TwitterFacebookPinterestGoogle+

Međunarodni dan/tjedan arhiva 2022. u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Hrvatsko arhivističko društvo koordinira mnogobrojne aktivnosti povodom Međunarodnog dana/tjedna arhiva (vidjeti Programsku knjižicu: https://had-info.hr/). Ovogodišnji  Međunarodni tjedan arhiva je od 6. do 10. lipnja 2022., a Međunarodni dan arhiva je, kao i svake godine, 9. lipnja. U Hrvatskoj održane su/održavaju se mnogobrojne aktivnosti u arhivima: Hrvatskom državnom arhivu, svim državnim arhivima u RH, Hrvatskom memorijalno – dokumentacijskom centru Domovinskog rata, Znanstvenoj knjižnici Zadar, Pismohranu Splitsko-dalmatinske županije uz suradnju drugih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih ustanova.

Ovogodišnje aktivnosti održavaju se pod zajedničkim naslovom: „Sačuvajmo baštinu jer arhivi smo (svi) mi!“.

 

Međunarodni dan arhiva obilježava se 9. lipnja svake godine. Prvi put je u svijetu obilježen Međunarodni dan arhiva 9. lipnja 2008. godine, a u Hrvatskoj 9. lipnja 2009.

Hrvatski arhivi u povodu Međunarodnog dan arhiva priređuju izložbe, organiziraju predavanja, radionice, promocije knjiga, stručne skupove i druge promotivne događaje – kako u arhivima, tako i u drugim ustanovama – promičući na taj način multikulturni pristup nacionalnoj povijesti i kulturi, a ponajviše svjedoče o važnosti zaštite pisane kulturne baštine.

Hrvatsko arhivističko društvo je u Programskoj knjižici objavilo i program obilježavanja Međunarodnog dana arhiva u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2022. godini:

„Državni arhiv u Splitu

Ulica glagoljaša 18

21000 Split

tel.: 021 348 914

faks: 021 344 206

Ravnateljica: Marina Grgičević

e-pošta: administracija@das.hr

http://www.das.hr/

  1. lipnja 2022.

12:00

Predstavljanje knjige Pisma Andrije Borellija braći Garagnin od 1797. do 1814.

godine autora Ljerke Šimunković i Miroslava Rožmana

Autori programa: dr. sc. Josip Vrandečić, dr. sc. Dubravka Kolić, dr. sc. Ante Gverić,

Ljerka Šimunković, Miroslav Rožman

Internetska poveznica: https://www.das.hr/

Sažeti opis programa:

Knjiga sadrži 90 pisama koje je u razdoblju od 1797. do 1814. godine zadarski

plemić Andrija Borelli uputio trogirskim plemićima Dominiku i Ivanu Luki Garagnin.

Sva su trojica u vrijeme francuske uprave u Dalmaciji obnašali visoke civilne

dužnosti: Andrija Borelli bio je član Pokrajinske vlade i gradonačelnik Zadra, Dominik

Garagnin civilni upravitelj područja abolirane Dubrovačke Republike i Boke kotorske,

a Ivan Luka Garagnin inspektor za šume i rude u pokrajini. Od 1810. godine bili su i

obiteljski povezani budući da je I. L. Garagnin oženio Borellijevu kćer. Sva su trojica

bili i masoni što nekoliko ovdje objavljenih pisama nedvojbeno potvrđuju, a važna su

stoga što spadaju u rijetke dostupne izvorne dokumente o masoneriji u Dalmaciji iz

toga razdoblja.

Sadržajno pisma su dijelom privatnoga karaktera, a dijelom se odnose na vrlo

složene društvene i političke odnose u Dalmaciji onoga turbulentnoga vremena pa su

nezaobilazna prvorazredna povijesna građa. Sva su pisma pisana talijanskim

jezikom, vjerno transkribirana s regestama na hrvatskome jeziku i fusnotama u

kojima su pojašnjene moguće nedoumice ili nedorečenosti glede pojedinih osoba ili

događanja koja su u pismima spomenuta.

Knjiga je pripremljena i tiskana u sunakladništvu Državnog arhiva u Zadru, Državnog

arhiva u Splitu i Hrvatsko-talijanske kulturne udruge Dante Alighieri Split.

 

  1. lipnja 2022.

