TwitterFacebookPinterestGoogle+

HRVATSKA BAŠTINA – Stari grad Sisak

Slika 1. Tvrđava u Sisku (MJ)

Arheološkim istraživanjima nađeni su predmeti koji pokazuju da je područje današnjega Siska bilo naseljeno od 4. st. prije Krista (Segestica). Na tom prostoru živjeli su: Iliri, Kelti, Rimljani. Rimljani su osvojili grad 35. godine prije Krista i osnovali vojni logor Sisciju. Siscija je bila glavni grad provincije Panonije (Pannonia Savia).

Krajem 3. stoljeća Sisak je sjedište biskupije. Prvi poznati biskup bio je Kvirin kojega su Rimljani ubili. Sv. Kvirin je zaštitnik grada Siska, a blagdan je 4. lipnja (Dan grada).

U 7. stoljeću u grad dolaze Hrvati. Hrvatski knez Ljudevit Posavski utvrđuje grad i brani ga od Franaka. Za vrijeme Tomislavove vladavine grad je u sastavu Kraljevine Hrvatske. Osnivanjem Zagrebačke biskupije (1094.) Sisak postaje feudalni posjed zagrebačkoga biskupa, a od 1215. Zagrebačkoga kaptola. Za vrijeme vladavine Bele IV. Sisak dobiva status gradske općine.

Sisačka tvrđava

Kaptol zagrebački dao je izgraditi tvrđavu trokutastog oblika. Građena je između 1544. i 1550., a služila je za obranu od Turaka. Imala je tri trokatne okrugle kule na krajevima i zidine duljine od 30 m koje su ih spajale. U Kulama su bili topovi, a na zidovima puškarnice.

Sisačka tvrđava spomenik je najviše kategorije i nacionalno kulturno dobro. Danas služi kao muzej.

Turci su pokušali osvojiti Sisak 22. lipnja 1593., ali nisu uspjeli. Međutim, kršćanske snage nakon pobjede kod Siska kreću u napad i pokušavaju vratiti Yenikale (današnju Petrinju), ali ne uspijevaju. Turci osvajaju Sisak 30. kolovoza 1593. U kolovozu 1594. kršćanske snage osvajaju Petrinju i Sisak. Turci su zapalili Sisak prije nego su se povukli. Nakon povlačenja Turaka grad se oporavlja i postaje trgovački centar s riječnom lukom.

Godine 1672. – 82. sisačka je utvrda privremeno bila oduzeta Kaptolu i uključena u Vojnu krajinu te je dograđena. Otkako je preustrojem Vojne krajine u XVIII. st. rijeka Kupa postala granicom između civilnoga i vojnoga dijela Hrvatske, Sisak je bio podijeljen na dva dijela (1784. – 85.): na lijevoj obali Kupe bio je smješten civilni dio grada (Stari Sisak), koji je bio pod upravom Kaptola (do 1851.), a na desnoj obali bio je planski izgrađen vojni dio grada (Novi Sisak), pod upravom Banske krajine (do 1873.).

Zagrebački kaptol 29. listopada 1838. donosi povelju kojom Sisak postaje slobodno trgovište sa svojim statutom, pečatom i grbom. Ispod novoga grada nalaze se ostatci Siscije. Sisak se razvija kao trgovačko središte, povezan je željezničkom prugom (1862.) sa Zidanim Mostom. U gradu su skladišta žita (Holandska kuća).

Slika 2. Zidani most u Sisku (MJ)

Civilni i Vojni Sisak povezani su drvenim mostom 1862. godine pa se Civilni i Vojni Sisak ujedinjuju. U gradu se oblikuju parkovi i šetališta (1876., 1885.). Godine 1934. zidani most je zamijenio drveni most.

God. 1838. Stari Sisak bio je proglašen trgovištem te je dobio status grada, a 1862. željeznicom je bio povezan sa Zagrebom.

Izvori: Zdenko Balog, enciklopedija, Gradski muzej Sisak, Branko Nadilo

Mi Hrvati, od stoljeća sedmoga (crtice)…

Dr. Marko Jukić

Komentari