TwitterFacebookPinterestGoogle+

Daily Archives: 30. studeni, 2020.

Srbijanski zločini – genocid u Vukovaru 1991. – NE ZABORAVITI!

Slika 1. Zločin na Ovčari (MJ, s izložbe) Deportacija je prisilno protjerivanja i iseljavanje civilnog pučanstva u ratom zahvaćenom području. Po međunarodnom pravu je teški zločin protiv čovječnosti (Ženevska konvencija donesena 12. kolovoza 1949.). Konvenciji je dodan protokol: „Protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba“. U našim prilikama se umjesto termina deportacija i nasilno protjerivanje…

Read more