12:00

Otvorenje izložbe 70 godina, 25567 dana Državnog arhiva u Splitu

Autori programa: Vendi Ganza Marušić, Maja Kovačević Kuzmanić, Maja Demaria,

Nikolina Cvitanović

Trajanje programa: 9. lipnja – prosinac 2022.

Internetska poveznica: https://www.das.hr/

Sažeti opis programa:

Izložbom se obilježava 70 godina rada Državnog arhiva u Splitu. U Izložbenom

prostoru Državnog arhiva u Splitu predstavit će je autorice izložbe Vendi Ganza

Marušić, Maja Kovačević Kuzmanić, Maja Demaria i Nikolina Cvitanović.

 

  1. rujna 2022.

12:00

Otvorenje izložbe 70 godina, 25567 dana Državnog arhiva u Splitu i predstavljanje

kataloga Arhiva

Autori programa: Marina Grgičević, autorica kataloga, i autorice izložbe: Vendi

Ganza Marušić, Maja Kovačević Kuzmanić, Maja Demaria, Nikolina Cvitanović

Internetska poveznica: https://www.das.hr/

Sažeti opis

Internetska poveznica: https://www.das.hr/

Sažeti opis programa:

U Izložbenom prostoru Državnog arhiva u Splitu održat će se otvorenje izložbe 70

godina, 25567 dana Državnog arhiva u Splitu i predstavljanje kataloga Arhiva

autorice Marine Grgičević.

 

Pismohrana Splitsko – dalmatinske županije

Splitsko – dalmatinska županija

Upravni odjel zajedničkih poslova

29A Dicmo Prisoje

21232 Dicmo

tel.: 021 400 278

Voditelj: Radoslav Zaradić

e-pošta: radoslav.zaradic@dalmacija.hr

http://www.dalmacija.hr

  1. lipnja 2022.

10:00

Prezentacija baštinskog projekta Kartolina moga mista

Autori programa: Ana Matijević, Emina Biuk, Vedrana Narandžić,

Marija Grassi Zelebmbaba, Ana Župa, Anna Delaš, Mijo Lelas, Dajana Maretić

Nositelji programa: Središnja pismohrana Splitsko dalmatinske županije i

Osnovna škola „Ante Starčević“ Dicmo

Trajanje programa: lipanj 2022.

Internetska poveznica: www.ci-sdz.hr/

Sažeti opis programa:

Projekt Kartolina moga mista temelji se na toponomističkom upoznavanju našeg mjesta kroz kartografski prikaz naselja i prezimena koji datira od 1818. godine kada su se vršile prve katastarske izmjere Dalmacije za vrijeme Habsburške Monarhije. Iz toga vremena postoji bogati fundus karti i mapa na talijanskom jeziku, a obuhvaćaju područja Prisoja, Sičana, Krušvara, Ercegovaca, Kraja i Osoja koja su tada bila upisana i označena. Arhivsko gradivo koje smo koristili u radu čuva se u Državnom arhivu u Splitu.

U realizaciji je sudjelovala grupa učenika 7. i 8. razreda naše škole koji su razvijali spoznaje o nematerijalnoj baštini svoga zavičaja pod mentorstvom učitelja. Nakon prikupljenih podataka upoznat ćemo se s kartografskim zapisima i toponimima pisanim na talijanskim jezikom (prezimena) iz postojećih mapa, a kartu nadopuniti novim prezimenima. Novonastala ”Kartolina” dat će nam uvid što je ostalo nepromijenjeno (prezimena) sačuvano kao baština. Projektne aktivnosti ne bismo mogli realizirati bez partnerske pomoći i suradnje Državnog arhiva u Splitu te Središnje pismohrane Splitsko-dalmatinske županije.“(završen citat)

 

Dicmo 9. lipnja 2022.

Povodom Međunarodnog dana arhiva 2022. u četvrtak 9. lipnja 2022.  s početkom u 10 sati u Središnjoj pismohrani SDŽ u Dicmu biti će održana prezentacija baštinskog projekta ‘Kartolina moga mista’ kojega su izradili djelatnici i učenici OŠ Ante Starčević u Dicmu u konzultativnoj suradnji s voditeljem Radoslavom Zaradićem.

 

Obilježavanjem Međunarodnog dana/tjedna arhiva podiže se svijest javnosti o važnosti zapisa i arhivskog gradiva kao pouzdanog izvora koji pridonosi očuvanju individualnog i kolektivnog pamćenja naroda.

Komentari