nakon rata otkrivena je masovna grobnica sa 208 tijela, tijekom okupacije pogubljenih nesrba. U Antinu je pronađena masovna grobnica sa 17 tijela, u Ćelijama 32 tijela i Korođu 4 tijela. Zločinci nisu odgovarali za počinjeni zločin.
 • 27. rujna 1991. započela je realizacija plana „Bilogora“ (osvajanje kasarni na prostoru Bjelovara i Koprivnice).
 • 29. rujna 1991. agresor je okupirao sela Korođ i Antin.
 • 29. rujna 1991. hrvatski branitelji oslobodili su Vezmarovu kulu, važnu stratešku točku za kontrolu istočnoga dijela Daruvara i širega predgrađa, a zatim i selo Miljanovac.
 • 29. rujan 1991. kontraadmiral Jugoslavenske ratne mornarice (JRM) Vladimir Barović (novoimenovani zamjenik komandanta VPO Split) na Visu počinio samoubojstvo jer nije htio pucati na narod.
 • 29. rujna 1991. major JNA Milan Tepić uništio skladište oružja Barutana u selu Bedenik (blizu Bjelovara). Pri aktivaciji eksploziva major je poginuo kao i 11 pripadnika Zbora narodne garde. Nakon cjelodnevnih borbi zauzete sve kasarne JNA u Bjelovaru.
 • 29. na 30. rujna 1991. tijekom noći je iz pakračke bolnice izvučeno 270 duševnih bolesnika i 20 liječnika.
 • 29 – 30. rujna 1991. JNA izvela žestoke napade na Nadin, Murvicu, Zadar (u listopadu odlučujuća bitka za obranu Zadra).
 • 29 – 30. rujna 1991. agresor je okupirao Stare Jankovce.
 • 30. rujna 1991. nakon uspješnih pregovora JNA predala kasarnu u Koprivnici.

 

Napomena: Ovdje nisu navedeni svi događaji i zločini koji su počinjeni u rujnu 1991. godine.

 

Video Domovinski rat – Osnovna škola 22. lipnja Sisak – Portal za škole Potraži i pogledaj YouTube video: Domovinski rat -animirani zemljovid

Datum objavljivanja: 27. kolovoza 2014.

Ovdje je riječ o animiranom filmu (animiranom zemljovidu) Hrvatskoga povijesnog muzeja koji je izrađen za potrebe izložbe “Domovinski rat” u povodu obilježavanja 20 godina od agresije na Republiku Hrvatsku.

 

Komentari