TwitterFacebookPinterestGoogle+

DA SE NE ZABORAVI: Operacija Papuk ’91. (28. studenoga 1991. – 3. siječnja 1992.)

Slika 1. Operacija Papuk ’91 (Wikipedia)

Operacija Papuk ’91 započela je 28. studenoga 1991. i trajala do 26. prosinca 1991.  Borbene aktivnosti prestale su 3. siječnja 1992. kada je nastupilo primirje temeljem Sarajevskog sporazuma o prekidu vatre. Operacijom Papuk ’91 oslobođeno je 1230 četvornih kilometara zapadne Slavonije i spriječen naum agresora da odsječe Slavoniju. Neki izvori akciju Papuk ’91 nazivaju Strijela, a neki sve ove akcije uvrštavaju u akciju Orkan ’91.

 U zapadnoj Slavoniji su 1991. bili okupirani dijelovi općina: Virovitica, Daruvar, Podravska Slatina, Orahovica, Požega i Pakrac. Pobunjeni Srbi su onemogućivali normalan promet na sljedećim pravcima: Daruvar – Suhopolje, Sirač – Voćin, Pakrac – Požega, Kamenska – Voćin – Mikeluš i Velika – Čeralije – Podravska Slatina. Podravska magistrala bila je jedina veza između ostatka Hrvatske i istočne Slavonije, a bila je na udaru topništva pa je bilo jako važno deblokirati Podravsku magistralu. To je bio jedan od razloga poduzimanja akcije Papuk ’91. I željeznička pruga Koprivnica – Virovitica – Podravska Slatina – Našice bila je pod stalnim udarima. Pobunjenici su bili u brdskom i šumovitom području Papuka i odatle su stalno vršili napade.

Operaciju Papuk ’91 izvele su 104. brigada (Varaždin), 3/117. brigada (Križevci), 123. brigada (Požega), 125. brigada (Novska), 127. brigada (Virovitica) , 136. brigada (Slatina) i protudiverzantska satnija ZNG-a Bjelovar.

U operaciji Orada (dio operacije Papuk ’91.) sudjelovale su snage HV-a i MUP-a, ali u oslobađanju samoga grada Lipika broj hrvatskih snaga (HV i MUP) bio je nešto više od 300 branitelja. Akcijom združenih snaga Hrvatske vojske i postrojbi MUP-a od 5. do 8. prosinca 1991. oslobođena su naselja Lipik, Dobrovac, Kukunjevac kao i još neka sela u bližoj okolici. Ova akcija pada u red najvažnijih bitaka i hrvatskih pobjeda te ratne ’91. godine. Akcijom je oslobođen Lipik.

Zadnje oslobođeno mjesto bilo je Bučje, središte srpske oružane pobune na području Psunja i zapadne Slavonije. U Bučju je bilo zapovjedništvo pobunjenika, komunikacijski centar, skladište hrane i streljiva, centralni zatvor. Srbi su prije bijega digli u zrak skladište streljiva.

Na Štefanje, dan poslije Božića, 26. prosinca 1991., okončana je vojnoredarstvena operacija Strijela na zapadnoslavonskom bojištu. Oslobođen je Voćin i još 23 naselja. Oslobođeni su važni vojni radiorelejni objekti na vrhovima Ivančice, Papuka, Moslavačke gore i Psunja.

U operaciji „Papuk ’91“ oslobođeno je 110 naselja površine 1230 km2. Oslobođeno je 26 naselja u daruvarskoj općini, 17 naselja u općini Podravska Slatina, 7 naselja u jugozapadnom dijelu općine Orahovica, 23 sela u istočnome dijelu općine Požega, 25 naselja u općini Pakrac te rubni dijelovi južnoga dijela općine Virovitica. Osim toga, Podravska magistrala je otvorena za promet kao i prometnica od Daruvara do Suhopolja, od Daruvara do Podravske Slatine, od Huma do Mikleuša, od Voćina do Kamenske te od Pakraca do Požege. Prilikom oslobađanja okupiranoga područja poginula su 184 branitelja, a 595 je bilo ranjeno.

Slika 2. Spomen-obilježje u Bučju (mj)

Prilikom operacije „Papuk ’91.“ snage HV-a došle su u posjed većega broja oružja i vojne tehnike te su pokazale veliki napredak u vojnoj strategiji i koordinaciji prilikom ostvarivanja svojih ciljeva.

Komentari