Poziv pjesnicima: V U K O V A R U-Š K A B R N J I   H   M E M E N T O- P O E T I K A 2023

P O Z I V  P J E S N I C I M A

U prigodi 31. obljetnice i tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju,

Hrvatska udruga Benedikt i

Četvrti gardijski književni krug, objavljuju

N A T J E Č A J

Za domoljubne poetske priloge pod naslovom,

V U K O V A R U-Š K A B R N J I   H   M E M E N T O- P O E T I K A

Na natječaju mogu sudjelovati hrvatski pjesnici koji nam dostave do tri domoljubne pjesme, koje do sada nisu objavljivane u našim zbornicima:

Bojni blaženika na nebesima,

Vukovaru – Škabrnji  H  memento poetika i

Rasplamsaj oluje u pjesmi i srcu.

Pjesme koje pristignu ( u Wordu), do 22. Listopada 2023., a  budu ispunjavale vrijednosne i estetske kriterije bit će tiskane u našemu zborniku, koji će biti predstavljen na pjesničkoj  manifestaciji uz dodjelu nagrada u Splitu.

Pjesme dostaviti za,

Mate Buljubašić
Glavni urednik

Email: mate.buljuba@gmail.com

Odgovori

Skip to content