TwitterFacebookPinterestGoogle+

Novo vodstvo Hrvatske udruge Benedikt 2022.-2024.

Predsjednik Udruge: mag.hist. Radoslav Zaradić.

Članovi Upravnog vijeća: Margita Vučetić, Marija Nakić Alfirević, Nikola Milanović, Marijo Popović, Mate Buljubašić, Marija Bandić, Željko Pleić, Jasminka Lemo.

Članovi Nadzornog odbora: Tomislav Jukić, Jakša Ćosić i Ivana Grubišić.

Članovi Savjetodavnog vijeća: Don Mladen Parlov, č.s. Dominika Grgat, Vide Popović, Marko Jukić, Ante Šiško, Mirko Lažeta, Iva Jurić, Vini Rakić, Božo Radman, Ante Lijić, Ivan Baćak, Jerko Kalilić, Ivan Beljan, Petar Rubić, Petar Škorić i Emilio Šimić

Komentari