TwitterFacebookPinterestGoogle+

Raspored događanja u prostoru Hrvatske udruge Benedikt

  • Written by:

Raspored događanja u prostoru Hrvatske udruge Benedikt

(Split, Dubrovačka ulica 15)

22. veljače 2018. (četvrtak)

19 sati – predavanje „Osvrt na Istanbulsku konvenciju“ (predavač dr. sc. Marko Jukić, dr. med.)

20 sati Lectio Divina

istanbul_convention

1. ožujka 2018. (četvrtak)

20 sati Lectio Divina

8. ožujka 2018. (četvrtak)

19 sati – predavanje „Mediji i zdravstvo“ (predavač dr. sc. Marko Jukić, dr. med.)

20 satiLectio Divina

12. ožujka 2018. (ponedjeljak)

18.30 sati – dokumentarni film „Majka Terezija: Naslijeđe“

majka-terezija

15. ožujka 2018. (četvrtak)

19 sati – predavanje „Grijeh i pomirenje“ (predavač Nikola Milanović, dipl. teol.)

20 satiLectio Divina

Lectio Divina

22. ožujka 2018. (četvrtak)

20 sati Lectio Divina

24. ožujka 2018. (subota)

18 sati – predavanje “Tuberkuloza: stara bolest u novom ruhu” (predavač Vide Popović, dr. med.)

svjetski-dan-tuberkuloze

Hrvatska udruga Benedikt

Komentari