TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Utorak, 24. prosinca

  • Written by:

Božja prisutnost
Gospodine, pomozi mi da se potpuno uživim u tvoju prisutnost.
Zaogrni me svojom ljubavlju.
Neka moje srce postane jedno s tvojim.

Sloboda
Bog me tada poučavao
kao što učitelj poučava učenika. (sv. Ignacije)
Podsjetit ću se da ima još mnogo stvari kojima me Bog treba poučiti,
i molit ću za milost da ih uočim
i dopustim mu da me po njima mijenja.

Svjesnost
Kada osjetim toplinu sunca na licu,
svjestan sam tvoje prisutnosti u ovome svijetu.

Riječ Gospodnja
Lk 1,67-79
U ono vrijeme Zaharija, otac Ivanov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati:

“Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj! Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega, kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka: spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze; iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog Saveza svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem će nas pohoditi Mlado sunce s visine da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira.”

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:
Našavši se duboko u starim proroštvima Zaharija je dovoljno oštrouman da shvati da se ne bi dogodio tako čudesan zaokret da Božji narod nije bio na rubu novog doba. To novo doba treba biti vrijeme mira, napretka i poštovanja kao što je obećano kada je kralj David postao dovoljno jak da pokori sve neprijatelje.
Sada je to zora novog dana, eksplozija Božje moći: Gospodin s visoka čini sebe blisko prisutnim svome narodu raspršujući tamu grijeha i smrti. Glasnik koji će najaviti takav Božji pristup bit će, nitko drugi, nego ovo novorođeno dijete, Ivan.
Molimo da u našem životu budemo jasnog pogleda kao Zaharija u “čitanju znakova vremena”, u prepoznavanju onoga što je Bog pripremio za nas.

Razgovor
“Budni budite i bdijte.”
Tvoje su riječi upućene učenicima prije muke i smrti.
Znam, Gospodine, da ćeš ostati uz mene i
bdjeti nada mnom sve dane života moga.

Zaključak
Zahvaljujem ti Gospodine što sam mogao provesti nekoliko trenutaka nasamo s tobom.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari