TwitterFacebookPinterestGoogle+

DA SE NE ZABORAVI: Operacija Skok-1, 7. travnja 1995.

Slika 1. Mapa operacije Skok (MJ, s izložbe)

Sedmoga travnja 1995.  Sedma gardijska brigada i 126. domobranska pukovnija HV-a uz topničku potporu 14-tog topničkog diviziona i snage HVO-a izvele su jednodnevnu vojnu akciju kojom su oslobodile 75 četvornih kilometara teritorija i poboljšale položaj hrvatskih snaga na Dinari. Cilj akcije bio je osigurati povoljnije položaje na Dinari u području Crvene Grede i Zelenog Brda te poboljšati položaje zbog mogućeg protuudara agresora.  Hrvatskim snagama je zapovijedao general Ante Gotovina.

Tijekom operacije zauzet je Veliki bat, vrh iznad sela Uništa, s kojega se vizualno moglo promatrati kretanje neprijatelja.  Pobunjeni Srbi su kršili Zagrebački sporazum i iz položaja u selima Uništa i Cetina topništvom djelovali po slobodnom teritoriju Hrvatske. Akcijom Skok-1 HV je stavio pod nazor paljbene položaje neprijatelja na području sela Uništa i Cetine. Tijekom operacije poginula su dva pripadnika HV-a, Robert Raić i Tomislav Krajnik. Protunapad neprijatelja (snage 2. korpusa Republike Srpske i postrojbe Srpske Krajine) bio je glatko odbijen.

Zahvaljujući inžinjeriji HV-a i HVO-a, pod vodstvom Ljube Ćesića Rojsa, probijene su ceste na Dinari i hrvatske snage su na Dinaru izvukle tenkove i topove što će biti ključno za oslobodulačku operaciju Oluja.

 

 

Komentari