TwitterFacebookPinterestGoogle+

DA SE NE ZABORAVI: Rezoluciju o razdruživanju sa SFRJ, 22. veljače 1991.

Slika 1. Granice republika u SFRJ  (Croatia.ch)

 

  • 30. svibnja 1990. konstituiran je višestranački Sabor SRH na temelju slobodnih i demokratskih izbora. Sabor je tada izabrao dr. Tuđmana za predsjednika Predsjedništva SRH. Taj dan se do 2001. slavio kao Dan državnosti, a danas je samo Dan Hrvatskoga sabora.

 

  • 22. prosinca 1990. u Saboru je izglasan Božićni ustav koji je nastao na temelju Krčkog nacrta koji su izradili Smiljko Sokol, Vladimir Šeks, Krunoslav Olujić i Ljubomir Valković

 

  • 22. veljače 1991. Sabor Republike Hrvatske prihvatio je Rezoluciju o razdruživanju sa SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnoga poretka RH. Tim činom  formalno je započeo proces razdruživanja Hrvatske od bivše države.

 

  • 25. travnja 1991. predsjednik dr. Franjo Tuđman donio je odluko o raspisivanju referenduma za 19. svibnja 1991. Predsjednik Republike Hrvatske je 23. svibnja 1991. objavio da su građanji RH na referendumu odlučili:

„1. Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama.

2. Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi.”

Na referendumu održanom 19. svibnja 1991. za suverenu i nezavisnu Republiku Hrvatsku izjasnilo se 93,94% birača. Temeljem odluke hrvatskih građana na referendumu Sabor RH donio je 25. lipnja 1991. ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, u kojoj se utvrđuje da „ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje”.Također je donesena i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Treba spomenuti da je SDP (bivši komunisti koji su ostali u jednoj stranci) bio protiv Deklaracije pa time i protiv samostalne i neovisne Hrvatske. Komunist Ivica Račan (predsjednik SDP-a) tražio je da se RH ponovno udruži u novu zajedničku državu (kao da 70 godina srbijanskoga terora nije bilo dovoljno!).

 

Međunarodna zajednica tražila je odgodu od tri mjeseca (Brijunska deklaracija od 8. srpnja 1991.); rok je istekao 7. listopada 1991. pa je Sabor RH 8. listopada 1991. donio odluku kojom „Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ i odriče legitimitet i legalitet svim tijelima dosadašnje federacije – SFRJ (…)“. Tim činom RH postala je samostalna i neovisna država.

Treba spomenuti da je dan prije proglašenja neovisnosti, 7. listopada 1991., agresor (JNA, Srbija) pokušao ubiti predsjednika RH. Raketirani su Banski dvori u kojima je bio predsjednik.

Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

I. Republika Hrvatska proglašava se suverenom i samostalnom državom.

II. Ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje.

III. Međunarodni ugovori koje je sklopila i kojima je pristupila SFRJ primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike Hrvatske, na temelju odredaba međunarodnoga prava o sukcesiji država u pogledu ugovora.

IV. Na području Republike Hrvatske važe samo zakoni koje je donio Sabor Republike Hrvatske, a do okončanja razdruživanja i savezni propisi koji nisu stavljeni izvan snage. Republika Hrvatska preuzima sva prava i obveze koja su Ustavom Republike Hrvatske i Ustavom SFRJ bila prenesena na tijela SFRJ. Postupak preuzimanja tih prava i obveza uredit će se ustavnim zakonom.

V. Državne granice Republike Hrvatske su međunarodno priznate državne granice dosadašnje SFRJ u dijelu u kojem se odnose na Republiku Hrvatsku, te granice izmedu Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Bosne i Hercegovine. Srbije i Crne Gore u okviru dosadašnje SFRJ.

VI. Prihvaćajući načela Pariške povelje. Republika Hrvatska jamči svima svojim državljanima nacionalna i sva druga temeljna prava i slobode čovjeka i građanina, demokratski poredak, vladavinu prava i sve ostale najviše vrednote svoga ustavnog i međunarodnog pravnog poretka.

VII. Ova ustavna odluka stupa na snagu kada ju proglasi Sabor Republike Hrvatske.

Zagreb, 25. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

 

  • 15. siječnja 1992. dvanaest država Europske zajednice priznalo je neovisnu Republiku Hrvatsku. Istog dana je još osam zemalja priznalo RH pa je na kraju dana ukupan broj zemalja koje su priznale neovisnost RH bio 28.
  • 22. svibnja 1992. Hrvatska je primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih naroda.

 

 

Komentari