TwitterFacebookPinterestGoogle+

Molitva – Ponedjeljak, 2. travnja

  • Written by:

Božja prisutnost

A sada svoje misli uzdižem k tebi Gospodine.
Ostavljam po strani sve svoje brige i zanimacije
i tražim odmor i okrepu u tvojoj blizini.

Sloboda

Mnogi u ovomu trenutku trpe strahote rata.
Prigibam glavu u znak zahvalnosti za vlastitu slobodu
i molim za sve zatvorene i zarobljene.

Svjesnost

Živim u mreži isprepletenoj mnogim odnosima – vezama s prirodom, s ljudima, s Bogom.
Uočavam te veze i zahvaljujem za život koji kroz njih struji.
Neke od tih veza su iskrivljene, neke narušene, neke prekinute:
možda se radi toga osjećam tužan, srdit, razočaran.
Molim za dar prihvaćanja i oprosta.

Riječ Gospodnja

Mt 28,8-15
Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad, eto, im Isusa u susret! Reče im: “Zdravo!” One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone.

Tada im Isus reče: “Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!”

Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: “Recite: ‘Noću dok smo mi spavali dođoše njegovi učenici i ukradoše ga.’ Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.” Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni.

I razglasilo se to među Židovima – sve do danas.

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

U Matejevu izvještaju dvije žene su prve koje su primile anđelovu poruku. Anđeo im govori da je Isus uskrsnuo. Žene ga osobno susreću te prve navješćuju Radosnu vijest – evanđelje – učenicima.
Čitanje nas podsjeća na urotu koju su organizirali glavari svećenički i starješine. Podmitili su, naime, vojnike i kupili njihovu šutnju, a daljnjim mitom će osigurati da upravitelj ne uzrokuje probleme. Poznato nam je ovakvo koruptivno ponašanje, zar ne?

Razgovor

Ponekad se pitam što bih ti rekao, Gospodine, da te osobno susretnem.
Možda bih rekao: “Hvala, Gospodine”, što si uvijek uz mene.
Znam, sigurno, da je bilo trenutaka kada si me nosio i brinuo se za mene.
Kada sam tvojom snagom preživio tamne trenutke moga života.

Zaključak

Zahvaljujem ti, Gospodine, za svaki poticaj koji si mi darovao dok sam molio nad tekstom sv. Pisma.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Izvor: prostorduha.hr

Komentari