TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Nedjelja, 8. prosinca

  • Written by:

Božja prisutnost
Stat ću na trenutak
i razmisliti o Božjoj životvornoj prisutnosti
u svakom dijelu moga tijela, u svemu oko mene,
u čitavom mome životu.

Sloboda
Bog mi je dao dar slobode.
Čak i ako sam fizički zarobljen, moja duša je slobodna.
Pomozi mi da slobodu od tebe danu, s tvojom milošću, mudro koristim.

Svjesnost
Kako se danas doživljavam/osjećam?
Kako se ponašam prema Bogu? Prema drugima?
Postoji li nešto za što trebam biti zahvalan? Tada ću reći: hvala.
Postoji li nešto zbog čega bi mi trebalo biti žao? Tada ću reći: oprosti.

Riječ Gospodnja
Mt 3,1-12
U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: “Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: “Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.”

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:
Izabrani narod živio je u iščekivanju. Čekali su dan kad će se Božji glasnik ili poslanik pojaviti na zemlji i urediti stvari na zemlji: opravdati “pravedne” koji su ostali vjerni Gospodinu i njegovoj poruci. Pravi Mesija će predstaviti Gospodina u osobi – to će biti dolazak Gospodinov, Dan Gospodnji, kraj vremena. Ljudi se trebaju očistiti i pripremiti. Jedan od načina pripreme za taj Dan bilo je čišćenje vodom – krštenje.
Ivan Krstitelj, međutim, upozorava da treba doći dublje čišćenje po rukama “onoga… koji dolazi nakon mene” – čišćenje vatrom. Sjećamo se što je davno rečeno, kako nijedan čovjek nije mogao gledati lice Božje i ostati živ: “…jer ne može čovjek mene vidjeti i na životu ostati” (Izl 33,20). Svjetlost i svetost Božja mogu spaliti svu nečistoću u pogledu.
Ljudi trebaju urediti svoje živote dok je još vrijeme, a ne da se samo oslanjaju na obećanje dano Abrahamu. Mi u našem životu ne možemo znati – u Božjem planu – kada velike promjene mogu biti na pomolu. Stoga trebamo biti budni i vjerni.

Razgovor
Dragi Gospodine, pomozi mi svaki dan
da te još više tražim.
Ispuni moje srce ljubavlju prema tebi.

Zaključak
Zahvaljujem ti, Gospodine, za svaki poticaj koji si mi darovao dok sam molio nad tekstom sv. Pisma.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari