Tag Archives: Evanđelje dana

Evanđelje dana: Mt 20, 1-16a (23. 8. 2023.)

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj…

Read more

Evanđelje dana: Mt 19, 16-22 (21. 8. 2023.)

Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš pa ćeš imati blago na nebu! Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Gle, pristupi Isusu neki čovjek i reče: »Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?« A on mu reče: »Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš…

Read more

Evanđelje dana: Mt 19, 13-15 (19. 8. 2023.)

Ne priječite djeci k meni: takvih je kraljevstvo nebesko! Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Doniješe Isusu dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili. Nato će im Isus: »Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!« I položi ruke na njih pa…

Read more

Evanđelje dana: Mt 19, 3-12 (18. 8. 2023.)

Zbog tvrdoće srca dopusti Mojsije otpustiti žene; od početka ne bijaše tako. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Pristupe Isusu farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek…

Read more

Evanđelje dana: Mt 18, 21-19, 1 (17. 8. 2023.)

  Opraštaj, kažem ti, ne do sedam, nego do sedamdeset puta sedam! Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« »Stoga…

Read more

Ako te posluša, stekao si brata. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako…

Read more

Evanđelje dana: Lk 1, 39-56 (15. 8. 2023.) Velika Gospa

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među…

Read more

Evanđelje dana: Mt 17, 22-27 (14. 8. 2023.)

Ubit će ga, ali on će uskrsnuti. Sinovi su oslobođeni poreza. Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Kad su se jednoć učenici okupili oko Isusa u Galileji, reče im Isus: »Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti.« I ožalostiše se silno. Kad…

Read more

Evanđelje dana: Mt 17, 14-20 (12. 8. 2023.)

Ako imadnete vjere, ništa vam neće biti nemoguće. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Pristupi Isusu neki čovjek, padne pred njim na koljena i reče: »Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu. Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše…

Read more

Evanđelje dana: Mt 16, 24-28 (11. 8. 2023.)

 Što će čovjek dati u zamjenu za svoj život? Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene,…

Read more

Evanđelje dana: Iv 12, 24-26 (10. 8. 2023.)

Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na…

Read more

Evanđelje dana: Mt 14, 22-36 (8. 8. 2023.)

Zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi! Čitanje svetog Evanđelja po Mateju Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila…

Read more

Evanđelje dana: Mt 14, 13-21 (7. 8. 2023.)

 Pogleda na nebo, izreče blagoslov i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se…

Read more

Evanđelje dana: Mt 17, 1-9 (6. 8. 2023.)

Zasja mu lice kao sunce. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije…

Read more

Evanđelje dana: Mt 14, 1-12 (5. 8. 2023.)

Herod posla odrubiti glavu Ivanu. Dođu Ivanovi učenici i jave Isusu. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme doču Herod tetrarh za Isusa pa reče svojim slugama: »To je Ivan Krstitelj! On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« Herod doista bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu zbog…

Read more

Evanđelje dana: Mt 13, 54-58 (4. 8. 2023.)

 Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?  Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun,…

Read more

Evanđelje dana: Mt 13, 47-53 (3. 8. 2023.)

Skupe dobre ribe u posude, a loše izbace. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići…

Read more

Evanđelje dana: Mt 13, 36-43 (1. 8. 2023.)

Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su…

Read more

Evanđelje dana: Mt 13, 31-35 (31. 7. 2023.)

 Zrno gorušičino razvije se u stablo te se ptice nebeske gnijezde po njegovim granama.  Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od…

Read more

Evanđelje dana: Mt 13, 44-52 (30. 7. 2023.)

 Proda sve što ima i kupi onu njivu.  Čitanje svetog Evanđelja po Mateju U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem:…

Read more
Skip to content